GENEALOGIE WESTER


 


Voor voorgeslacht Pieter Feijes Wester: genealogie Ruird Tjallings
     
I. Pieter Feijes Wester, gedoopt Ferwerd 30-12-1764, overleden Ferwerderadeel 25-06-1829, 3e proclamatie Hallum 06-05-1792 en trouwt Marrum 13-05-1792 Taetske Gerks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 -Inventarisnr.: 236
Vermelding : Derde proclamatie op 6 mei 1792 in Hallum
Man          : Pyter Feyes afkomstig van Westernijkerk
Vrouw       : Taeaetske Gerkes afkomstig van Hallum
Opmerking  : attestatie naar Marrum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 mei 1792 in Marrum
Man          : Pytter Feyes afkomstig van Westernijkerk
Vrouw       : Taeaetske Gerkes afkomstig van Hallum

Familienamen 1811 - Mairie Marrum, fol. 33
Wester, Pieter Feyes, Nijkerk
k. Wintje 16, Ferwerd, Gerk 10, Birdaard
 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wintje, geboren Ferwerd 24-02-1793 en gedoopt aldaar 17-03-1793, overleden voor 12-1795
  b. Wintje Pieters Wester ook genaamd Westra, geboren Ferwerd 06-12-1795 en gedoopt aldaar 03-01-1796, trouwt (1) mairie Ternaard 23-05-1816 Wiebe Eeltjes Braaksma, geboren ca. 1793, overleden Westdongeradeel 16-02-1838, trouwt (2) Westdongeradeel 20-12-1838 Johannes Daniels Pheiffer, geboren Holwerd 28-11-1789, overleden Holwerd 07-10-1833, zoon van Daniel Johannes Pheiffer en Tjitske Johannes
  c. Gerk Wester, geboren Ferwerd 14-02-1801 en gedoopt aldaar 22-03-1801, overleden Dantumadeel 07-11-1858
  d. Sjoukje, geboren Ferwerd 02-05-1801 en gedoopt aldaar 10-06-1804, overleden voor 1811
     

GenWar2002

disclaimer