GENEALOGIE RUIRD TJALLINGS


 


     
I. Ruird Tjallings trouwt N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feije, gedoopt Marrum/Westernijkerk 01-04-1674
  b. Feije, gedoopt Marrum/Westernijkerk 19-09-1675   volgt II
     
II. Feije Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 19-09-1675, trouwt Stiens 26-05-1699 Sike Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Stiens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811 - Inventarisnr.: 477
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 mei 1699 in Stiens
Man          : Feye Reuirds afkomstig van Stiens
Vrouw       : Sike Hendriks afkomstig van Stiens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dieuwke, gedoopt Marrum/Westernijkerk 28-01-1700
  b. Ruird, gedoopt Marrum/Westernijkerk 20-11-1701   volgt III.A
  c. Hendrik, gedoopt Marrum/Westernijkerk 10-01-1706   volgt III.B
  d. Gaele, gedoopt Marrum/Westernijkerk 16-03-1710
     
III.A Ruird Feijes, arbeider, gedoopt Marrum/Westernijkerk 20-11-1701, trouwt ca. 1726 Lysbeth Pieters

Quotisatiekohieren 1749   -  Ferwerderadeel, fol. 47
Ruird Feyes, Ferwerderadeel -  Plaats:   Marrum         
Omschrijving:   gering arbeider
Gezin volw:   3 en kind: 5    -  Aanslag:   11-13-0
Verhoging:   2                   -  Vermogen:

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feije, gedoopt Marrum/Westernijkerk 03-08-1727
  b. Dieuke, gedoopt Marrum/Westernijkerk 12-12-1728
  c. Pieter, gedoopt Marrum/Westernijkerk 28-10-1731   volgt IV.A
  d. Feije, gedoopt Marrum/Westernijkerk 16-05-1734   volgt IV.B
  e. Geele, gedoopt Marrum/Westernijkerk 07-10-1736
  f. Sijke Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 22-02-1739, overleden Marrum 09-01-1785, trouwt Marrrum 10-06-1764 Valentijn Jans Soodsma ook genaamd Zoodsma, gardenier, gedoopt Marrum/Westernijkerk 08-03-1739, zoon van Jan Valentijns en Tjetske Sytses
  g. Douwe, gedoopt Marrum/Westernijkerk 17-11-1741   zie verder genealogie Landman
  h. Claas, gedoopt Marrum/Westernijkerk 04-10-1744
  i. Jan Ruurds Douma, gedoopt Marrum 11-06-1747   volgt genealogie Bouma
  j. Pietie, gedoopt Marrum 17-10-1751
     
III.B Hendrik Feijes, arbeider, gedoopt Marrum/Westernijkerk 10-01-1706, ondertrouw Hallum 23-04-1729 en trouwt Marrum/Westernijkerk 07-05-1729 Grietje Tomes, dochter van Tomas Hayes en Baukjen Harmens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 -Inventarisnr.: 236
Vermelding : Ondertrouw op 23 april 1729 in Hallum
Man          : Hendrik Feyes afkomstig van Marrum
Vrouw       : Grietje Tomes afkomstig van Hallum
Opmerking  : attestatie naar elders

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 mei 1729
Man          : Hendrik Feyes afkomstig van Marrum
Vrouw       : Grietje Tomes afkomstig van Hallum

Quotisatiekohieren 1749 - Ferwerderadeel, fol. 45
Hendrik Feyes, Ferwerderadeel - Plaats:   Marrum
Omschrijving:   arbeider; seer gering
Gezin volw:   2 en kind: 4  /  Aanslag:   11-13-0
Verhoging:   1                 /  Vermogen: - 


kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Feije, gedoopt Marrum/Westernijkerk 26-03-1730
  b. Baukje, gedoopt Marrum/Westernijkerk 06-01-1732
  c. Tomas, gedoopt Marrum/Westernijkerk 06-09-1733   volgt IV.C
  d. Sijke Hendriks, gedoopt Marrum/Westernijkerk 11-11-1735, trouwt Marrum 03-05-1760 Bauke Hilbrands, gedoopt Marrum/Westernijkerk 20-07-1732, dochter van Hillebrand Baukes en Hiltje Jacobs
  e. Bauke, gedoopt Marrum/Westernijkerk 13-10-1737
  f. Baukje, gedoopt Marrum/Westernijkerk 31-05-1739
  g. Baukje, gedoopt Marrum/Westernijkerk 30-10-1740
  h. Dieuke, gedoopt Marrum/Westernijkerk 25-02-1741
  i. Lieuwe, gedoopt Marrum/Westernijkerk 15-09-1743
  j. Antie, geboren op Marrum 29-10-1745 en gedoopt aldaar 28-11-1745
  k. Geertie, geboren op Marrum 22-03-1749 en gedoopt aldaar 13-04-1749
     
IV.A Pieter Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 28-10-1731, zoon van Ruird Feijes en Lysbeth Pieters, trouwt ca. 1754 Trijntje Jans, gedoopt Ferwerd 12-03-1730, overleden Marrum 21-01-1801, dochter van Jan Menkes en Doetje Hendriks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt Ferwerd 19-01-1755
  b. Ruurd, geboren Marrum 19-11-1756 en gedoopt aldaar 19-12-1756   zie verder genealogie Wierstra  
  c. Feye, geboren Marrum 01-10-1758 en gedoopt aldaar ca. 18-11-1758   zie verder genealogie van Marrum
  d. Hendrik, gedoopt Marrum 18-08-1765
  e. Doetje Pieters Wierstra, geboren Marrum 19-08-1770 en gedoopt aldaar 09-09-1770, trouwt (1) Marrum 08-05-1803 Johannes Doedes, geboren ca. 1774, overleden Marrum 11-08-1811. zoon van Doede Beerns en Tryntje Dirks , trouwt (2) Ferwerderadeel 28-06-1821 Willem Jans Boersma, geboren Marrum 20-10-1764, overleden aldaar 18-03-1837 zoon van Jan Gerrits Boersma en Gertje Willems
  f. Liesbeth Pieters Wierstra, geboren Marrum 19-08-1770 en gedoopt aldaar 09-09-1770, overleden Westernijkerk 02-03-1853, trouwt Marrum 31-07-1803 Klaas Heins Hijma, weduwnaar van Rinske Tjipkes, geboren Westernijkerk 25-12-1761, overleden Ferwerderadeel 04-04-1851, zoon van Hein Jans en Pijtje Abes
     
IV.B Feije Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 16-05-1734, trouwt ca. 1758 Wentje Allerts, geboren Hallum 22-04-1736 Hallum, dochter van Allert Heerkes en Tytje Pyters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ruurd, gedoopt Ferwerd 10-12-1759
  b. Aldert, gedoopt Ferwerd 13-12-1761  volgt V
  c. Pieter, gedoopt Ferwerd 30-12-1764   zie verder genealogie Wester
  d. Heerke, gedoopt Ferwerd 18-10-1767
  e. Heerke, geboren Ferwerd 27-10-1773 en gedoopt Ferwerd 14-11-1773
     
IV.C Tomas Hendriks, gedoopt Marrum/Westernijkerk 06-09-1733, trouwt Marrum/Westernijkerk 20-05-1764 Eeke Binnerts, dochter van Binnert Harmens en Ytje Pyters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Binnert, gedoopt Marrum 13-03-1765
  b. Grietje, geboren Marrum 02-11-1766 en gedoopt aldaar 18-01-1767
  c. Ytje Thomas, geboren Marrum 01-01-1768  en gedoopt aldaar 31-01-1768, overleden Ferwerderadeel 14-12-1823, trouwt Marrum 06-07-1788 Adam Sipkes de Eerste, gedoopt Marrum 12-08-1759, overleden Ferwerderadeel 30 APR 1823 , zoon van Sipke Adams en Grietje Piers
  d. Feikje, geboren Marrum 14-05-1772 en gedoopt aldaar 28-05-1772
  e. Hendrikje, geboren Marrum 30-03-1780 en gedoopt aldaar 16-04-1780
     
V. Aldert Feijes, gedoopt Ferwerd 13-12-1761, trouwt Ferwerd 21-05-1786 Yttje Tjeerds, gedoopt Ferwerd 12-04-1767, overleden Ferwerderadeel 30-01-1827, dochter van Tjeerd Jans en Trijntje Siedses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding: Attestatie afgegeven op 20 mei 1786
Man       : Aldert Feyes afkomstig van Westernijkerk
Vrouw     : Yttje Tjeerds afkomstig van Ferwerd
Opmerking : attestatie naar Ferwerd

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ferwerd 1772-1811 - Inventarisnr.: 231
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 21 mei 1786 in Ferwerd
Man          : Aldert Feyes afkomstig van Westernijkerk
Vrouw       : Yttje Tjeerds afkomstig van Ferwerd

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjeerd, geboren Ferwerd 29-07-1792   zie verder genealogie van der Ploeg
  b. Wintje, geboren Ferwerd 05-08-1795, overleden Ferwerderadeel 07-08-1846 als Wintje Alderts van der Ploeg
  c. Trijntje, geboren Ferwerd 05-08-1795, overleden Ferwerderadeel 04-12-1853 als Trijntje  Alderts van der Ploeg

GenWar2002

disclaimer