GENEALOGIE VAN M(A)ARUM - VAN MARRUM


 


Voor voorgeslacht Feye Pieters van Maarum ook genoemd Marum zie: genealogie Ruird Tjallings
     
I. Feye Pieters van Maarum ook genoemd Marum, gardenier, geboren Marrum 01-10-1758 en gedoopt aldaar ca. 18-11-1758, overleden Ferwerderadeel 04-10-1826, zoon van Pieter Ruurds en Trijntje Jans, trouwt (1) Marrum 15-05-1784 Sijke Pieters, gedoopt Marrum/Westernijkerk 30-05-1758, dochter van Pieter Piers en Leentje Sijes, trouwt (2) Hallum 19-05-1799 Klaaske Stoffels Koopmans, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn, geboren ca. 1752. overleden Ferwerderadeel 28-12-1815, dochter van Stoffel Netzes en Yke N.N, trouwt (3) Ferwerderadeel 27-05-1817 Trijntje Martens Miedema, geboren Hallum ca. 1787, overleden Ferwerderadeel 28-09-1857, dochter van Marten Sybes en Jitske Wierds

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 mei 1784 in Marrum
Man       : Feye Pytters afkomstig van Marrum
Vrouw     : Sike Pytters afkomstig van Marrum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1799 in Hallum
Man       : Feye Pieters afkomstig van Hallum
Vrouw     : Klaaske Stoffels afkomstig van Oldeboorn

Familienamen 1811 - Mairie Hallum, fol. 10
Maarum, Feye Pieters van, Hallum
k. Hendrik 22, Pieter 18, Trijntje 15
kk.  (v. ?) Feye 2 weken

kinderen uit 1e huwelijk: 

  a. Hendrik, geboren Marrum 21-08-1787 en gedoopt aldaar 26-08-1787
  b. Hendrik, geboren Marrum 04-12-1789 en gedoopt aldaar 06-12-1789   volgt II.A
  c. Pieter, geboren Hallum 05-03-1793 en gedoopt aldaar 24-03-1793   volgt II.B
  d. Trijntje Feyes van Marum, geboren Hallum 17-02-1796 en gedoopt aldaar 06-03-1796, overleden Ferwerderadeel  overleden 11-10-1830, trouwt mairie Hallum 19-03-1814 Tjeerd Harmens Gelders, oud 23 jaar, schipper, geboren Hallum, zoon van Harmen Tjeerds en Rixtje Arjens
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  e. Jitske van Maarum ook genaamd van Marum, geboren Hallum 05-10-1818, overleden Ferwerderadeel 21-12-1890, trouwt Ferwerderadeel 10-09-1840 Gabe Watzes de Groot, geboren Marrum ca. 1812, zoon van Watze Gabes de Groot en Rinske Sybes
     
II.A Hendrik Feyes van Maarum  ook genaamd van Marum en van Maarrum, geboren Marrum 04-12-1789 en gedoopt aldaar 06-12-1789, overleden Ferwerderadeel 02-10-1853, trouwt Hallum 03-03-1811 Janke Feitzes Veenma, bij huwelijk afkomstig van Hallum, geboren Hallum 26-03-1786 en gedoopt aldaar 16-04-1786, overleden Ferwerderadeel 11-12-1857, dochter van Feitze Jelles Veenma en Aaltje Montes Boersma

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 -Inventarisnr.: 236
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 3 maart 1811 in Hallum
Man          : Henderik Feyes
Vrouw       : Janke Feytzes afkomstig van Hallum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feye van Maarrum ook genaamd van Maarum, geboren Hallum 15-01-1812, overleden aldaar 11-08-1814
  b. Sijke Hendriks van Maarum ook genaamd van Marum, geboren Hallum 29-05-1815, overleden Ferwerderadeel 26-12-1877, trouwt Ferwerderadeel 22-03-1832 Sierd Hendriks Reidsma, molenaarsknecht, geboren Ferwerd ca. 1807, overleden Ferwerderadeel 12-11-1869, zoon van Hendrik Jans Reidsma en Grietje Sierds van den Berg
     
II.B Pieter Feyes van Maarum ook genaamd van Marrum en van Marum, gardenier, geboren Hallum 05-03-1793 en gedoopt aldaar 24-03-1793, trouwt Ferwerderadeel 23-05-1818 Aaltje Jacobs de Jong, oud 22 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Jacob Pieters de Jong en Antje Berends

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje van Maarum ook genaamd van Marrum en van Marum, geboren Hallum 21-02-1819, trouwt Het Bildt 02-05-1844 Arjen Jarigs Bilkert, geboren Oudebildtzijl ca. 1811, zoon van Jarig Berends Bilkert en Taetske Ypes
  b. Feye van Maarum ook genaamd van Marrum, geboren Hallum 12-02-1821   volgt III.A
  c. Jakob van Marum, geboren Ferwerderadeel 17-04-1825   volgt III.B
  d. Pieter van Marum, geboren Ferwerderadeel 30-10-1829   volgt III.C
     
III.A Feye van Maarum ook genaamd van Marrum, geboren Hallum 12-02-1821, overleden Het Blidt 09-10-1877, trouwt Het Bildt 07-05-1846 Fokje Tjallings de Vries, geboren Vrouwenparochie 02-03-1814, overleden Het Bildt 18-02-1902, weduwe, dochter van Tjalling Klazes de Vries  en Berber Klazes Kamminga 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter van Marrum, geboren Vrouwenparochie 17-06-1847   volgt IV.A
  b. Klaaske van Marrum, geboren Vrouwenparochie 30-06-1849, overleden Het Bildt 27-12-1931, trouwt Het Bildt 14-05-1874 Schelte Lep, oud 24 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Sjouke Hendriks Lep en Jitske Hotzes Scheltema
     
III.B Jakob van Marum ook genaamd van Marrum, geboren Ferwerderadeel 17-04-1825, overleden Ferwerderadeel 05-01-1909, gehuwd, trouwt Het Bildt 26-04-1849 Pietje Boersma, geboren Stiens 08-10-1826, overleden Ferwerderadeel 22-10-1911, dochter van Dirk Jans Boersma en Pietje Andries Zondervan

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter van Marrum, geboren Het Bildt 24-09-1850, overleden aldaar 21-07-1855
  b. Dirk van Marrum, geboren Vrouwenparochie 15-03-1855   volgt IV.B
  c. Pietje van Marrum, geboren 10 mei 1858, trouwt Ferwerderadeel 12-05-1877 Renze Klazes Visbeek, geboren Marrum 27-09-1855, zoon van Klaas Douwes Visbeek en Antje Jans Hoekstra
  d. Pieter van Marrum, geboren Het Bildt 30-10-1861, overleden Franeker 19-10-1881
     
III.C Pieter Pieters van Marum  ook genaamd van Marrum, geboren Ferwerderadeel 30-10-1829, trouwt Het Bildt 04-05-1854 Goikina Albertina Lamringh, weduwe van Jan Pieters Kuipers, geboren Hallum 02-12-1823, dochter van Klaas Gerbens Lamringh en Pierkien Hantjes Stallinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Pieters van Marrum, geboren Het Bildt 17-09-1855   volgt IV.C
  b. Klaas Pieters van Marrum, geboren Leeuwarderadeel 02-02-1859, overleden 01-12-1872 (gevonden in de vaart te Hallum)
  c. Feye Pieters van Marrum, geboren Hallum 02-08-1862   volgt IV.D
     
IV.A Pieter van Marrum, geboren Vrouwenparochie 17-06-1847, overleden Franeler 05-12-1929, trouwt Het Bildt 16-05-1872 Neeke Naber, geboren Terschelling 25-01-1848, overleden Franeler 28-06-1935, dochter van Hendrik Willems Naber en Japke Dirks Lieuwen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feye van Marrum, geboren Franeker 05-02-1873   volgt V.A
  b. Hendrik van Marrum, geboren Franeker 31-01-1875, overleden aldaar 09-08-1899
  c. Fokke van Marrum, geboren Franeker 02-01-1879
  d. Japke van Marrum, geboren Franeker 05-09-1880,overleden aldaar 05-05-1887 
  e. Willem van Marrum, geboren Franeker 21-04-1883   volgt V.B
  f. Klaas van Marrum, geboren Franeker 13-09-1885   volgt V.C
  g. Japke van Marrum, geboren Franeker 12-03-1889, overleden aldaar 07-02-1896 
  h. Antje Fokje van Marrum, geboren Franeker 12-03-1889, overleden aldaar 07-06-1894
     
IV.B Dirk van Marrum, geboren Vrouwenparochie 15-03-1855, overleden Ferwerderadeel 28-07-1910, trouwt Ferwerderadeel 18-05-1878 Jitske van der Meulen, geboren Hallum 03-04-1856, overleden Ferwerderadeel 17-03-1927, dochter van Keimpe Jans van der Meulen en Sytske Tjeerds Visbeek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob van Marrum, geboren Ferwerderadeel 17-04-1879   volgt V.D
  b. Keimpe van Marrum, geboren Ferwerderadeel 22-10-1883, overleden aldaar 26-09-1888
  c. Sytske van Marrum, geboren Ferwerderadeel 06-10-1886, trouwt Gerwerderadeel 30-05-1908 Rinze Nieuwsma, geboren Beetgum ca. 1886, zoon van Wybe Nieuwsma en Biekje Zwart  
     
IV.C Pieter Pieters van Marrum, geboren Het Bildt 17-09-1855, overleden Leeuwarderadeel 13-05-1939, trouwt Leeuwarderadeel 07-09-1882 Jeltje Tjitzes Hettema, geboren Beetgum 09-08-1856, overleden Leeuwarderadeel 08-03-1939, dochter van Tjitze Hettes Hettema  en Minke Jacobs Brugsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Minke van Marrum
Geslacht: V
Geboortedatum: 26-05-1883
    Pieter van Marrum
Geslacht: M
Geboortedatum: 01-07-1884
    Tjitze van Marrum
Geslacht: M
Geboortedatum: 06-02-1886
    Klaas van Marrum
Geslacht: M
Geboortedatum: 19-03-1887
    Klaas van Marrum
Geslacht: M
Geboortedatum: 16-12-1890
    Goikina Albertina van Marrum
Geslacht: V
Geboortedatum: 13-02-1893
     
     
IV.D Feye Pieters van Marrum, geboren Hallum 02-08-1862, trouwt Het Bildt 12-05-1892 Hendrikje Stapert, geboren Vrouwenparochie 11-05-1866, dochter van Meile Stapert en Trijntje van der Hoek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Meile van Marrum, geboren Het Bildt 29-11-1892, overleden aldaar 18-02-1893
  b. Goikina Albertina van Marrum, geboren Het Bildt 16-03-1896
     
V.A Feye van Marrum, geboren Franeker 05-02-1873, trouwt Franeker 21-03-1897 Grietje Wielinga 
     
V.B Willem van Marrum, geboren Franeker 21-04-1883, trouwt Franeker 28-06-1906 Klaaske Bijlsma
     
V.C Klaas van Marrum, geboren Franeker 13-09-1885, trouwt Franeker 27-07-1911 Jacoba Offinga  
     
V.D Jacob van Marrum, geboren Ferwerderadeel 17-04-1879, trouwt Ferwerderadeel 17-05-1902 Pietje Ondersma, geboren  Hallum ca. 1880, dochter van Halbe Rienks Ondersma en Antje Piers Prins
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

GenWar2002

disclaimer