GENEALOGIE TERPSTRA


 


     
I. N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerben Hillebrands, geboren ca. 1752   volgt II
     
II. Gerben Hillebrands Terpstra, bij huwelijk afkomstig van Dronrijp, geboren ca. 1752, overleden Leeuwarden 14-01-1815, gehuwd, trouwt Dronrijp 06-05-1783 Lolkje Joostens alias Josephs, bij huwelijk afkomstig van Dronrijp, geboren ca. 1766, overleden Leeuwarden 21-09-1828

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Dronrijp, 1783 - DTB nr:    524, 1699 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 6 mei 1783, Dronrijp
Man:             Gerben Hillebrands, Dronrijp
Vrouw:          Lolkjen Joostens, Dronrijp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joseph Gerbens Terpstra, geboren ca. 1787   volgt III.A
  b. Wybrandus Gerbens Terpstra, RK gedoopt Franeker 13-04-1797   volgt III.B
     
III.A Joseph Gerbens Terpstra, geboren ca. 1787, overleden Harlingen 05-09-1829, trouwt (1) Leeuwarden 24-05-1812 Antje Andries Feenstra, geboren ca. 1792, overleden Franeker 26-01-1825, dochter van Andries Feenstra en N.N., trouwt (2) Harlingen 31-12-1828 Jetske Pieters Faber, geboren Harlingen 29-01-1808 en gedoopt aldaar 01-03-1808, overleden Harlingen 26-04-1862, dochter van Pieter Tjerks Faber en Grietje Martens Haarsma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lolkje Josephs Terpstra, geboren mairie Marssum 17-12-1813, overleden Leeuwarden 17-06-1819
  b. Gerben Josephs Terpstra, geboren Leeuwarderadeel 13-02-1817   volgt IV
  c. Doede Josephs Terpstra, geboren Franeker 03-12-1818, overleden aldaar 27-02-1824
  d. Andries Josephs Terpstra, geboren Franeker 05-06-1821, overleden aldaar 18-10-1831
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Pieter Terpstra, geboren Harlingen 01-09-1829, overleden aldaar 20-11-1829
     
III.B Wybrandus Gerbens Terpstra, arbeider, RK gedoopt Franeker 13-04-1797, trouwt Leeuwarderadeel 04-11-1820 Teelke Klazes Niemeyer, geboren Sint Annaparochie 11-04-1794 en gedoopt aldaar 04-05- 1794, dochter van Klaas Jans Niemeijer en Aletta Temps

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aletta Terpstra, geboren Lekkum 26-06-1823, overleden Naarden 02-05-1864, trouwt Harlingen 09-04-1857 Marius van Aurich, geboren Leeuwarden 12-09-1825, overleden Harderwijk 24-01-1892, zoon van Klaas van Aurich en Hendrika Windzand
  b. Lolkje Terpstra, geboren Leeuwarderadeel 13-10-1824, overleden Leeuwarden 29-03-1890, gehuwd, trouwt Leeuwarden 11-12-1859 Sjoerd Taconis, geboren Leeuwarden 27-04-1825, overleden 28-11-1904, zoon van Thijs Taconis en Corneliske Tjeerds van der Meulen
  c. Klaas Terpstra, geboren Leeuwarderadeel 05-12-1826
  d. Jeltje Terpstra, geboren Leeuwarderadeel 21-04-1829, overleden Franeker 09-10-1905, trouwt Franeker 19-11-1854 met Jan Elisabeth Leman Staalstra, geboren Franeker 02-04-1821, overleden aldaar 30-12-1874, zoon van Tetje Harmens Staalstra
     
IV. Gerben Josephs Terpstra, geboren Leeuwarderadeel 13-02-1817, overleden Franeker 03-08-1860, trouwt Franeker 18-02-1849 Maria Ulbes Heukers, geboren Franeker 31-03-1822, overleden aldaar 13-06-1897, dochter van Ulbe Heukers en Antje Arjens Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Gerbens Terpstra, geboren Franeker 25-12-1849, trouwt Menaldumadeel 14-01-1874 Jan Sikkes Tekstra, geboren Menaldumadeel 15-05-1843, overleden Franeker 04-10-1915, gehuwd, zoon van Sikke Annes Tekstra en Wytske Engeles de Wolf   
  b. Ulbe Terpstra, geboren Franeker 08-02-1851, overleden Ferwerderadeel 06-07-1892
  c. Joseph Terpstra, geboren Franeker 28-02-1856, overleden Harlingen 25-07-1930
  d. Arjen Terpstra, geboren Franeker 17-07-1859, overleden aldaar 23-09-1859
     
     

GenWar2002

    

disclaimer