GENEALOGIE STAALSTRA


 


     
I. Tjeerd N.N trouwt N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Tjeerds, geboren ca. 1758   volgt II
     
II.

Harmen Tjeerds Staalstra, metselaargezel 1789, geboren ca. 1758, overleden Franeker 30-07-1812, ondertrouw Gerecht Franeker 07-02-1789 en trouwt aldaar 22-02-1789 Lysbet Oeges, geboren ca. 1760, overleden Franeker 27-12-1832

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1789 - DTB nr:    264, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 22 februari 1789
Man:             Harmen Tjeerds, Franeker
Vrouw:          Lysbet Oeges, Franeker
NB:               metselaarsgezel

Familienamen 1811 - Mairie Franeker, fol. 21v
Staalstra, Harmen Tjeerds, Franeker
k. Jantje 21, Tiettje 17, Oege 14, Tjeerd 10
   
kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Harmens Staalstra, geboren ca. 1791, overleden Franeker 23-01-1835, trouwt Franeker 12-0-1826 Jan Hendriks Smedinga, geboren ca. 1800, overleden Franeker 25-10-1861
  b. Fetje Harmens Staalstra, geboren ca. 1794   volgt III.A
  c. Oege Harmens Staalstra, geboren 03-12-1795 en gedoopt Franeker 18-12-1795
  d. Oege, geboren 03-10-1797 en gedoopt Franeker 15-10-1797   volgt III.B
  e. Tjeerd Harmens Staalstra, geboren ca. 1803   volgt III.C
     
III.A Tetje Harmens Staalstra, geboren ca. 1794, overleden Franeker 05-12-1872, weduwe, trouwt Franeker 16-12-1827 Cornelis Feyeszoon

uit relatie met onbekende partner:
 

  a. Jan Elisabeth Leman Staalstra, geboren Franeker 02-04-1821   volgt IV.A
     
III.B Oege Harmens Staalstra, geboren 03-10-1797 en gedoopt Franeker 15-10-1797, overleden Franker 08-06-1827, trouwt Franeker 09-11-1823 Wybrigje Cornelis Kamstra, geboren ca. 1800, overleden Franeker 05-05-1830, dochter van Cornelis Kamstra en N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elisabeth Staalstra, geboren Franeker 19-04-1824
  b. Jantje Staalstra, geboren Franeker 17-12-1825, trouwt Harlingen 15-05-1856 Berend Smit
     
III.C Tjeerd Harmens Staalstra, geboren ca. 1803, overleden 31-08-1853, trouwt Franeker 7 oktober 1832 Jetske Pieters van der Wal, geboren ca. 1897, overleden 03-12-1859, weduwe, dochter van Pieter van der Wal en N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmina Staalstra, geboren Franeker 30-07-1835
  b. Harmina Staalstra, geboren Franeker 21-06-1837
   - levenloos kind, geboren (zoon); Franeker 03-03-1840
     
IV.A Jan Elisabeth Leman Staalstra, geboren Franeker 02-04-1821, overleden aldaar 30-12-1874, trouwt Franeker 19-11-1854 Jeltje Terpstra, geboren Leeiwarderadeel 21-04-1829, overleden Franeker 09-10-1905, dochter van Wybe Gerbens Terpstra en Teelkje Klazes Nieuwmeyer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe Staalstra, geboren Franeker 02-09-1855 , overleden aldaar 02-06-1863
  b. Fetje Staalstra, geboren Franeker 21-09-1858, trouwt Franeker 15-02-1880 Wyntzen de Jong
  c. Eke Staalstra, geboren Franeker 21-03-1861, trouwt Franeker 19-11-1893 Andries Oord, pakhuisknecht, geboren Oudega (Hemelumer Oldeferd) 04-05-1858, overleden Franeker 18-03-1931, zoon van Jan Andries Oord en Taetske Douwes Hoekstra
  d. Harmen Leeman Staalstra, Franeker geboren 16-05-1863   volgt V.A
  e. Wybe Leeman Staalstra, Franeker geboren 14-01-1866 , overleden aldaar 27-07-1888
  f. Tetje Leeman Staalstra, Franeker geboren 23-06-1869, overleden aldaar 28-12-1941, trouwt Franeker 15-05-1892 Paulus Mulder, geboren Franeker 09-08-1869, overleden aldaar 14-03-1930, zoon van Hendrik Mulder en Swobbina Paulus Obbema
  g. Klaas Staalstra, geboren Franeker 01-04-1872   volgt V.B
     
V.A Harmen Leeman Staalstra, Franeker geboren 16-05-1863, overleden Leeuwarden 15-09-1940, gehuwd, trouwt Franeker 07-05-1893 Dina Breidenbach

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johanna Staalstra, geboren Franeker 07-08-1894
  b. Jeltje Staalstra, geboren Franeker 17-08-1895
  c. Jan Staalstra, geboren Franeker 05-06-1897
  d. Tetje Staalstra, geboren Franeker 16-09-1899
     
V.B Klaas Staalstra, geboren Franeker 01-04-1872 , overleden aldaar 24-05-1911, trouwt Franeker 30-08-1896 Sybrigje Reversma, geboren Franeker 07-07-1878, dochter van Dirk Reversma en Anna Drost

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Dirk Staalstra, geboren Franeker 19-02-1897
    Jeltje Staalstra, geboren Franeker 27-08-1900, overleden aldaar 12-01-1901
    Anna Staalstra, geboren Franeker 24-02-1902, overleden aldaar 15-12-1902
     
     

vernieuwd:  01-feb-2007 14:34


GenWar2002

disclaimer