GENEALOGIE GRAAFSMA


 


     
I. Jan Arjens, arbeider te Tzum, trouwt Tzum 4-11-1764 Trijntje Joris, geboren Tzum 01-12-1741 en gedoopt aldaar 03-12-1741, dochter van Joris Joukes en Trijntje Minnes

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1764 - DTB nr:    286, 1647 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 4 november 1764, Tzum
Man:             Jan Arjens, Tzum
Vrouw:          Trijntje Joris, Tzum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinske Jans, geboren Tzum 17-12-1766 en gedoopt aldaar 28-12-1766
  b. Joris Jans, geboren Tzum 16-02-1768 en gedoopt aldaar 13-03-1768   volgt II  
  d. Trijntje Jans, geboren Tzum 17-03-1773 en gedoopt aldaar 04-04-1773
  e. Dieuwke Jans, geboren Tzum 15-01-1775 en gedoopt aldaar 05-02-1775, jong overleden
  f. Arjen Jans, geboren Tzum 06-08-1776 en gedoopt aldaar 25-08-1776
  g. Dieuwke Jans, geboren Tzum 6-02-1779 en gedoopt aldaar 07-02-1779
     
II. Joris Jans Graafsma, mr. baardscheerder te Peins (1811), geboren Tzum 16-02-1768 en gedoopt aldaar 13-03-1768, overleden Franekeradeel 16-01-1823, trouwt Tzummarum 20-05-1793 Romkje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Peins, gedoopt Sint Annaparochie 05-02-1769, overleden Franekeradeel 16-11-1838, dochter van Klaas Doens de Blaauw en Jantje Rintjes

Trouwregister Hervormde gemeente Tzummarum Firdgum, 1793 - DTB nr:    111, 1632 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 mei 1793, Tzummarum
Man:             Joris Jans, Tzummarum
Vrouw:          Romkje Klaazen, Peins

Familienamen 1811
Graafsma, Joris Jans, mr. Baardscheerder, Peins
k. Trijntje of Stijntje (?) 17 - Huins, Jantje 15 - Hitsum, Lysbeth 12, Klaaske 11, Dieuwke 7, Klaas 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Joris Graafsma, geboren Dongjum 14-02-1794 en gedoopt aldaar 02-03-1794, trouwt Mairie Bozum 01-06-1816 Hendrik Klazes Bartsma, geboren ca. 1785, zoon van Klaas Tjallings Bartsma en Baukjen Hendriks
  b. Jantje Joris Graafsma, geboren Dongjum 25-09-1795 en gedoopt aldaar 04-10-1795, overleden Franeker 13-07-1852, trouwt Mairie Almenum 27-05-1815 Broer Ypkes Soolsma, geboren ca. 1790, overleden Franeker 15 november 1852
  c. Jan, geboren Dongjum 24-02-1797 en gedoopt aldaar 26-03-1797, jong overleden
  d. Lysbeth Joris Graafsma, geboren Dongjum 22-04-1799 en gedoopt aldaar 12-05-1799, overleden Barradeel 30-11-1879, trouwt Franekeradeel 03-01-1822 Klaas Andries de Boer, geboren ca. 1797, overleden Barradeel 30-03-1872, zoon van Andries Klaazes en Renske Klaazes
  e. Klaaske Joris Graafsma, geboren Dongjum 31-08-1800 en gedoopt aldaar 21-09-1800, overleden Barradeel 15-12-1885, trouwt Franekeradeel 11-01-1821 Obbe Harmens Frietema, geboren Achlum ca. 1797, overleden Barradeel 01-01-1848, zoon van Harmen Eeuwes Frietema en Ynske Wytzes
  f. Dieuwke Joris Graafsma, geboren Midlum 23-02-1804 en gedoopt aldaar 25-03-1804, overleden Franekeradeel 18-10-1846, gehuwd, trouwt Franekeradeel 04-07-1824 Klaas Hendriks Langhout, geboren Hijlaard ca. 1801, overleden Hennaarderadeel 16-04-1884, zoon van Hendrik Klazen Langhout en Fettje Douwes
  g. Klaas Joris Graafsma, geboren Peins 05-10-1809 en gedoopt aldaar 12-11-1809   volgt III
     
III. Klaas Joris Graafsma, geboren Peins 05-10-1809 en gedoopt aldaar 12-11-1809, overleden Sneek 30-12-1872, trouwt Hennaarderadeel 04-05-1850 Joukjen Tjibbes Wiersma, geboren Oosthem 09-04-1813, dochter van Tjibbe Harmens Wiersma en Sietske Jorrits
     
     
vernieuwd:  06-jun-2006 17:36

GenWar2002

disclaimer