GENEALOGIE SIKKEMA


     
I. Sikke Tjebbes, geboren Noorderdrachten 1741 en gedoopt Wolvega 04-05-1780, overleden Weststellingwerf 17-07-1825, weduwnaar, trouwt (1) Wolvega 25-10-1761 Bontje Minnes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde, trouwt (2) Wolvega 10-04-1785 Henke Jelkes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: DTB 778
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 oktober 1761 in Wolvega
Man          : Sikke Tjebbes
Vrouw       : Bontje Minnes afkomstig van Nijeholtwolde

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: DTB 778
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 10 april 1785, Wolvega
Man          : Sikke Tjibbes afkomstig van Nijeholtwolde
Vrouw       : Henke Jelkes afkomstig vanNijeholtwolde

Familienamen 1811 - Mairie Wolvega, fol. 92v
Sikkema, Sikke Tjibbes, Nijeholtwolde
kinderen:   Minne 46, Trijntje 44 - Haske, Ebeltje 42, Jan 29 - Nijelamer, Cornelis 26, Minke 23 - Oldetrijne,
               Wietsche 21 - Wolvega,
      
kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Minne Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 01-11-1767 en gedoopt Wolvega 14-05-1773   volgt II.A
  b. Trijntje Sikkes Sikkema, geboren Oldeholtwolde 25-12-1767 en gedoopt Wolvega 14-05-1773, overleden Haskerland 16-12-1826, gehuwd, trouwt Heerenveen (DG) 09-11-1795 Geuke (Geeuwke) Jans bij huwelijk afkomstig van  Heerenveen
  c. Ebeltje Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 06-12-1771 en gedoopt Wolvega 28-11-1773, overleden Steenwijkerwold 18-11-1854, trouwt Wolvega 17-06-1798 Harm Klazen Tip, turfmaker, geboren Nijeholtwolde 02-10-1766 en gedoopt 05-10-1766, overleden 21-01-1848, zoon van Klaas Koenes en Dirkje Harmens Tip
  d. Tjibbe Sikkes, geboren Nijeholtwolde 03-02-1774 en gedoopt Wolvega 20-03-1774, overleden voor 1811
  e. Tietje, geboren Nijeholtwolde 24-05-1776 en gedoopt Wolvega 30-06-1776, overleden voor 1811
  f. Tietje, geboren Nijeholtwolde 03-02-1780 en gedoopt Wolvega 19-03-1780
  e. Jan Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 01-01-1783 en gedoopt Wolvega 02-02-1783   volgt II.B
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Kornelis Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 03-02-1786 en gedoopt Wolvega 05-03-1786   volgt II.C
  g. Minke Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 27-09-1788 en gedoopt Wolvega 19-10-1788, overleden Weststellingwerf 170-7-1865, trouwt Wolvega 1809 Nuttert Jans Gouma, bij huwelijk afkomstig van  Oldetrijne
  h. Wietske Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 10-06-1790 en gedoopt Wolvega 11-07-1790, overleden Weststellingwerf 21-01-1850, weduwe, trouwt Oldetrijne 25-06-1809 Rombartus Edema alias Wigeri van Edema, bij huwelijk afkomstig van Wolvega, geboren ca. 1788, overleden Weststellingwerf 24-01-1821, zoon van Johannes Edema en Hiltje Wigeri
     
II.A Minne Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 01-11-1767 en gedoopt Wolega 14-05-1773, overleden Weststellingwerf 05-10-1852, gehuwd, trouwt Wolvega 15-05-1808 Geesje Luiten, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: DTB 778
Vermelding :  Bevestiging huwelijk van 15 mei 1808, Wolvega
Man          :  Minne Sikkes afkomstig van Nijeholtwolde
Vrouw       :  Geesjen Luites afkomstig van Nijeholtwolde

Familienamen 1811 - Mairie Wolvega, fol. 93
Sikkema, Minne Sikkes, Nijholtwolde
k. Bontje 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bontje Minnes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 31-05-1809 en gedoopt Wolvega 18-06-1809, overleden Weststellingwerf  25-07-1890, ongehuwd
     
II.B Jan Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 01-01-1783 en gedoopt Wolvega 02-02-1783, trouwt Wolvega 15-04-1810 Egbertje Hendriks Veensma, bij huwelijk afkomstig van Nijelamer, geboren Wolvega 05-01-1789 en gedoopt aldaar 18-01-1789, overleden Weststellingwerf 11-02-1830, weduwe

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: DTB 778
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 15 april 1810, Wolvega
Man          : Jan Sikkes afkomstig van Nijeholtwolde
Vrouw       : Egbertje Hendriks afkomstig van Nijelamer

Familienamen 1811 - Mairie Sonnega, fol. 20v
Sikkema, Jan Sikkes, Nijelamer
Bontje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bontje Jans Sikkema, geboren 08-01-1811 en gedoopt Wolvega 27-01-1811, trouwt Steenwijk 03-08-1838 George Lodewijk Beute, , geboren Steenwijk 08-05-1815, overleden aldaar 18-07-1849, zoon van Riekent Beute en Johanna Waterbeek
  b. Hendrik Jans Sikkema, geboren mairie Sonnega 20-09-1812   volgt III.A
  c. Sikke Jans Sikkema, geboren mairie Sonnega 13-01-1815, overleden aldaar 22-02-1815
  d. Jeltje Jans Sikkema, geboren mairie Sonnega 23-06-1816, overleden aldaar 31-03-1888, trouwt Weststellingwerf 19-09-1838 Gerrit Schippers Wagter, geboren ca. 1812, overleden Weststellingwerf 30-07-1884
  e. Wytske Jans Sikkema, geboren Weststellingwerf 26-10-1818
  f. Sikke Jans Sikkema, arbeider, geboren Wolvega 22-07-1821, overleden Weststellingwerf 28-09-1845
  g. Ypkje Jans Sikkema, geboren Nijelamer 06-10-1824
     
II.C Kornelis Sikkes Sikkema, molenaar, geboren Nijeholtwolde 03-02-1786 en gedoopt Wolvega 05-03-1786, trouwt Weststellingwerf 14-01-1818 Barbertje Wybes de Hoop, geboren ca. 1796, overleden Weststellingwerf 28 juli 1878, weduwe

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Cornelis Sikkema, geboren Weststellingwerf 22-03-1819, overleden aldaar 15-07-1906, weduwe, trouwt Weststellingwerf 27-07-1840 Reinder Mathijs Elzinga, geboren Wolvega 07-04-1819, overleden aldaar 26-06-1891, zoon van Roelof Lamberts Elzinga en Aafje Lamberts Westerveld  
  b. Sikke Cornelis Sikkema, geboren Weststellingwerf 02-08-1821   volgt III.B
  c. Hinkje Cornelis Sikkema, geboren Wolvega 23-09-1823, trouwt Weststellingwerf 06-11-1845 Albert Roelofs Yben, geboren Weststellingwerf 18-05-1820, overleden aldaar 16-11-1897, weduwnaar, zoon van Roelof Koops Yben en Maria Wychers
  d. Wybe Cornelis Sikkema, geboren Wolvega 11-03-1827   volgt III.C
  e. Lutske Cornelis Sikkema, geboren Wolvega 08-11-1833, trouwt Weststellingwerf 14-05-1859 Marten Wolters
  f. Jan Cornelis Sikkema, geboren Wolvega 03-06-1837, , overleden Weststellingwerf 10-11-1859
     
III.A Hendrik Jans Sikkema, geboren mairie Sonnega 20-09-1812, trouwt Weststellingwerf 07-11-1838 Engeltje Douwes van der Linde
     
III.B Sikke Cornelis Sikkema, geboren Weststellingwerf 02-08-1821, trouwt (1) Kollumerland 16-10-1852 Trijntje Jans van der Horn, trouwt (2) Groningen 23-10-1870 Gesina Zwart, geboren Groningen 08-05-1841, dochter van Willem Jans Zwart en Greitje Knellies Jongeling

kinderen uit 1e huwelijk:
 

    Barbertje Sikkema, geboren Dokkum 10-02-1853, trouwt Groningen 16-11-1878 Willem Woldhuis, bode, geboren Farmsum 03-11-1836, zoon van Jan Berends Woldhuis en Magdalena Bekenkamp
     
III.C Wybe Cornelis Sikkema, geboren Wolvega 11-03-1827, overleden Weststellingwerf 20-01-1889, weduwnaar, trouwt Weststellingwerf 20-05-1864 Femmigjen Wieten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Catharina Sikkema, geboren 23 februari 1865, overleden aldaar 11-03-1865
     

contact

naar boven

disclaimer