GENEALOGIE HAIMA


Voor voorgeslacht Jacob Idzes zie:  genealogie Hessel Idzes
     
I. Jacob Idses, geboren rondom 1710, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, overleden vóór 01-1785 zoon van Ids Hessels en Klaaske Jacobs, trouwt Ternaard 30-09-1759 Aafke Jelles, bij huwelijk afkomstig van Ternaard

Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1759 - DTB nr: 762, 1612 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 september 1759, Ternaard
Man:         Jacob Idses, Ternaard
Vrouw:      Aafke Jelles, Ternaard

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Jacobs Haima, geboren ca. 1760, overleden Westdongeradeel 02-06-1836, oud 76 jaar, weduwe, trouwt Waaxens 26-06-1785 Rindert Klases, bij huwelijk afkomstig van Waaxens (Westdongeradeel,
  b. Ids, geboren ca. 1762   volgt II.A
  c. Jacob, geboren Ternaard ca. 1767   volgt II.B
     
II.A Ids Jacobs Haima, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, geboren ca. 1762, overleden Barradeel 02-12-1826, gehuwd, trouwt Ternaaard 20-08-1786 Trijntje Johannes, bij huwelijk afkomstig van Waaxens (Westdongeradeel)

Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1786 - DTB nr:     762, 1612 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 augustus 1786, Ternaard
Man:          Ids Jacobs, Ternaard
Vrouw:       Trijntje Johannes, Waaxens (Westdongeradeel

     
II.B Jacob Jacobs Haima, bij huwelijk afkomstig van Waaxens, geboren Ternaard, ca. 1768, overleden Barradeel 02-10-1827, gehuwd, trouwt (1) Holwerd 03-06-1792 Trijntje Gerlofs, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, geboren Brantgum ca. 1771, overleden rondom 1795, dochter van Gerlof Goffens Jensma en Antje Theunis, trouwt (2) Holwerd 25-05-1787 Jetske Paulus, bij huwelijk afkomstig van Raard

Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd, 1792 - DTB nr:    757, 1656 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 3 juni 1792, Holwerd
Man:             Jacob Jacobs, Waaxens (Westdongeradeel)
Vrouw:          Trijntje Gerlofs, Holwerd

Trouwregister Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Vischbuurt, 1797 - DTB nr:    765, 1796 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 25 mei 1797, Holwerd
Man:             Jacob Jacobs, Brantgum
Vrouw:          Yetske Paulus, Raard

Familienamen 1811 - Mairie Sexbierum, deel 2, fol. 11
Haima, Jacob Jacobs, Oosterbierum
kinderen: Jacob 17 - Holwerd, Klaas 13, Aafke 12, Emke 10, Teeke 7, Jan 5, Dirkje 1

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jacob, geboren Brantgum 04-1793   volgt  III.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Klaas, geboren Brantgum ca. 1797   volgt III.B
  c. Aafke Jacobs Haima, geboren ca. 1798, overleden Barradeel 14-02-1891, weduwe, trouwt Barradeel 25-06-1836 Johannes Gerrits Wijngaarden, geboren ca. 1807, overleden Barradeel 01-11-1845
  d. Imkje Jacobs Haima, geboren ca. 1800, trouwt Barradeel 02-01-1836 Hessel Pieters Roorda, geboren Fimkum ca. 1802, overleden 25-08-1878, zoon van Pieter Tjerks Roorda en Akke Hessels Hommema
  e. Teeke Jacobs Haima, geboren ca. 1805, overleden Barradeel 19-08-1832
  f. Jan, geboren ca. 1807   volgt III.C
  g. Dirkje Jacobs Haima, geboren ca. 1811, overleden Barradeel 29-08-1828
     
III.A Jacob Jacobs Haima, geboren Brantgum 04-1793, overleden Holwerd 30-08-1872, trouwt (1) Westdongeradeel 23-05-1826 Ytske Jans Wiersma, geboren ca. 1807, overleden Westdongeradeel 22-04-1827, trouwt (2) Westdongeradeel 02-12-1830 Martje Watzes Visser, geboren Holwerd 23-02-1809, overleden Holwerd 11-06-1863, dochter van Watze Ages Visser en Emke Eeuwes Hoogterp

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Jacobs Haima, geboren Holwerd 12-04-1827   volgt IV.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. IJmkje Jacobs Haima, geboren Ferwerd 29-06-1833, overleden De Wilp 25-03-1896, trouwt Hallum 08-05-1865 IJsbrand Ondersma, geboren Bartlehiem 14-03-1835, overleden De Wilp 02-03-1901, zoon van Wietske IJsbrans Ondersma
  c. Watze Hayma, geboren Westdongeradeel 31 juli 1834   volgt IV.B
  d.. Jacob Jacobs Haima, geboren Westdongeradeel 29-01-1836   volgt IV.C  
  e. Gerlof Haima, geboren Westdongeradeel 24-04-1837   volgt IV.D
  f. Jilles Haima, geboren Westdongeradeel 18-10-1838   volgt IV.E
  g. Kornelis Haima, geboren Westdongeradeel 11-09-1840
  h. Antje Jacobs Haima, geboren Holwerd 31-05-1847, overleden Leeuwarden 01-12-1931, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1869 Kornelis Jensma, oud 24 jaar, geboren Blija, zoon van Jasper Theunis Jensma en Ytje Jans Boersma
  i. Yttje Haima, geboren Westdongeradeel 04-11-1849, overleden Holwerd 07-08-1875
  j. Aafke Haima, geboren Westdongeradeel 28-02-1856
     
III.B Klaas Jacobs Haima, geboren Brantgum 1797, overleden Barradeel 13-06-1842, gehuwd, trouwt Franekeradeel 10-05-1833 Grietje Gerkes Gercama ook genaamd Gerkema, geboren Dongjum ca. 1803, dochter van Gerke Johannes Gercama en Sjoukje Rientzes Hiddinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ietske Haima, geboren Barradeel 30-01-1834
  b. Gerke Haima, geboren Barradeel 18-02-1835   volgt IV.F
  c. Jakob Klazes Haima, geboren Barradeel 22-04-1837   volgt IV.G
  d. Sjoukje Haima, geboren Barradeel 06-12-1839
  e. Dirkje Haima, geboren Barradeel 30-05-1842
     
III.C Jan Jacobs Haima, geboren ca. 1807, overleden 04-03-1844, trouwt Barradeel 09-08-1834 Akke Jans Ourensma, geboren ca. 1808, overleden Barradeel 16-02-1883, dochter van Jan Jansen Ourensma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Jans Haima, geboren Barradeel 30-05-1835   volgt IV.H
  b. Jacob Jans Haima, geboren Barradeel 18-10-1837   volgt IV.I
  c. Lijsbeth Jans Haima, geboren Barradeel 16-10-1839
  d. Ytske Jans Haima, geboren Barradeel 22-05-1842
     
IV.A Jan Jacobs Haima, geboren Holwerd 12-04-1827, vertrokken naar USA 01-07-1885, trouwt Barradeel 21-05-1853 Doutzen Botes Brantsma, geboren Barradeel 03-19-1828, overleden aldaar 29-04-1879, dochter van Bote Doekes Brantsma en Klaaske Jogchems Terpstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jakob Jans Haima, geboren Barradeel 05-12-1853   volgt V.A
  b. Klaaske Jans Haima, geboren Barradeel 14-02-1855, trouwt Barradeel 05-06-1880 Jan Terpstra, geboren Barradeel 09-02-1853, zoon van Sipke Simons Terpstra en Beitske Jans Herrema
  c. Watze Jans Haima, geboren Barradeel 10-09-1857, vertrokken naar USA 01-07-1885
  d. Cornelis Jans Haima, geboren Barradeel 03-01-1860   volgt V.B
  e. Ytske Jans Haima, geboren Barradeel 01-06-1866, vertrokken naar USA 01-07-1885
  f. Doeke Jans Haima, geboren Barradeel 18-12-1869, overleden aldaar 05-10-1872
  g. Doeke Jans Haima, geboren Barradeel 21-09-1873, overleden aldaar 23-09-1873
     
IV.B Watze Jacobs Hayma ook genaamd Haima, geboren Westdongeradeel 31-07-1834, overleden aldaar 10-04-1907, trouwt Westdongeradeel 24-05-1865 Renske Pieters van Dam, geboren Westdongeradeel 27-01-1838, overleden aldaar 26-06-1870, dochter van Pieter Jans van Dam en Renske Dirks Monsma, trouwt Westdongeradeel 31-08-1877 Bjefke de Boer, geboren Wonseradeel 10-04-1847, overleden Opsterland 02-12-1931, dochter van Willem Gerbens de Boer en Moeyke Scholtes Eringa

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pieter Watzes Haima, geboren Ternaard 01-01-1869, overleden Westdongeradeel 31-01-1869
  b. Martje Watzes Haima, geboren Ternaard 10-03-1870, overleden Leeuwarden 29-05-1936, trouwt Westdongeradeel 09-05-1899 Pieter Gerbens Sikkema, geboren Wierum 27-02-1873, overleden Baarderadeel 09-10-1902, zoon van Gerben Elias Sikkema en Geertje Hettes de Jong
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Aafke Watzes Haima, geboren Holwerd 21-02-1879, overleden 14-09-1923, trouwt Westdongeradeel 28-11-1907 Eit Pieters Houtsma, geboren Barradeel 25-03-1882, zoon van Pieter Houtsma en Antje van den Berg
     
IV.C Jacob Jacobs Haima, slager, geboren Westdongeradeel 29-01-1836, vertrokken naar USA 18-03-1882, trouwt Westdongeradeel 03-02-1870 Aukje Jans Meinema, geboren Brantgum 19-12-1829, vertrokken naar USA 18-03-1882, dochter van Jan Joukes Meinema en Freerkje Lubberts Cats

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martje Haima, geboren Holwerd 28-12-1870, overleden aldaar 31-01-1877
     
IV.D Gerlof Haima, geboren Westdongeradeel 24-04-1837, vertrokken naar USA 10-09-1881, trouwt Westdongeradeel 20-04-1861 Lijsbeth ook genoemd Elisabeth Johannes Hannema, geboren ca. 1840, overleden Westdongeradeel 11-02-1881, dochter van Johannes Hannema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Gerlofs Haima, geboren Hiaure 01-09-1861, vertrokken naar USA 10-09-1881
  b. Catharina Elisabeth Gerlofs Haima, geboren Hiaure 22-06-1863, vertrokken naar USA 10-09-1881
  c. Johannes Gerlofs Haima, geboren Hiaure 02-08-1865, vertrokken naar USA 10-09-1881
  d. Auke Gerlofs Haima, geboren Hiaure 01-11-1867, vertrokken naar USA 10-09-1881
  e. Martje Gerlofs Haima, geboren Holwerd 30-07-1870, vertrokken naar USA 10-09-1881
  f. Pietje Gerlofs Haima, geboren Holwerd 07-01-1873, vertrokken naar USA 10-09-1881
  g. Watze Gerlofs Haima, geboren Holwerd 14-02-1875, vertrokken naar USA 10-09-1881
  h. Kornelis Gerlofs Haima, geboren Holwerd 14-04-1877, vertrokken naar USA 10-09-1881
  i. Antje Gerlofs Haima, geboren Holwerd 24-09-1879, vertrokken naar USA 10-09-1881
  j. Aukje Gerlofs Haima, geboren Holwerd 27-11-1880, vertrokken naar USA 10-09-1881
     
IV.E Jilles Haima, geboren Westdongeradeel 18-10-1838, overleden Westdongeradeel 20-05-1872, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 06-06-1868 Emma Postma, geboren Ameland 30-07-1842, overleden aldaar 09-06-1900, dochter van Watze Watzes Postma en Ybeltje Luitjes van der Meulen
     
IV.F Gerke Haima, geboren Barradeel 18-02-1835, trouwt Barradeel 02-06-1860 Lutske Cornelis Knegjes geboren 06-01-1831, dochter van Cornelis Johannes Knegjes en Beitske Sybrens Hiddinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Gerkes Haima, geboren Barradeel 11-07-1861
  b. Klaas Gerkes Haima, geboren Barradeel 27-11-1862   volgt V.C
  c. Beitske Gerkes Haima, geboren Barradeel 21-03-1864, overleden aldaar 07-02-1924, trouwt Barradeel 10-05-1888 Andries Magré, geboren Franekeradeel 20-10-1862, overleden Franeker 24 juni 1940, zoon van Jan Magre en Arendina Wilhelmina de Jong
  d. Johannes Gerkes Haima, geboren Sexbierum 18-05-1865   volgt V.D
  e. Jacob Gerkes Haima, geboren Barradeel 13-01-1870, overleden aldaar 16-03-1874
     
IV.G Jakob Klases Haima, geboren Barradeel 22-04-1837, overleden aldaar 16-01-1902, trouwt Barradeel 17-05-1862 Antje Pieters Anema, weduwe van Jochum Hiemstra, geboren Barradeel 11-02-1839, overleden aldaar 28-08-1897, gehuwd, dochter van Pieter Abes Anema en Wietske Doekles Ypma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Jakobs Haima, geboren Sexbierum 15-05-1863   volgt V.E
  b. Wytske Jakobs Haima, geboren Sint Annaparochie 15-07-1864, trouwt Barradeel 31-03-1888 Atte Heerkes Hibma, geboren Sexbierum 10-06-1862, zoon van Heerke Meinderts Hibma en Pieterkje Anema
  c. Pieter Jakobs Jakob Haima, geboren Het Bildt 21-06-1866, overleden Barradeel 01-08-1891
  d. Grietje Jakobs Haima, geboren Wijnaldum 24-01-1870, trouwt Franekeradeel 04-05-1895 Thomas Hilverda, oud 25 jaar, geboren Tzum, zoon van Wytze Thomas Hilverda en Jantje Herkes Poelstra
     
IV.H Jan Jans Haima, geboren Barradeel 30-05-1835, overleden aldaar 16-09-1895, trouwt Barradeel 30-05-1867 Neeltje Anema, weduwe van Jentje Gerrits Hoogenhuis, geboren Minnertsga 12-07-1828, overleden Barradeel 09-03-1889, dochter van Pieter Abes Anema en Neeltje Klases de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Haima, geboren Barradeel 23-06-1868   volgt V.F
  b. Ytsche Haima, geboren Barradeel 27-12-1875, trouwt Barradeel 30-10-1897 Lambertus Sieperda, geboren Wonseradeel 31-12-1873, zoon van Hotze Sieperda en Sytske de Jong
     
IV.I Jacob Jans Haima, geboren Barradeel 18-10-1837, overleden Leeuwarden 10-01-1928, trouwt Barradeel 13-05-1864 Dieuwke Anes Kuiken, geboren Minnertsga 31-07-1845, dochter van Ane Atzes Kuiken en Trijntje Cornelis Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke Haima, geboren Minnertsga 12-03-1864, overleden Leeuwarden 21-05-1921, gehuwd, trouwt (1) Barradeel 04-03-1886 Pieter Sjerps Anema, geboren Sexbierum 16-01-1861, overleden Minnertsga 09-06-1889, zoon van Sjerp Pieters Anema en Jetske Jelles Jukema, trouwt (2) Barradeel 21-05-1892 Tiede Schat, geboren Menaldumadeel 28-02-1866, zoon van Nammen Klazes Schat en Tettje Tiedes van den Akker
     
V.A Jakob Jans Haima, geboren Barradeel 05-12-1853, overleden aldaar 28-02-1908, gehuwd, trouwt Barradeel 19-05-1883 Antje van Dijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maartje Haima, geboren Barradeel 14-12-1883, overleden aldaar 23-12-1883
  b. Jan Haima, geboren Barradeel 14-12-1883, overleden aldaar 15-12-1883
  c. Doutje Haima, geboren Barradeel 14 -12-1883, overleden 24-12-1883
  d. Jan Haima, geboren Barradeel 26-03-1886
     
V.B Cornelis Jans Haima, geboren Barradeel o3-01-1860, overleden Leeuwarderadeel 27-07-1942, weduwnaar, trouwt Barradeel 16-05-1885 Antje Okkinga, geboren Barradeel 05-09-1862, dochter van Atte Klases Okkinga en Hyke Jurres Blanksma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hieke Haima, geboren Barradeel 06-05-1887
  b. Jan Haima, geboren Barradeel 23-04-1889
  c. Atte Haima, geboren Barradeel 25-03-1892
     
V.C Klaas Gerkes Haima, geboren Sexbierum 27-11-1862, trouwt Franekeradeel 24-03-1894 Klaaske Tuinstra, oud 32 jaar, geboren Midlum 12-01-1862, overleden Franeker 09-09-1937, weduwe, dochter van Jan Hanzes Tuinstra en Trijntje Kornelis van Rosendal
     
V.D Johannes Gerkes Haima, geboren Sexbierum 18-05-1865, overleden Franekeradeel 11-12-1924, trouwt Franekeradeel 19-05-1892 Aaltje Bruinsma, geboren Sexbierum 17-09-1869, overleden Franekeradeel 21-11-1901, dochter van Seerp Jans Bruinsma en Aafke Gerrits Koudenburg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aafke Haima, geboren Franekeradeel 31-07-1893
  b. Gerke Haima, geboren Franekeradeel 04-01-1895
     
V.E Klaas Jakobs Haima, geboren Sexbierum 15-05-1863, trouwt Franekeradeel 05-04-1890 Hinke Hilverda, geboren Tzum 05-06-1867, overleden 25-06-1932, dochter van Wytze Thomas Hilverda en Janke Herkes Poelstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Haima, geboren Franekeradeel 01-04-1891
  b. Antje Haima, geboren Franekeradeel 06-09-1893
  c. Jacob Haima, geboren Franekeradeel 03-07-1895
  d. Grietje Haima, geboren Franekeradeel 18-11-1900
     
V.F Jan Haima, geboren Barradeel 23-06-1868, overleden Dalfsen 17-06-1931, trouwt Wonseradeel 11-06-1892 Lieuwkje Zysling, geboren Wonseradeel 16-08-1866, overleden Sneek 12-12-1928, dochter van Reinder Hanses Zysling en Nienke Lieuwes Cnossen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Nienke Haima, geboren Wonseradeel 16-03-1893
  b. Neeltje Haima, geboren Schoterland 18-08-1896
     

contact

naar boven

disclaimer