GENEALOGIE MARTEN EVERTS


     
I. Marten Everts, meester kuiper, trouwt Sint Annaparochie 05-09-1728 Doutien Gijsberts, gedoopt op belijdenis Sint Annaparochie 05-05-1730

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding   : Bevestiging huwelijk op 5 september 1728 in St. Annaparochie
Man            : Marten Everts afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw         : Doutjen Gysberts afkomstig van Berlikum
Opmerking   : hij is mr. kuiper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gijsbert, gedoopt Sint Annaparochie 26-06-1729
  b. Evert, gedoopt Sint Annaparochie 24-12-1730
  c. Gijsbert, gedoopt Sint Annaparochie 23-11-1732   volgt II
  d. Evert, gedoopt Sint Annaparochie 06-10-1737
  e. Johannes, gedoopt Sint Annaparochie 14-02-1740
  f. Douwe, gedoopt Sint Annaparochie 24-03-1743
     
II. Gijsbert Martens, gedoopt Sint Annaparochie 23-11-1732, eerste proclamatie Sint Annaparochie 04-12-1757 en trouwt aldaar Trijntje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Eerste proclamatie op 4 december 1757 in St. Annaparochie
Man          : Gijsbert Martens
Vrouw       : Trijntje Jans
Opmerking  : na de derde proclamatie gehuwd te St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doutje Gijsberts, gedoopt Sint Annaparochie 24-02-1760, trouwt Sint Annaparochie 19-02-1792 Ate Jelles Atema, geboren ca. 1768, overleden Het Bildt 02-04-1822, zoon van Jelle Ates Atema en Jeltje Pieters Westra
  b. Maartje, gedoopt Sint Annaparochie 30-01-1763
  c. Jantje Gijsberts Kuip, gedoopt Sint Annaparochie 22-12-1765, overleden Het Bildt 06-02-1845, trouwt Sint Annaparochie 29-05-1785 Pieter Pieters Haarsma, schoenmaker, geboren Ried 06-06-1762, overleden Sint Annaparochie 01-07-1825, zoon van Pieter Haarsma en Rientje Lubberts
  d. Martentje, gedoopt Sint Annaparochie 17-04-1768
  e. Jan, gedoopt Sint Annaparochie 06-01-1771
  f. Marten, gedoopt Sint Annaparochie 06-01-1771
  g. Neeltje Gijsberts, geboren 18-08-1774 en gedoopt Sint Annaparochie 11-09-1774, overleden Menaldumadeel 11-11-1831, weduwe, trouwt Sint Annaparochie 04-03-1798 Jan Dirks de Boer, bij huwelijk afkomstig van Dronrijp
  h. Gaatske Gijsberts, geboren 11-03-1777 en gedoopt Sint Annaparochie 06-04-1777, overleden Het Bildt 23-10-1838, ongehuwd
  i. Dirkje Gijsberts Kuipers, geboren 25-10-1779 en gedoopt Sint Annaparochie 21-11-1779, overleden Het Bildt 26-03-1821, trouwt Sint Annaparochie 15-05-1808 Jan Harmens van der Mey, bij huwelijk afkomstig van St. Annaparochie
     

contact

naar boven

disclaimer