GENEALOGIE BOOM


Voor voorgeslacht I. Johannes Hotzes Boom zie: genealogie Johannes Jiskes
     
I. Johannes Hotzes Boom, geboren Rottevalle ca. 1728, overleden aldaar 18-03-1812, zoon van Hotse Johannes en Taapke Tjallings, trouwt Rittevalle 27-02-1763 Leentje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 27 februari 1763 in Rottevalle
Man          : Jannes Hotses afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Leentje Klaezens afkomstig van Rottevalle

Familienamen 1811 - Oudega, deel 1 folio 109
Boom, Johannes Hotzes, weduwe Leentje Klazes, Rottevalle 29

uit dit huwelijk:
 

  a. Hotse, geboren 14-11-1763 en gedoopt Rottevalle 30-03-1766   volgt II.A
  b. Arnoldus, geboren 08-03-1766 en gedoopt Rottevalle 30-03-1766   volgt II.B
  c. Taeske, geboren onder Oostermeer en gedoopt Rottevalle  16-04-1769
  d. JitskeJohannes Boom, geboren Harkema-Opeinde 10-05-1772 en gedoopt Rottevalle 31-05-1772, overleden Achtkarspelen 11-11-1827
 
  * Familienamen 1811 - Oudega, deel 1 folio 3
     Boom, Arnoldus Johannes, Rottevalle 71
  e. Grietje, geboren 29-09-1777 en gedoopt Rottevalle 30-11-1777
     
II.A Hotze Johannes Boom, geboren 14-11-1763 en gedoopt Rottevalle 30-03-1766, trouwt Rottevalle 11-02-1787 Jantie Eeuwes, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 februari 1787 in Rottevalle
Man          : Hotze Johannes afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Jantie Eeuwes afkomstig van Rottevalle

Familienamen 1811 - Buitenpost, deel 1 folio 65 verso
Boom, Hortze Johannes, Twijzel
kinderen: Leentje 20, Euwe 16, Ank 13, Trijntje 12, Taapke 10, Johanna 7, Heiltje 3

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes, geboren onder Tietjerksteradeel 06-01-1788 en gedoopt Rottevalle 27-01-1788
  b. Leentje, geboren onder Tietjerksteradeel 31-12-1790 en gedoopt Rottevalle 23-01-1791
  c. Anke, geboren onder Noorder Drachten 26-01-1793 en gedoopt Rottevalle 17-03-1793
  d. Eeuwe, geboren 11-05-1795 en gedoopt Rottevalle 24-05-1795
  e. Anke, geboren 08-09-1797 n gedoopt Rottevalle 17-12-1797
  f. Tryntje, geboren 16-07-1790 en gedoopt Rottevalle 29-12-1799
  g. Taapke, geboren 10-09-1801 en gedoopt Rottevalle 31-01-1802
  h. Johanna, geboren 05-10-1894 en gedoopt Rottevalle 17-02-1805
  i. Heiltje, geboren 05-04-1808 en gedoopt Rottevalle 24-12-1809
     
II.B Arnoldus Johannes Boom, schipper, geboren 08-03-1766 en gedoopt Rottevalle 30-03-1766, overleden Smallingerland 04-03-1847, trouwt Rottevalle 19-05-1793 Aaltje Jans Pool, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, geboren ca. 1770, overleden 21-01-1837, dochter van Jan Jacobus Pool en Aalke Eises

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 mei 1793 in Rottevalle
Man          : Arnoldus Johannes afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Aaltje Jans afkomstig van Noorderdrachten
Opmerking  : met attestatie van Drachten

 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Leentje Arnoldus Boom, geboren onder Opeinde 22-07-1794 en gedoopt Rottevalle 10-08-1794, overleden 26 oktober 1871, weduwe, trouwt Smallingerland (mairie Oudega) 26-10-1814 Foppe Alles van Bruggen, oud 21 jaar, geboren Drachten, zoon van Alle Sjoerds van Bruggen en Aukjen Haayes
  b. Aalke Arnoldus Boom, geboren 11-02-1796 en gedoopt Rottevalle 13-03-1796, overleden Weststellingwerf 17-08-1873, weduwe, trouwt (1) Smallingerland 24-02-1827 Pyter Ebeles Spaanstra, oud 42 jaar, geboren Rottevalle, zoon van Ebele Pyters Spaanstra en Aaltje Jans, trouwt (2) Smallingerland 30-12-1835 Jelle Jogchems Kroes, oud 45 jaar, geboren Drachten, zoon van Jogchum Jelles Kroes en Geeske Klazes, trouwt (2) Ooststellingwerf 21-03-1862 Johan Herman Frak, oud 61 jaar, geboren Leeuwarden, zoon van Johan Hendrik Frak en Eeke Boodewijn
  c. Johannes Arnoldus Boom, geboren 17-03-1798 en gedoopt Rottevalle 19-08-1798, overleden Benedenknijpe 22-05-1870, gehuwd, trouwt Sneek 22-04-1832 Antje Kant, oud 28 jaar, geboren Hindeloopen, dochter van Lykle Arriens Kant en Jouwer Klazes Legen
  d. Jantje Arnoldus Boom, geboren 01-06-1800 en gedoopt Rottevalle 07-11-1802, overleden Smalingerland 10-07-1874, trouwt Smallingerland 02-09-1829 Tjerk Errits Nieuwenhuis, oud 37 jaar, geboren Rottevalle, zoon van Errit Jans Nieuwenhuis en Geeske Tjerks Hoekstra
  e. Jitske Arnoldus Boom, geboren 29-09-1802 en gedoopt Rottevalle 07-11-1802, overleden Smallingerland 20-11-1857, gehuwd, trouwt met legitimatie van twee kinderen Smallingerland 22-05-1845 Johannes Johannes Minzinga, oud 27 jaar, geboren Workum, zoon van Antje Klazes Zijlstra
  f. Jacobi alias Jacoba Arnoldus Boom, geboren Makkum 08-09-1805 en gedoopt Drachten 02-02-1806, overleden Drachten 06-10-1874, trouwt Idaarderadeel 08-11-1834 Pieter Atzes de Groot, oud 26 jaar, geboren Oldeboorn, zoon van Atze Kornelis de Groot en Tjitske Jacobs de Jong
  g. Jan Arnoldus Boom, geboren Rottevalle ca. 1809, overleden Bergum (in een schip) 29-06-1882, gehuwd, trouwt Smallingerland 05-04-1845 Jeltjen Berends Wever, oud 23 jaar, geboren Terband, dochter van Berend Wolters Wever en Geertje Jacobs Kolk
     
  Jitske Johannes Boom, geboren Harkema-Opeinde 10-05-1772 en gedoopt Rottevalle 31-05-1772

Familienamen 1811 - Oudega, deel 1 folio 109
Boom, Jitske Johannes, Rottevalle 29

 

     
     
     
     
III.A  
     
     
     
     
     
     
III.B  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.A  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.B    
     
     
     
     
     
IV.C    
     
   
     
IV.D    
     
     
     
     
     
     
IV.E    
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

GenWar2002

   

disclaimer