Kwartierstaat JOGCHUM MARTEN ZWART


               - I - (probant)
 
1. Jogchum Marten Zwart

- II - (ouders: nr. 2 en 3)
 
2. Harmen Zwart, geboren Beets 20-06-1907, trouwt
3. Froukje Koldijk
kinderen:
  a. Jogchum Marten Zwart   zie 1
     
- III - (grootouders: nr. 4 t/m7)
 
4. Jogchum Zwart, arbeider, veenwerker en veehouder, geboren Langezwaag 17-12-1870, overleden Beets 31-01-1935, trouwt Beetsterzwaag 04-04-1902  
5. Wietske Harmens van Zwol, geboren Terwispel 31-03-1874, overleden Beets 26-01-1933
kinderen:
a. Elisabeth Zwart, geboren Beets 20-01-1905
b. Harmen Zwart, geboren Beets 20-06-1907  zie 2
c. Bauke Zwart, geboren Beets 16-11-1911
     
6. Marten Tabes Koldijk, geboren Baardadeel ca. 03-06-1874, trouwt Utingeradeel 17-05-1900
7. Ypkje Hottinga, geboren Utingeradeel 08-03-1877
kinderen:
a. Tabe Marten Koldijk, geboren Utingeradeel 18-02-1901
b. Froukje Koldijk   zie 3 
     
- IV - (overgrootouders: 8 t/m 15)
 
8. Sipke Zwart, geboren Steenwijkerwold ca.1830, overleden voor 1920, trouwt Beetsterzwaag 19-09-1863
9. Baukje de Wagt, naaister, geboren Steggerda ca. 1833, overleden Beets 11-01-1920
kinderen:
a. Rigtsje Zwart, geboren Langezwaag 18-05-1864
b. Geertje Zwart, geboren Langezwaag 31-10-1867, trouwt Beetsterzwaag 20-10-1887, Douwe Lap, zoon van Froukje Popkes Lap, arbeidster te Beets 
  c. Jogchum Zwart, geboren Langezwaag 17-12-1870   zie 4
     
10. Harmen Jogchums van Zwol, arbeider en vervener, geboren Terwispel 02-08-1833, overleden  Terwispel 16-03-1914, trouwt Beetsterzwaag 19-01-1857
11. Elisabeth Hendriks Voolstra, arbeidster, geboren Terwispel 31-12-1835, overleden Terwispel 22-04-1907
kinderen:
  a. Jogchum Harmens van Zwol, arbeider, geboren Terwispel 26-10-1857, overleden Gersloot 02-09-1938, trouwt Beetsterzwaag 16-06-1883 Jantje Pieters Rijpkema, dienstmeid, geboren Terhorne 31-08-1857, overleden Gersloot 06-11-1929, dochter van Pieter Pieters Rijpkema en Albertje Alberts Maat
  b. Metje Harmens van Zwol, geboren  Terwispel 08-09-1860, trouwt Beetsterzwaag 25-06-1886 Harmen Oord
c. Gepke Harmens van Zwol, geboren Terwispel 12-04-1862
d. Jacob Harmens van Zwol, geboren Terwispel 27-05-1867, overleden Langezwaag 05-11-1921, gehuwd
e. Hendrik Harmens van Zwol, geboren Terwispel 17-03-1865, overleden Gorredijk 07-10-1939, trouwt Beetsterzwaag 06-05-1890 Trijntje van der Bij, geboren Gorredijk 28-05-1864, overleden Langezwaag 11-07-1944
  f. Anne Harmens van Zwol, veehouder, geboren Terwispel 26-03-1869, overleden Ureterp 06-06-1963, trouwt Beetsterzwaag 14-05-1891 Jantje Hendriks Hofstra, geboren Terwispel 10-05-1873, overleden aldaar 22-06-1950, dochter van Hendrik Wiebes Hofstra en Anna Sophia Bruinsma
g. Wietske Harmens van Zwol, geboren Terwispel 02-04-1874   zie 5
h. Johannes Harmens van Zwol, arbeider, venter en melkventer, geboren Terwispel 25-08-1877, overleden Heerenveen 31-10-1965, trouwt Schoterland 21-08-1924 Minke de Jong, geboren te Jubbega-Schurenga 12-12-1886, overleden aldaar 27-08-1958, weduwe van Jan van Oosten, dochter van Tjibbe de Jong en Jantje de Jager
     
12. Tabe Martens Koldijk, geboren Idaarderadeel 20-08-1843, trouwt Baarderadeel 11-05-1870
13. Froukjen Ales van der Meer, geboren Baarderadeel 17-07-1843
kinderen:
a. Froukje Koldijk, geboren Baarderadeel 16-12-1871
 - levenloos kind, geboren Baarderadeel 01-01-1873
b. Marten Tabes Koldijk, geboren Baardadeel ca. 03-06-1874   zie 6
   - levenloos kind, geboren Baarderadeel 09-05-1876
     
14. Hylke Andries Hottinga, geboren Utingeradeel 29-09-1850, overleden aldaar 05-07-1933, trouwt Utingeradeel 29-12-1876
15. Roeltje Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-07-1854, overleden aldaar 03-05-1930
kinderen:
a. Ypkje Hottinga, geboren Utingeradeel 08-03-1877   zie 7
b. Elisabeth Hottinga, geboren Utingeradeel 23-11-1879, overleden aldaar 01-08-1895, oud 15 jaar
c. Pietje Hottinga, geboren Utingeradeel 20-08-1882
d. Tietje Hottinga, geboren Utingeradeel 30-05-1891
     
- V - (betovergootouders: nr. 16 t/m 31)
 
16. Jochem Jans Zwart,  geboren Luxwoude ca 1784, overleden voor 1864, trouwt (1) voor 1807 Geeske Jochums, overleden Siegerswoude 24-02-1809, trouwt (2) Langezwaag 35-08-1812 
17. Rigtje Aukes, geboren Noorder Drachten ca. 1785, overleden Schoterland 13-09-1864
kinderen:
  a. Jan Jochems Zwart, geboren Luxwoude 21-07-1815, trouwt Weststellingwerf 31-08-1837 Aukje Jans Baron, geboren Nijelamer 25-12-1808, dochter van Jan Hendriks Bron en Antje Brands
  b. Froukjen Zwart, geboren Terwispel 06-06-1818, trouwt Weststellingwerf 25-05-1849 Arend Jochems Niks
  c. Johanniske Jochums Zwart, geboren Langezwaag 31-05-1821, overleden Weststellingwerf 28-04-1897, trouwt Weststellingwerf 27-12-1849 Koop Alberts Maat, geboren ca. 1817, overleden Weststellingwerf 16-07-1880, zoon van Albert Maat
  d. Sjoerd Zwart, geboren Opsterland 30-07-1823, overleden Opsterland 18-11-1876, trouwt Weststellingwerf 21-03-1855 Barteldje Geerts Wagemaker, dochter van Geert Tijsses Wagenmaker en Aukje Everts Bron
  e. Wytske Jochems Zwart, geboren Opsterland 29-04-1827, overleden Weststellingwerf 26-08-1897, trouwt (1) Weststellingwerf 08-04-1847 Hessel Thijsses Oosterdijk, geboren ca. 1821, overleden Weststellingwerf 24-01-1857, gehuwd, trouwt (2) Weststellingwerf 15-04-1858 Aaldert Jans van der Leest, geboren Vinkega 21-08-1828, overleden aldaar 11-06-1905, zoon van Jan Aalderts van der Leest en Grietje Klazes Scheper
  f. Sipke Zwart, geboren Steenwijkerwold ca. 1830  zie 8
     
18. Rinze Ruurds de Wagt, geboren Dragten 14-11-1802, overleden Weststellingswerf 20-08-1849, trouwt Weststellingswerf 19-11-1823
19. Gettje Alberts Scheenstra, geboren ca. 1799, overleden Weststellingswerf, 11-11-1856
kinderen:
a. Ruurd Rinzes de Wagt, geboren ca. 1826, overleden Weststellingswerf 28-10-1839
b. Baukjen Rinzes de Wagt, geboren 1830, overleden Weststellingswerf 26-06-1833
c. Baukje de Wagt, geboren Steggerda ca. 1833    zie 9
  d. Sjoerdje Rinses de Wagt, geboren 1839, overleden Weststellingswerf 26-08-1851
     
20. Jochum Harmens van Zwol, veenarbeider/arbeider, geboren Langezwaag 20-04-1810 en gedoopt aldaar 06-05-1810, overleden Terwispel 09-08-1891, trouwt Beesterzwaag 06-12-1832
21. Gebke Jans de Leeuw, arbeidster, geboren Langezwaag 05-07-1808, overleden Terwispel 27-12-1871
kinderen:
a. Harmen Jochums van Zwol, geboren Terwispel 02-08-1833   zie 10
b. Jan Jochums van Zwol, geboren Terwispel 10-01-1836
  c. Bauke Jochums van Zwol, arbeider, geboren Terwispel 09-03-1839, trouwt Beetsterzwaag 01-05-1861 Pietje Klazes de Boer, dienstmeid, geboren Siegerswoude rond 1843, dochter van Klaas Meints De Boer en Aukje Pieters Hof
d. Martzen Jochums van Zwol, geboren Terwispel 22-01-1842
  e. Wietske Jochums van Zwol geboren Terwispel 25-03-1845, trouwt Beetsterzwaag 23-12-1869 Bonne Kalsbeek, arbeider, geboren Terwispel rond 1839, zoon van Johannes Kalsbeek en Jantje Wiegers Mulder
f. Minze Jochums van Zwol, geboren Terwispel 16-05-1848
     
22. Hendrik Annes Voolstra, arbeider, veenbaas, geboren Langezwaag 20-07-1798 en gedoopt aldaar 12-08-1798, overleden Terwispel 25-02-1884, trouwt Opsterland 16-01-1823
23. Metje Jacobus Pool, geboren Noordwolde "in 't schip" 13-09-1798 en gedoopt Langezwaag 15-02-1810, overleden Terwispel 09-01-1875
kinderen:
  a. Anne Hendriks Voolstra, arbeider, geboren Luxwoude 12-11-1818, overleden Opsterland 21-11-1868, trouwt Beetsterzwaag 27-07-1840 Aaltje Wiegers Mulder, geboren Meppel 1817, overleden Opsterland 1894, dochter van Wieger Jans Mulder en Anna Egberts Hoksbergen
b. Jacobus Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 28-09-1820, overleden na 1875
  c. Antje Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 25-08-1822, overleden Nieuwehaske 24-06-1885, trouwt Beetsterzwaag 08-01-1849 Geert Jans de Leeuw, geboren Tjalleberd 1825, overleden Nieuwehaske 22-12-1916, zoon van Geert Jans de Leeuw en Aaltje Klazes Feijer
d. Baukje Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 1824, overleden aldaar 1826
  e. Baukje Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 17-11-1826, overleden Terwispel 30-10-1903, trouwt Beetsterzwaag 31-10-1847 Hein Reins van der Vliet, soldaat, turfmaker en boer, geboren Terwispel 26-02-1824, overleden Terwispel 13-09-1904, zoon van Rein Heins van der Vliet (soldaat en turfmaker) en Trijntje Hendriks Penninga
  f. Jantje Hendriks Voolstra, geboren Langezwaag 12-04-1829, overleden Aengwirden 24-10-1888, trouwt Beetsterzwaag 24-01-1853 Klaas Hendriks Feijer, geboren Rotsterhaule 1821, overleden Aengwirden 14-02-1892 in Aengwirden, zoon van Hendrik Klaas Feijer en Harmke Muis
  g. Johannes Hendriks Voolstra, arbeider, molenaar, veenbaas en boer, geboren Langezwaag 04-04-1831, overleden Terwispel 07-08-1906, trouwt Beetsterzwaag 13-06-1857 Jantje Jans Tuiten, geboren Gersloot 31-10-1838, overleden Terwispel 04-04-1910, dochter van Jan Wolters Tuiten, turfmaker en Geertruida Hilberts Boxem 
h. Jan Hendriks Voolstra, geboren op Langezwaag 02-07-1833, overleden 1835
i. Elizabeth Hendriks Voolstra, geboren Terwispel 31-12-1835   zie 11
  j. Sietske Hendriks Voolstra, geboren Langezwaag 09-11-1837, overleden Sneek 05-12-1918, trouwt Beetsterzwaag 14-03-1857 Rinke Wiegers Bok, schipper, geboren Langezwaag 08-06-1833, overleden Sneek 08-08-1908, zoon van Wieger Sybes Bok, scheepstimmerman, visser en Elisabeth Annes Voolstra
  k. Grietje Hendriks Voolstra, geboren Terwispel 1841, overleden Opsterland 1909, trouwt Beetsterzwaag Marten Pieters Slof, geboren 06-1832, overleden Opsterland 28-01-1927, zoon van Pieter Martens Slof, arbeider en Baukje Jochums Zwart
     
24. Marten Tabes Koldijk, geboren Lions 03-03-1816, overleden Lions 31-12-1871, trouwt Idaarderadeel 26-05-1842
25. Vroukje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 20-04-1816, overleden Lions 30-05-1876
kinderen:
a. Tabe Koldijk, geboren Idaarderadeel 20-08-1843   zie 12
b. Sjoerd Koldijk, geboren Baarderadeel 17-03-1846, overleden aldaar 25-11-1917, trouwt Baarderadeel 05-05-1875 Johanna Clara Noordenbos, geboren ca. 1849/1850, overleden Baarderadeel 16-06-1884
  c. Trijntje Koldijk, geboren Baarderadeel 07-08-1848, trouwt Baarderadeel 29-05-1869 Hessel IJsbrands Tacoma, geboren Baarderadeel 03-02-1848, overleden aldaar 12-05-1900, zoon van IJsbrand Sjerps Tacoma en Grietje Hendriks van der Valk
  d. Klaas Koldijk, geboren Baarderadeel 26-02-1852, trouwt Leeuwarderadeel 12-04-1877 Ymkje Ages Braak
  e. Antje Koldijk, geboren Lions 28-05-1856, overleden Weidum 18-04-1929, trouwt Baarderadeel 16-05-1877 Auke Jentjes Algera
     
26. Aale Martens van der Meer, bakkersknecht, geboren Roordahuizum 04-10-1806 en gedoopt aldaar 02-11-1806, overleden Baarderadeel 07-11-1874, trouwt (1) Baarderadeel 01-11-1834 Klaaske Sjoerds van der Meulen, geboren Baard 06-03-1809 en gedoopt aldaar 03-04-1809, overleden Baard 26-01-1838, dochter van Sjoerd Dirks van der Meulen, molenaar te Baard en Klaaske Sjoerds de Boer, trouwt (2) Baarderadeel 10-07-1841
27. Limke Jurjens Posthumus (Postuma, Postma), geboren Baard 05-11-1814, overleden Baarderadeel 10-05-1855
kinderen:
  a. Sietske Ales van der Meer, geboren Baarderadeel 18-11-1841, trouwt Baarderadeel 10-05-1866 Douwe Sjoerds Wenselaar, geboren Menaldumadeel 06-05-1837, zoon van Sjoerd Jarigs Wenselaar en Pietje Jacobs Wijtsma
b. Froukjen van der Meer, geboren Baarderadeel 17-07-1843   zie 13
c. Jeltje Ales van der Meer, geboren Baarderadeel 07-11-1844, trouwt Baarderadeel 17-05-1871 Harmen Harkes van der Plaats, geboren Baarderadeel 18-09-1842, zoon van Harke Harmens van der Plaats en Grietje Jans Leyenaar
d. Dirkje van der Meer, geboren Baarderadeel 05-02-1846, overleden aldaar 08-07-1847
e. Jurjen van der Meer, geboren Baarderadeel 15-01-1848, trouwt Baarderadeel 02-05-1872 Riemke IJsbrands Tacoma, geboren Baarderadeel 02-07-1850, dochter van IJsbrand Sjerps Tacoma en Grietje Hendriks van der Valk
f. Dirkje van der Meer, geboren Baarderadeel 12-02-1851, trouwt Baarderadeel 10-03-1875 Dirk Baukes Weissenbach, geboren Baarderadeel 03-11-1849, zoon van Bauke Klazes Weissenbach en Geeske Postmus
g. Jacob van der Meer, geboren Baarderadeel 25-04-1852
  h. Hermanus van der Meer, geboren Baarderadeel 01-08-1853
     
28. Andries Hylkes Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 04-11-1815, overleden Joure 18-08-1855, trouwt Utingeradeel 19-01-1845
29. Catharina Elisabeth Dijkstra, geboren Oostdongeradeel 17-12-1817, overleden Utingeradeel 07-04-1890
kinderen:
  a. Johanna Petronella Hottinga, geboren Utingeradeel 11-12-1845,  overleden aldaar 17-08-1909, trouwt Utingeradeel 26-12-1868 Lolke Brugts van der Zwaag, geboren Utingeradeel 21-05-1833, overleden aldaar 15-12-1902, zoon van Brugt Johannes van der Zwaag en Johanna Jelles Schaap
b. Hylke Andriesz Hottinga, geboren Utingeradeel 09-01-1849, overleden aldaar 27-09-1849
c. Hylke Andries Hottinga, geboren Utingeradeel 29-09-1850   zie 14
  d. Jan Andries Hottinga, geboren Utingeradeel 30-09-1853, overleden aldaar 30-11-1855
     
30. Louw Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel  03-03-1828, overleden aldaar 13-02-1919, trouwt Utingeradeel 11-05-1851
31. Ypkjen Abes Wiersma, geboren Oldeboorn 1825, overleden Utingeradeel 12-12-1877
kinderen:
  a. Tietje Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 15-02-1852, overleden aldaar 14-08-1883, gehuwd, trouwt Utingeradeel 11-05-1876 Meindert Reitzes Veldman
b. Roeltje Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-07-1854   zie 15
c. Janna Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-04-1858
d. Afke Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 22-09-1862, overleden aldaar 26-02-1864
e. Afke Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-01-1866, overleden aldaar 06-10-1867
  f. Aafke Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 05-07-1868, overleden aldaar 09-03-1926, trouwt Uitingeradeel 05-05-1892, trouwt Utingeradeel 05-05-1892 Ids van der Velde
     
VI - (oudouders: nr 32 t/m 63)
 
32. Jan Jochems Zwart, veenbaas, Gersloot, Luxwoude, Langezwaag, Rottevalle, geboren Gersloot 1758, overleden Leeuwarden 13-07-1827, 69 jaar, trouwt Drachten 20-07-1783 
33. Baukje Johannes de Heer, geboren ca. 1760, overleden Langezwaag 05-03-1827, oud 66 jaar
kinderen:
a. Jochem Jans Zwart, geboren Luxwoude ca 1784   zie 16
b. Johannes Jans Zwart, geboren ca. 1786
c. Sipke Jans Zwart, geboren ca. 1789, overleden Leeuwarden 03-03-1858, trouwt Idaarderadeel 10-12-1818 Baukje Durks van der Zee, geboren 1782 , overleden Leeuwarden 26-01-1847, dochter van Dirk Jurres van der Zee en N.N.
d. Sjoerd Jans Zwart, geboren ca. 1792
  e. Mindert Jans Zwart, veenbaas, geboren Rottevalle ca. 1796 , overleden voor 1835, trouwt Beesterzwaag 07-11-1822 Antje Lourens Leenberg (Liemburg), geboren Langezwaag op 01-02-1801, overleden Irnsum 19-07-1868, dochter van Laurens Bartelds Liemborg en Baukjen Durks Krol
  f. Brand Jans Zwart, geboren ca. 1802, overleden Ooststellingswerf 19-06-1872, trouwt Beetsterzwaag 21-02-1828 Jantje Berends de Groot, geboren Terwispel ca. 1802, dochter van Berend Klazes de Groot, schipper en Akke Jans
     
34. Auke Meints, Noorder Drachten. overleden Drachten 1802, trouwt Drachten 21-01-1781 
35. Froukjen Jans, Noorder Drachten, overleden Drachten 05-1805
kinderen:
a. Rigtje Aukes, geboren Noorder Drachten ca. 1785   zie 17
  b. Wietske Aukes, geboren Noorder Drachten ca. 1791, trouwt Drachten 08-12-1814 Wopke Gerbens Lap, geboren Noorder Drachten ca. 1778, zoon van Gerben Wopkes Lap en Engeltje Jans
     
36. Ruurt Jans, geboren Gersloot 02-05-1774 en gedoopt Tjalleberd 22-05-1774, overleden NoorderDrachten 05-8-1811, trouwt Drachten 17-12-1797
37. Sjoerdje Jans de Wagt, arbeidster, geboren NoorderDrachten ca. 02-1771 en gedoopt aldaar 26-08-1771 
kinderen:
a. Jan Ruurds de Wagt, geboren Drachten 30-06-1799 en gedoopt aldaar 18-03-1810 
b. Rinse Ruurds de Wagt, geboren Drachten 14-11-1802 en gedoopt aldaar 18-03-1810   zie 18
  c. Jelle Ruurds de Wagt, geboren Drachten 1805, overleden Drachten 17-12-1813
     
38. Albert Jans Scheenstra, geboren Wolvega ca. 1760, bij huwelijk afkomstig van Nijelamer, overleden Nijholtwolde 27-10-1831, trouwt Wolvega 17-11-1793
39. Baukje Annes, geboren ca. 1773, afkomstig uit Nijelamer, overleden Weststellingwerf 05-02-1825, oud 52 jaar, [overleden tijdens de watervloed]
  a. Jan Alberts Scheenstra, geboren ca. 1794, overleden Weststellingwerf 01-05-1873, trouwt Weststellingwerf 05-05-1824 Trijntje Louwrens Zandstra, geboren ca. 1796, overleden Weststellingwerf 17-07-1881
  b. Anne Alberts Scheenstra, geboren ca. 1794, trouwt Weststellingwerf 13-05-1825 Aukje Tedes Lemstra, geboren ca. 1802,  overleden Weststellingwerf 05-03-1826
c. Gettje Alberts Scheenstra, geboren ca. 1799   zie 19
d. Hans Alberts Scheenstra, geboren ca. 1802
e. Geeske Alberts Scheenstra, geboren ca. 1804
f. Trijntjen Alberts Scheenstra, geboren ca. 1807, overleden Weststellingwerf 28-05-1885, ongehuwd
  g. Zaakjen Alberts Scheenstra, geboren 23-06-1811
     
40. Harmen Jans van Zwol, veenarbeider en turfmaker, geboren Sint Johannesga 17-10-1769 en gedoopt aldaar 05-11-1769, overleden Langezwaag 11-04-1811, trouwt (1) Tjalleberd 23-10-1791 Wytske Jans (Voolstra), gedoopt Tjallerberd 01-03-1772, overleden Langezwaag voor 1795, dochter van Jan Annes Voolstra en Grietje Jochems, trouwt (2) Langezwaag 09-08-1795
41. Wietske Feitzes Jeninga, arbeidster, geboren Luxwoude 07-08-1773, overleden Luxwoude 25-08-1866
kinderen:
a. Imkjen Harmens van Zwol, veenarbeidster, geboren Langezwaag ca. 1796, trouwt Langezwaag 07-07-1815 Atze Gaukes Hogeveen alias Hoogeveen, geboren Drachten 17-01-1786, zoon van Gauke Jacobs Hogeveen en Grietje Arends
  b. Roelofjen Harmens van Zwol, arbeidster, geboren Terwispel 07-11-1797 en gedoopt aldaar 14-01-1798, trouwt Beetsterzwaag 07-06-1821 Frans Heins van Vliet, geboren Terwispel ca. 1797, zoon van Hein Ates van Vliet en Trijntje Jans
  c. Grietje Harmens van Zwol, geboren Terwispel 04-09-1799 en gedoopt aldaar 22-09-1799, overleden Opsterland 13-12-1827, trouwt Beetsterzwaag 13-12-1827 Tjipke Heins van Vliet, arbeider, geboren Terwispel ca. 1800, overleden voor 1851,  zoon van Hein Ates van Vliet en Trijntje Jans
  d. Feitze Harmens van Zwol, veenbaas en schipper, geboren Terwispel 16-03-1801 en gedoopt aldaar 12-04-1801, overleden Terwispel 16-02-1871, trouwt Beetsterzwaag 03-01-1826 Jeltje Roels de Vries, geboren Terwispel 22-06-1798 en gedoopt aldaar 08-07-1798, overleden Terwispel 02-10-1859, dochter van Roel Jeens de Vries en Femke Tjeerds
  e. Jacob Harmens van Zwol, geboren Tjalleberd 24-12-1803 en gedoopt aldaar 22-01-1804, overleden Opsterland na 1859, trouwt Beetsterzwaag 03-11-1831 Martje Hendriks Albertsma, geboren Terwispel ca. 1802, overleden Opsterland na 1859, dochter van Hendrik Alberts Albertsma en Marike Pieters
f. Bauke Harmens van Zwol, geboren Langezwaag 02-03-1806, overleden aldaar voor 02-1808
  g. Bauke Harmens van Zwol, geboren Langezwaag 21-02-1808, overleden Terwispel 23-12-1883, trouwt (1) Beetsterzwaag 05-01-1832 Geertje Hendriks Albertsma, naaister, geboren Opsterland ca. 1814, overleden Terwispel 11-06-1845, dochter van Hendrik Alberts Albertsma en Marike Pieters, trouwt (2) Beetsterzwaag 230-08-1851 Grietje Jans Langenberg, dienstmeid, geboren Luxwold rond 1824, overleden Terwispel voor 1861, dochter van Jan Jacobs Langenberg en Albertje Roelofs Stobbe, trouwt (3) Beetsterzwaag 18-05-1861 Klaaske Engberts Hoekstra, dienstmeid, geboren Ureterp rond 1835, overleden Tijnje op 29-03-1911, dochter van Engbert Jans Hoekstra en Aaltje Jouwers van Uren
  h. Jochum Harmens van Zwol, geboren Langezwaag 20-04-1810 en gedoopt aldaar 06-05-1810  zie 20
     
42. Jan Bartels de Leeuw, veenwerker, turfmaker, gedoopt Beulake 15-12-1754, overleden Luinjeberd 15-12-1827, trouwt Tjalleberd 06-08-1786
43. Martjen Willems Hoekstra, geboren Drachten 05-02-1767 en gedoopt Langezwaag 21-04-1811, overleden Opsterland 14-08-1848
kinderen:
  a. Barteld Jans de Leeuw, turfmaker, geboren Luinjeberd 25-10-1788, overleden Terwispel 04-09-1832, trouwt Langezwaag 14-05-1809, Annigje Pieters de Groot, geboren Luinjeberd 05-03-1788, overleden Luinjeberd 13-07-1855, dochter van Pytter Wijchers de Groot en Grietje Ernestus
  b. Willem Jans de Leeuw, arbeider en schipper, geboren Luxwoude 04-05-1790, overleden Irnsum 17-10-1839, trouwt Langezwaag 25-11-1813 Gepke Pieters de Vries, geboren Rottevalle ca. 1785, overleden 29-10-1864, dochter van Pieter Jacobs de Vries en Janke Jans de Vries
  c. Jan Jans de Leeuw, veenarbeider, geboren Tjalleberd 30-10-1792, overleden Terwispel 19-03-1839, trouwt (1) Langezwaag 30-11-1815 Tjitske Pieters de Vries, geboren Rottevalle ca. 1793, overleden Langezwaag 05-05-1819, dochter van Pieter Jacobs de Vries en Janke Jans de Vries, trouwt (2) Opsterland 01-02-1821

Ibeltje Arjens Frankes, geboren Rottevalle 15-10-1790, overleden Dragten 17-06-1863, dochter van Arjen Kornelis Frankes en Klaaske Douwes

  d. Geert Jans de Leeuw, turfmaker, geboren Langezwaag 02-01-1795, overleden Heerenveen 21-02-1875, trouwt Heerenveen 17-01-1822 Aaltje Klazes Feijer, geboren Tjalleberd 12-10-1801, overleden Luinjeberd 02-08-1872, dochter van Klaas Jans Feijer en Willempje Hendriks de Wilde
  e. Teunis Jans de Leeuw, turfmaker, geboren Luxwoude 05-10-1797, overleden Langezwaag 22-03-1874, trouwt (1) Aengwirden  07-04-1822 Jantje Simons Dam, geboren Luinjeberd 05-1801, overleden Langezwaag  21-08-1823, dochter van Simon Gerrits Dam en Harmke Jans Hozen, trouwt (2) Opsterland 07-05-1824 Ibeltje Sijtzes de Vries, geboren Langezwaag 03-05-1801, overleden Langezwaag 17-06-1865, dochter van Sijtze Jans de Vries en Geeske Hanzes
  f. Mintze Jans de Leeuw, veenwerker, geboren Luxwoude 29-03-1803, overleden Luinjeberd 26-09-1885, trouwt Aengwirden 28-02-1830 Lummigjen Jacobs Hanselaar, geboren Vollenhove 1796, dochter van Jacob Hanselaar en Marrigjen Jans Visscher
g. Geertje Jans de Leeuw, dienstmeid, geboren Luxwoude 28-05-1805, overleden Luinjeberd 26-11-1827
  h. Gebke Jans de Leeuw, geboren Langezwaag 05-07-1808   zie 21
     
44. Anne Jans Voolstra, veenarbeider en veenbaas, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd 26-11-1769, overleden Luxwoude 10-06-1837, trouwt (2) te Beetsterzwaag 29-01-1824 Baukjen Durks Krol, geboren Dragten 22-12-1769, overleden Luxwoude 30-01-1835, dochter van Durk Lubbertsen, schipper en Aaltje Roels, trouwt (1) (mogelijk) Heerenveen 27-11-1791
45. Antje Hendriks Wijnstra, geboren Drachten ca. 1768, overleden Luxwoude 16-11-1822
kinderen:
  a. Jan Annes Voolstra, turfmaker en vervener, geboren Langezwaag 03-09-1795 en gedoopt aldaar 13-09-1795, trouwt Lolkje Louwes Lap, geboren Gersloot 1800 in Gersloot, overleden Luxwoude 1886, dochter van Louw Wiebes Lap, schipper en Aaltje Hendriks Beulakker
b. Hendrik Annes Voolstra, geboren Langezwaag 20-07-1798 en gedoopt aldaar 12-08-1798  zie 22
  c. Grietje Annes Voolstra, arbeidster, geboren Tjalleberd 29-01-1802 en gedoopt aldaar 21-02-1802,  overleden Gersloot 22-02-1890, trouwt Teije Gosses Kooistra, arbeider, geboren Terwispel 1801, overleden Gersloot 07-01-1844, zoon van Gosse Teijes Kooistra en Saske Teijes de Jong
  d. Elisabeth Annes Voolstra, geboren Luxwoude 08-09-1805 en gedoopt aldaar 29-09-1805, overleden Langezwaag 19-05-1837, trouwt Beetsterzwaag 20-10-1825 Wieger Sybes Bok, scheepstimmerman en visser, geboren Sint Johannesga 04-11-1800 en gedoopt aldaar 16-11-1800, overleden Langezwaag 26-11-1856, zoon van Siebe Rinkes Bok, veehouder en Geesje Wiegers Smit
  e. Sietske Annes Voolstra, geboren Luxwoude 21-02-1810 en gedoopt Tjalleverd 18-03-1810,  overleden Leeuwarden 12-12-1849, trouwt 11-04-1841 Hendrik Ates Aarts, zeilmaker en diaken, geboren Leeuwarden ca. 1817, overleden Oldeboorn 03-01-1868, zoon van Ate Hendriks Aarts en Elisabeth Harmanus Wilkeshuis
     
46. Jacobus Johannes Pool, schipper en arbeider, geboren Noorder Drachten 19-04-1772 en gedoopt Drachten 06-06-1784, overleden Luxwoude 02-02-1834, trouwt Drachten 19-01-1794
47. Baukjen Gerhardus (Baukje Gradus), gedoopt Drachten 24-12-1769, overleden Langezwaag 07-11-1835
kinderen:
  a. Lysbeth Jacobus Pool, geboren Noorder Drachten 26-10-1794 en gedoopt Drachten 23-11-1794, overleden Terwispel 07-06-1868, trouwt Opsterland 11-12-1812 Jeen Andries Akkerman, arbeider, geboren Sint Johannesga ca. 1788, overleden voor 1868, zoon van Andries Everts en Maaike Jeens
  b. Johannes Jacobus Pool, arbeider en veenarbeider, geboren Noorder Drachten 01-03-1797 en gedoopt Drachten 02-04-1797, overleden Terwispel 02-01-1880 trouwt Opsterland 25-05-1816 Teetske Tjibbes de Vries, geboren Luxwoude ca. 1794, dochter van Tjibbe Jacobs de Vries en Rintske Sjoerds
c. Metje Jacobus Pool, geboren Noordwolde 13-09-1798  zie 23
  d. Gerardus Jacobus Pool, geboren Langezwaag 16-08-1802 en gedoopt Langezwaag 15-02-1810, overleden Terwispel 29-09-1869, trouwt Opsterland 07-04-1825 Joukjen Sytzes de Jong, geboren Gorredijk 26-04-1805 en gedoopt aldaar 19-05-1805 overleden Terwispel 13-05-1887, dochter van Sytze Lowyses de Jong en Martsen Sytses
     
48. Tabe Martens Koldijk, geboren Grouw 1786, overleden Lions 26-11-1825, trouwt Lekkum 13-01-1811
49. Klaaske Keimpes de Boer, geboren Lekkum 09-10-1783, trouwt (2) Baarderadeel 19-04-1828 Meinte Bontjes Meintema, geboren ca. 1793, overleden Baarderadeel 27-11-1858, zoon van Bontje Meintes Meintema en Antje Jentjes Siderius
kinderen:
  a. Rixtje alias Rigtje Tabes Koldijk, geboren Lions, ca. 1811, overleden Baarderadeel 30-03-1838, trouwt Baarderadeel 06-06-1829 Durk Bontjes Meintema, geboren ca. 1803, overleden Baarderadeel 14-12-1859, zoon van Bontje Meintes Meintema en Antje Jans Siderius
  b. Klare Tabes Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 25-05-1813, overleden aldaar 01-05-1876, trouwt Baarderadeel 14-05-1831 Nanne Johannes Zwierstra, geboren ca. 1798/1799, overleden Baarderadeel 21-04-1876
  c. Keimpe Tabes Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 21-10-1814, overleden aldaar 11-05-1869, trouwt Baarderadeel 07-05-1836 Wintje Dirks de Groot
d. Marten Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 03-03-1816  zie 24
e. Tjeerd Koldijk, geboren Baarderadeel 19-09-1823, overleden aldaar 04-02-1828
  f. Jeltje Koldijk, geboren Baarderadeel 06-03-1825, trouwt Idaarderadeel 27-05-1852 Hylke Klazes Postma
     
50. Sjoerd Eeltjes Budstra, boer, geboren Grouw 1776, overleden aldaar 20-12-1833, trouwt rondom 1811
51. Trijntje Eeltjes Draaisma, geboren Boornbergum ca. 1783, overleden Grouw 10-12-1877
kinderen:
  a. Antje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 01-09-1812, overleden Idaarderadeel 01-07-1884, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 10-05-1850 Wytze Tietes Peenstra, geboren Idaarderadeel 14-05-1814, zoon van Tiete Wytzes Peenstra en Wimke Pieters
b. Eeltje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 01-09-1812, overleden aldaar 26-10-1812
c. Vroukje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 20-04-1816  zie 25
  d. Eeltje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 11-04-1820, overleden Utingeradeel 11-05-1859, trouwt Idaarderadeel 24-05-1850 Joukjen Sytzes van der Krieke, geboren Utingeradeel 18-11-1823, overleden Baarderadeel 15-03-1898, dochter van Sytse Arjens van der Krieke en Janke Tjittes
Joukjen Sytzes van der Krieke trouwt (2) Utingeradeel 09-08-1861 Krijn Jans Bouma, geboren Utingeradeel 29-12-1834, zoon van Jan Ypes Bouma en Ninke Klazes Walthuis
     
52. Marten Jacobs van der Meer, slagter, geboren Grouw ca. 1767, overleden Roordahuizum 01-01-1832, gehuwd, trouwt Roordahuizum 20-05-1798
53. Sytske Hermanus van Zandbergen, geboren ca. 1774, overleden Roordahuizum 05-06-1839
kinderen:
  a. Hermanis Martens van der Meer, geboren Roordahuizum ca. 1800, overleden Leeuwarderadeel 21-05-1852, trouwt Idaarderadeel 19-05-1827 Baukjen Murks Jellema, geboren ca. 1804, overleden Idaarderadeel 17-09-1887
  b. Jacob Martens van der Meer, geboren Roordahuizum ca. 1804, overleden Idaarderadeel12-08-1849, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 03-06-1830 Antje Feykes Kleiterp
  c. Aale Martens van der Meer, geboren Roordahuizum ca. 1806  zie 26
     
54. Jurjen Jurjens Posthuma (Posthumus, Postma), smit te Baard, geboren ca. 1784, overleden Baard 18-12-1826, trouwt Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 03-02-1812
55. Froukje Durks Reitsma ook genoemd Reidsma, geboren ca. 1783, overleden Baarderadeel 03-02-1872
kinderen:
a. Dirk Posthuma, geboren Baarderadeel (mairie Bozum) 06-07-1813
b. Limke Jurjens Posthumus, geboren Baarderadeel (mairie Bozum) 05-11-1814  zie 27
c. Wytske Jurjens Postma, geboren Baarderadeel 06-03-1817, overleden aldaar 05-05-1893, trouwt (1) Baarderadeel 15-05-1841 Freerk Eeltjes Mollema, geboren Baarderadeel (mairie Bozum) 06-10-1814, overleden aldaar 05-10-1843, zoon van Eeltje Feikes Mollema en Geertje Taedes Velsing, trouwt (2) Baarderadeel 17-05-1847 Pieter Watses Hibma, geboren Baarderadeel 11-06-1818, overleden aldaar 10-02-1892, zoon van Watze Piers Hibma en Uilkje Jans
d. Tryntje Postma, geboren Baarderadeel 17-03-1819, overleden Menaldumadeel 08-11-1875, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 20-05-1846 Sjoerd Ages van der Wal
  e. Jurjen Postuma, geboren Baarderadeel 20-02-1821
 
56. Hielke Andries Hottinga, geboren Nijehaske 22-04-1787 en gedoopt aldaar 06-05-1787, overleden Haskerland 10-10-1838, trouwt Haskerland (Mairie Haske) 11-02-1813
57. Jitske Jans de Vries, geboren Oldeboorn ca. 1791, overleden Schoterland 16-07-1888
kinderen:
  a. Boukjen Hylkes Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 23-11-1813, overleden Utingeradeel 29-01-1892, trouwt Utingeradeel 10-05-1835 Ernst Gerbens Veldman, geboren Oldeboorn 1811, overleden 06-06-1893, zoon van Gerben Ernstes Veldman en Jacobje Thijssens Verstevens
b. Andries Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 04-11-1815  zie 28
  c. Jan Hottinga, geboren AEngwirden 24-10-1818
  d. Rinske Hottinga, geboren AEngwirden 15-12-1821, trouwt Utingeradeel 05-01-1845 Ate Gerbens Veldman, geboren Utingeradeel 05-07-1817, overleden Haskerland 12-03-1850, zoon van Gerben Ernstes Veldman en Jacobje Thijssen Steven
e. Marijke Hottinga, geboren Haskerland 15-05-1824
  f. Annigjen Hottinga, geboren Haskerland 18-01-1829, trouwt AEngwirden 28-05-1864 Willem Jans Dekker, geboren AEngwirden 14-04-1830, overleden Schoterland 27-05-1864, gehuwd, zoon van Jan Willems Dekker en Lijsbert Haayes Spoelstra
     
58. Jan Harmens Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Oostrum , overleden voor 10-1829, trouwt (1) Oostrum 15-11-1807
59. Johanna Petronella Holkema, geboren Oostrum ca. 1786, trouwt (2) Utingeradeel 31-10-1829 Johannes Caspers Prinselaar, geboren Joure ca. 1802, zoon van Casper Johannes Prinselaar en Harmke Rienks
kinderen:
  a. Harmen Jans Dijkstra, geboren mairie Ee 05-11-1813
  b. Harmen Jans Dijkstra, geboren mairie Ee 23-12-1814, trouwt Grootegast 10-04-1845 Aukje Geerts Wiersema, geboren ca. 1816, dochter van Geert Sierds Wiersema en Seli Fokkes
  c. Catharina Elisabeth Dijkstra, geboren Oostdongeradeel 17-12-1817  zie 29
     
60. Jan Louwes van der Meulen, geboren Drachten 1790, overleden Utingeradeel 18-01-1878, trouwt Utingeradeel 04-10-1823
61. Roeltje Jacobs Drijfhout, geboren ca. 1800, overleden Utingeradeel 10-01-1882
kinderen:
a. Jacob van der Meulen, geboren Utingeradeel 06-12-1823, overleden aldaar 28-09-1904, trouwt (1) Utingeradeel 30-05-1847 Sietske Jochems de Jong, geboren ca. 1815, overleden Utingeradeel 03-05-1860, trouwt (2) Utingeradeel 30-01-1862 Cornelia Jacobus Mast, geboren ca. 1835, overleden Utingeradeel 17-10-1904, dochter van Jacobus Hilberts Mast en Antje Jochums de Jong
  b. Joukjen Jans van der Meulen, Utingeradeel geboren 17-11-1825 overleden aldaar 06-03-1886, trouwt Utingeradeel 20-01-1850 Jelle Dirks van der Meer, geboren Utingeradeel 19-05-1823, overleden aldaar 18-09-1875, zoon van Dirk Dirks van der Meer en Trijntje Ruurds Akkerman
c. Louw Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel  03-03-1828   zie 30
d. Sybe Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-04-1832, overleden aldaar 08-04-1838
e. Geert Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-08-1834, overleden aldaar 19-08-1834
f. Geert Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 23-09-1835, overleden aldaar 10-01-1909, gehuwd, trouwt Utingeradeel 25-05-1862 Antje Tjeerds van der Vegt, geboren Utingeradeel 23-07-1832, overleden aldaar 07-07-1923, dochter van Tjeerd Wybes van der Vegt en Trijntje Murks de Zee
g. Grietje Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-06-1838
  h. Lykle Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 30-08-1841, overleden aldaar 19-01-1923, weduwnaar, trouwt Utingeradeel 21-05-1865 Jitske Alles Kok, geboren Utingeradeel 19-03-1842, overleden aldaar 10-03-1916,dochter van Alle Karels Kok en Grietje Hendriks Visser
 
62. Abe Hetzes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1790, overleden Utingeradeel 02-08-1842, trouwt Utingeradeel (Mairie Oldeboorn) 16-05-1816
63. Tietje Klazes van der Wal, geboren Akkrum ca. 1790, overleden Utingeradeel 19-02-1865
kinderen:
a. Watse Abes Wiersma, geboren Oldeboorn 27-12-1817, jong overleden
b. Watze Wiersma, geboren Oldeboorn 24-07-1820, trouwt Utingeradeel 13-05-1860 Sjutje Gerbens Rienstra, geboren Terzool ca. 1828, dochter van Gerben Klazes Rienstra en Tjitske Sybes Koster
  c. Hette Abes Wiersma, geboren Oldeboorn 18-12-1822, overleden Utingeradeel 12-03-1904, gehuwd, trouwt (1) Utingeradeel 09-05-1858 Gepke Alberts Keizer, geboren Oldeboorn 01-11-1822, dochter van Albert Jacobs Keizer en Trijntje Berends Ratelaar, trouwt (2) Idaarderadeel 06-05-1868 Johanneske Kobus van Dijk, geboren Rauwerd 12-10-1826, dochter van Kobus Tjeerds van Dijk en Nieske Tiedes Bakker
d. Ypkjen Abes Wiersma, geboren Irsnsum 27-04-1825  zie 31  
e. Klaas Wiersma geboren Irsnsum 04-08-1829, overleden Utingeradeel 03-10-1895, gehuwd
  f. Afke Abes Wiersma geboren Irnsum 16-07-1835, overleden Leeuwarden 24-04-1893, gehuwd, trouwt Utingeradeel 08-05-1864 Jelle Jans Rinsma, geboren Oldeboorn ca. 1837, zoon van Jan Folkerts Rinsma en Joukje Lieuwes Schouwstra
     
- VII - (oudgrootouders: nr. 64 t/m 127)
     
64. Jochum Jans, overleden Ureterp ca. 1792, trouwt
65. Antje Willems, overleden Ureterp ca. 1797
N.B. mogelijk is dit paar:
Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude
DTB nr. 569, 1722 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 december 1750, Ureterp
Man: Jochum Jans, Ureterp
Vrouw: Antje Claases, Ureterp
kinderen:
  a. Jan Jochems Zwart, geboren Gersloot 1758  zie 32
     
66. Johannes Sjoerds, overleden Rottevalle ca. 1797, trouwt 
67. Froukjen Hendriks ook genoemd Froukjen Brants, overleden in Rottevalle ca. 1803
kinderen:
  a. Sjoerd Johannes Mijnheer ook genoemd de Heer, geboren Rottevalle ca. 1745, overleden Smallingerland 17-08-1832, oud 87 jaar, weduwnaar, trouwt Rottevalle 10 juni 1770  Aats Gerrits, Rottevalle
  b. Janke Johannes de Heer, trouwt Drachten 02-03-1783 Andries Lammerts Booy, Zuiderdrachten
  c. Baukje Johannes de Heer, geboren ca. 1760  zie 33
  d. Fokjen Johannes, geboren Rottevalle ca. 1750, overleden aldaar 18-05-1814 trouwt Rottevalle 23-01-1780 Jan Jans (Doedtjes),geboren Harkema-Opeinde 14-01-1755 en gedoopt aldaar 24-05-1759, overleden voor 1812, zoon van Jan Baukes en Jeltje Jans
     
72. Jan Annes Voolstra, veehouder, gedoopt Luxwoude 16-05-1747, overleden Luxwoude 30-09-1821, trouwt ca. 1767
73. Grietje Jochems, gedoopt Oudega (Smallingerland) 07-02-1740, overleden Gersloot 26-07-1808, trouwt (1) Egbert Geerts, overleden voor 1767
kinderen:
  a. Sytske Jans Voolstra, gedoopt Tjalleberd 06-12-1767, overleden Langezwaag 27-04-1811, trouwt Langezwaag 19-05-1793 Linse Tammes de Bos, arbeider, geboren Langezwaag 1766, overleden Langezwaag 03-12-1826, zoon van Tamme Molle Ottes en Lutske Jacobs
b. Anne Jans Voolstra, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd  26-11-1769   zie 44
c. Wytske Jans, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd 01-03-1772
d. Ruurd Jans, geboren Gersloot 02-05-1774 en gedoopt Tjalleberd 22-05-1774   zie 36
  e. Jelle Jans, geboren Gersloot 12-11-1777 en gedoopt Tjalleberd 07-12-1777, overleden Langezwaag 06-02-1804, trouwt Anke Jans Liemburg, geboren rond 1780, overleden Tjalleberd 15-03-1807, dochter van Jan Hendriks en Aeffien (Aafke) Alts Liemburg
  f. Jouke Jans Voolstra, geboren Gersloot 23-07-1782 en gedoopt Tjalleberd 18-08-1782, overleden Jubbega 26-01-1846, trouwt Aengwirden ca. 1810 Johannesje Teunis Dragstra, geboren Nijelamer 1788, overleden Opsterland 27-03-1861, dochter van Theunis Jochums Dragstra en Antje Rinses
     
74. Jan Douwes de Wagt, geboren ca. 1727, ratelwacht in Drachten en arbeider, afkomstig uit Noorderdrachten, overleden Zuiderdrachten 26-02-1813, trouwt Drachten 28-11-175
75. Geeske Rinzes, afkomstig uit Zuiderdrachten, overleden Noorderdrachten 1772 of 1773.
kinderen:
  a. Fokjen Jans de Wagt, Noorderdrachten, geboren rond 1758, gedoopt Drachten 26-08-1771, overleden Ureterp 14-04-1848, trouwt  Drachten 07-01-1781 Lippe Gabriels, ratelwacht in Drachten, arbeider en schipper, geboren Rottevalle 02-10-1753, overleden Oosternijkerk 23-05-1811, zoon van GabriŽl Lieppes en Minke Geerts
b. Timkje Jans de Wagt, geboren ca. 1761/1762 en gedoopt Drachten 26-08-1771, overleden 25-02-1839, weduwe
c. Douwe Jans de Wagt, geboren rond 1766, gedoopt te Drachten op 26-08-1771, overleden Drachten 10-01- 1847, trouwt Drachten 27-11-1791 Fokjen Meines, Terhorne
d. Antje Jans (de Wagt), geboren rond 1768, gedoopt Drachten 26-08-1771
  e. Sjoerdje Jans de Wagt, geboren NoorderDrachten ca. 02-1771 en gedoopt aldaar 26-08-1771   zie 37
     
76. Jan Jans, trouwt
77. Geertje N.N.
kinderen:
  a. Albert Jans, geboren Wolvega ca. 1760   zie 38
     
78. Anne Jans, trouwt
79. Geesje Hanzes, geboren ca. 1742, overleden Weststellingswerf 06-01-1836, weduwe
kinderen:
  a. Baukje Annes, geboren Lemmer ca. 1773   zie 39
     
80. Jan Hendriks van Zwol, geboren Wanneperveen ca. 1734, overleden Sint Johannesga ca. 1808, trouwt (1) Hendrikje Roelofs, geboren ca. 1735, overleden 1767, trouwt (2) Sint Johannesga 1767 
81. Roelofjen Jacobs de Groot, geboren Noord Overijssel ca. 1735, overleden Tjalleberd 03-09-1820
kinderen:
a. Harmen Jans van Zwol, geboren Sint Johannesga 17-10-1769   zie 40
b. Jentje Jans van Zwol, geboren Sint Johannesga 26-01-1772 en gedoopt aldaar 09-02-1772
  c. Johannes Jans van Zwol, geboren Sint Johannesga 10-09-1774 en gedoopt aldaar 02-10-1774
     
82. Feitse Jeens Jeninga, veenbaas, geboren Terwispel ca. 1744 (Doopsgezind), overleden Terwispel 11-09-1827, trouwt (2) Schoterland 03-06-1804 Hendrikje Pieters Schaafsma, geboren Heerenveen ca. 1755, overleden Heerenveen 03-02-1819, weduwe van Anne Doaies, dochter van Pieter Andrys en Ybel Sakes, trouwt (1) 12-05-1771
83. Ymke alias Emkjen Jochems, bij huwelijk afkomstig van Terwispel, overleden Terwispel ca. 1800
kinderen:
  a. Wietske Feitzes Jeninga, geboren Luxwoude 07-08-1773   zie 41
     
84. Bartelt Jacobs de Leeuw, gedoopt Beulake 12-02-1730, overleden Luinjeberd 18-02-1812, trouwt Beulake 23-01-1754
85. Meinsjen Jans Dragt (Meintje Jans), geboren Beulake 17-04-1735, overleden Luinjeberd 06-12-1812
kinderen:
a. Jan Barteles de Leeuw, geboren Beulake 15-12-1754   zie 42
b. Geesjen Barteles, geboren Beulake 21-10-1757, overleden aldaar tussen 1757 en 1764
  c. Jacob Barteles de Leeuw,  veenwerker/turfmaker, geboren Beulake 17-02-1760 in Beulake, overleden Tjalleberd 18-01-1827, trouwt Tjalleberd 16-09-1787 Ibeltje Taekes Beerstra, overleden Tjalleberd 13-08-1828, dochter van Taeke Beerstra en N.N.
  d. Theunis Barteles de Leeuw,  veenwerker/turfmaker geboren Beulake 29-11-1761. overleden Tjalleberd 01-11-1823, trouwt Tjalleberd 09-12-1787 Tietje Thijsses Zwart, geboren Haulerwijk 1765, overleden Heerenveen 03-02-1855, dochter van Thijs Aukes Zwart en Baukjen Jans
  e. Geesjen Barteles de Leeuw, geboren Beulake 11-11-1764, overleden Tjalleberd 14-11-1851, trouwt Gersloot 28-09-1794 Kornelis Idzes Zwart, geboren Tjalleberd 17-03-1770, oveleden Tjalleberd 02-05-1854, zoon van Ids Kornelis en Sjoukje Bjintzes
  f. Geertjen Barteles de Leeuw,  geboren Beulake 19-06-1768, overleden 24-02-1799. trouwt Tjalleberd  24-12-1797 Berend Hendriks
     
86. Willem Stevens, bij 1e huwelijk afkomstig van Oldeholtpade, trouwt (2) Langezwaag 12-03-1780 Mootske Johannes, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, trouwt (1) Oldeholtpade 14-9-1760
87. Geertje Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Drachten, overl. Luxwoude voor 1780
kinderen:
  a. Martjen Willems Hoekstra, geboren Luxwoude ca. 1764   zie 43
  b. Kornelis Willems Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren ca. 1762, overleden Schoterland 14-05-1831, trouwt Terband 26-06-1791 Reinskjen Jans, bij huwelijk afkomstig van Luinjeberd
  c. Gepke Willems, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren ca. 1771, overleden ∆ngwirden 03-08-1817, gehuwd, trouwt Tjalleberd 23-10-1791 Klaas Roelofs van der Wal, geboren Heerenveen ca. 1767, overleden ∆ngwirden 28-07-1826, zoon van Roelof Klases en Trijntje Hessels
     
88. = 72. Jan Annes Voolstra
89. = 73. Grietje Jochems
kinderen:
  a. Anne Jans Voolstra, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd  26-11-1769   zie 44
     
92. Johannes Jacobus Pool, veenbaas en boer, geboren Noorder Drachten ca. 1732, overleden Zuider Drachten (armenhuis) 05-01-1816, trouwt (1) Drachten 04-05-1760 Trijntje Jans Meeus, geboren Noorder Drachten ca. 1735, overleden aldaar voor 1766, trouwt (2) Drachten 02-02-1766
93. Elisabeth Rienks ook genoemd Elisabeth Rienks de Jong, geboren Noorder Drachten ca. 1745, overleden aldaar voor 1806
kinderen:
  a. Siebrigjen Johannes Pool, geboren Noorder Drachten ca. 1766, overleden Drachten 07-02-1839, trouwt Drachten 17-02-1793 Heinze Siegers de Jong, schipper en arbeider, geboren Ureterp ca. 1761, overleden Noorder Drachten 11-05-1816, zoon van Sieger Eebeles en Janke Jans
b. Jacobus Johannes Pool, geboren Drachten 19-04-1772   zie 46
  c. Rienk Johannes Pool, schipper, geboren Noorder Drachten 15-01-1774 en gedoopt Drachten 06-06-1784, trouwt Drachten 07-01-1798 Aaltje Sijes van Noord, gedoopt Drachten 14-07-1771 dochter van Seije Feitzes en Wytske Ruurds
  d. Jurjen Johannes Pool, geboren Noorder Drachten 14-12-1783 en gedoopt Drachten 06-06-1784, trouwt Drachten 13-07-1807 Durkjen Douwes
  e. Antje Johannes Pool, arbeidster, geboren Noorder Drachten 15-12-1786 en gedoopt Drachten 21-01-1787, overleden De Wilp 30-07-1851
     
94. Gerardus Geerts, afkomstig van Witveen onder Oostermeer, overleden Drachten voor 1788, trouwt Drachten 14-03-1762
95. Metje Jurjens Bijlma, geboren Noorder Drachten ca. 1739, overleden aldaar 29-01-1816
kinderen:
  a. Baukjen Gerhardus (Baukje Gradus), geboren Drachten 24-01-1769   zie 47
     
96. Marten Gjalts Koldijk, geboren Grouw ca. 1757, overleden Idaarderadeel 20-11-1843, trouwt Warga ca. 1782
97. Klara Sikkes Dijkstra, geboren Warga 1760, overleden Idaarderadeel 29-12-1826
kinderen:
  a. Gjalt Martens Koldijk, geboren Warga 1783, trouwt Leeuwarden 15-02-1818 Ytje Folkertsma, geboren ca. 1788/1789, overleden Leeuwarden 08-06-1843
  b. Sikke Martens Koldijk, geboren 1785, overleden Idaarderadeel 07-12-1870, trouwt (1) ca. 1808 Marijke Jelles Schaap, geboren ca. 1786/1787, overleden Idaarderadeel 12-03-1827, trouwt (2) Idaarderadeel 06-12-1832 Meinskjen Jacobs de Jong, geboren ca. 17996/1797, overleden Idaarderadeel 13-03-1867
c. Tabe Martens Koldijk, geboren ca. 1787   zie 48
d. Rinze Koldijk, geboren ca. 1788, overleden Idaarderadeel 09-12-1825, ongehuwd
e. Rinske Koldijk, geboren 1790
  f. Sybren Martens Koldijk. geboren 1792, trouwt Berber Rintjes de Wal, geboren ca. 1797/1798, overleden Baarderadeel 06-04-1868, dochter van Rintje Willems de Wal en Ybeltje Sybes Blijstra
  g. Tjisse Martens Koldijk. geboren 1795, overleden Idaarderadeel 12-03-1846, trouwt Idaarderadeel 16-06-1839 Maaike Alberts Everda, geboren Warga ca. 1811 overleden Idaarderadeel 25-12-1892, dochter van Albert Everts Everda
  h. Jeltje Martens Koldijk, geboren 1799, overleden Grouw 22-03-1821, trouwt Grouw 30-04-1820 Ruurd Minnes IJsselstein, geboren Deersum 1800, overleden Bolsward 01-08-1849, zoon van Minnold Gerbens IJsselstein en Jeltje Adams de Boer
  i. Antje Martens Koldijk, geboren 1803, overleden Idaarderadeel 04-05-1886, trouwt Idaarderadeel 06-05-1826 Ids Michiels Visser, geboren ca. 1799, overleden Idaarderadeel 12-11-1831
     
98. Keimpe Simons, bij huwelijk afkomstig van Lekkum, geboren ca. 1750, overleden Leeuwarden 15-08-1842, oud 92 jaar, weduwnaar, trouwt Miedum 31-05-1778
99. Klaaske Tjeerds, bij huwelijk afkomstig van Mideum, geboren ca. 1757
kinderen:
  a. Klaaske Keimpes de Boer, geboren Lekkum ca. 1783   zie 49
     
100. Eeltje Douwes, bij huwelijk afkomstig van Idaard, geboren ca. 1736, trouwt Grouw 17-05-1761
101. Antje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw, geboren ca. 1740
kinderen:
  a. Trijntje Eeltjes Budstra, geboren ca. 1764, overleden Smallingerland 05-05-1828, trouwt Eize Alderts van den Berg, geboren ca. 1763, overleden Smallingerland 13-12-1838, zoon van Aldert Alderts en Trijntje Popkes
  b. Aaltje Eeltjes Budstra, bij huwelijk afkomstig van Grouw, geboren ca. 1766, overleden Smallingerland 02-04-1838, trouwt Grouw 11-05-1794 Willem Aukes de Graaf, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, geboren ca. 1753, overleden Smallingerland 23-12-1824, zoon van Auke Willems en Reinou Aukes
  c. Sjoerd Eeltjes Budstra, geboren Grouw 1776   zie 50
     
102. Eeltje Hilles, bij huwelijk afkomstig van Warga, trouwt Oldeboorn 30-06-1771
103. Froukje Rinzes, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn
kinderen:
  a. Hille Eeltjes Draaysma alias Draaisma, geboren Wartena ca. 1772, overleden Idaarderadeel 07-01-1847, trouwt Idaarderadeel 28-12-1820 Eeke Joukes de Jong,  geboren Warga ca. 1784, overleden Idaarderadeel 16-03-1853, dochter van Jouke Melis de Jong en Jaayke Harmens
  b. Jitske Eeltjes Draaisma, geboren Wartena 1774, overleden Grouw 17-06-1841, trouwt Grouw 19-02-1797 Jochum Martens Yestra, boer, geboren Sloten 1758, overleden Grouw 25-09-1840, zoon van Marten Nammens en Geeske Pieters
  c. Rinze Eeltjes Draaysma, geboren ca. 1776, overleden Idaarderadeel 04-07-1816, ongehuwd
  d. Reinou Eeltjes Draaisma, geboren Boornbergum ca. 1778, overleden Idaarderadeel  04-07-1859, gehuwd, trouwt Utingeradeel 29-05-1819 Hains Hanses van der Kooi, geboren Sint Nicolaasga ca, 1785, zoon van Hans Hainses en Antje Jans, trouwt Idaarderadeel 18-11-1837 Saekle Jans Jansma, oud 52 jaar, geboren Bozum ca. 1795, zoon van Jan Durks Jansma en Jantje Saekles
  e. Trijntje Eeltjes Draaisma, geboren Boornbergum ca. 1783   zie 51
     
104. Jakob Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw, trouwt Grouw 03-07-1757
105. Trijntje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw
kinderen:
  a. Marten Jacobs van der Meer, geboren Grouw ca. 1767   zie 52
     
110. Durk Ates Reidsma ook genoemd Reitsma, geboren ca. 1751, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Opsterland 09-10-1812, gehuwd, trouwt Boornbergum 28-01-1776
111. Wytske Jans, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten
kinderen:
  a. Froukje Durks Reitsma ook genoemd Reidsma, geboren ca. 1783   zie 55
  b. Ate Durks Reidsma alias Reitsma, winkelier te Boornbergum, geboren ca. 1786, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Smallingerland 25-04-1859, weduwnaar, trouwt Boornbergum 20-05-1810 Sjoukjen Berends Veenstra, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum
     
112. Andries Willems, bij huwelijk afkomstig van Rotsterhaule, kastelein te Nijehaske, trouwt Rotsterhaule 12-05-1776
113. Rentrien Klasen Mink ook genoemd Renske Klazes Mink, bij huwelijk afkomstig van  Rotsterhaule, geboren Giethoorn 08-03-1757 en gedoopt aldaar 20-03-1757, overleden Haskerland 02-12-1831
kinderen:
  a. Hielke Andries Hottinga, geboren Nijehaske 22-04-1787 en gedoopt aldaar 06-05-1787   zie 56
     
114. Jan Heeres de Vries, bij huwelijk afkomstig van Olderboorn, schipper, geboren ca. 1754, overleden Haskerland 12-02-1841, trouwt Oldeboorn 09-04-1786, Oldeboorn
115. Baukje Kornelis, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn, overleden 1790
kinderen:
  a. Kornelis Jans de Vries, geboren Oldeboorn ca. 1787
  b. Jitske Jans de Vries, geboren Oldeboorn ca. 1790   zie 57
     
118. Petrus Holkema, geboren ca. 1746, overleden Oostdongeradeel 05-03-1818, trouwt
119. Catryna Elysabeth van Aalburg, geboren ca. 1755, overleden Oostdongeradeel (mairie Ee) 07-12-1812, gehuwd
kinderen: 
  a. Johanna Petronella Holkema, geboren Oostrum ca. 1786   zie 59
     
120. Louw Jans van der Meulen, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, geboren ca. 1750, overleden Drachten 09-03-1816, oud 65 jaar, weduwnaar, trouwt Boornbergum 03-07-1785
121. Joukjen Molles, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten
kinderen: 
  a. Jan Louwes van der Meulen, geboren Drachten 1790   zie 60
     
122. Jacob Sybes Drijfhout, geboren ca. 1742, overleden Uitingeradeel 24-12-1839, weduwnaar, trouwt
123. Gettje Geerts
kinderen:
  a. Sybe Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1799, overleden Utingeradeel 02-05-1868, trouwt Utingeradeel 14-07-1827  Pietje Feikes de Jong, geboren ca. 1802, overleden Utingeradeel 14-06-1871
b. Roeltje Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1800   zie 61
  c. Feikje Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1802, overleden 8 juni 1877, trouwt Utingeradeel 28-08-1824 Klaas Sierds de Vos, geboren ca. 1795, overleden Utingeradeel 01-12-1848
  d. Antje Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1804, trouwt Utingeradeel 08-09-1825 Hendrik Eelses Snoek
     
124. Hette Douwes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1749, overleden Utingeradeel 31-12-1834, weduwnaar, trouwt Oldeboorn 29-12-1776
125. Ypkjen Abes, bij huwelijk afkomstig van Nes
kinderen:
a. Douwe Hettes Wiersma, geboren ca. 1785, overleden 08-11-1850, gehuwd,
b. Abe Hettes Wiersma, geboren ca. 1790   zie 62
  c. Jeltje Hettes Wiersma, geboren ca. 1794, , overleden Utingeradeel 06-03-1820, trouwt Utingeradeel (Mairie Oldeboorn) 05-06-1813 Auke Pieters Haasdijk, geboren ca. 1782, overleden Utingeradeel 04-10-1859, zoon van Pieter Feikes en Waabke Alberts
     
126. Klaas Aukes van der Wal, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, geboren ca. 1760, overleden Utingeradeel 06-05-1850, weduwnaar, trouwt Oldeboorn 05-05-1782
127. Aafke Watzes, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn
kinderen:
  a. Auke Klazes van der Wal, geboren ca. 1785, overleden Utingeradeel (mairie Akkrum) 22-12-1816, oud 32 jaar, gehuwd, trouwt Hiltje Doedes
  b. Trijntje Klazes van der Wal, geboren ca. 1788, overleden Utingeradeel 06-06-1851, weduwe
  c. Tietje Klazes van der Wal, geboren Akkrum ca. 1790   zie 63
  d. Watze Klazes van der Wal, geboren ca. 1793, overleden Utingeradeel (mairie Akkrum) 21-06-1816
  e. Tomes Klazes van der Wal, geboren ca. 1795, overleden Utingeradeel14-02-1829, gehuwd, trouwt Utingeradeel 07-11-1818 Grietje Pieters van der Woude
     
- VIII - (oudovergrootouders: nr. 128 t/m 255)
     
144. Anne Tjebbes, afkomstig van Gersloot, boer te Luxwoude, overleden Luxwoude ca. 1761/1762, trouwt Langezwaag  20-03-1738
145. Sytske Jans, afkomstig van Luxwoude, belijdenis Luxwoude 1752, attestatie 25-04-1883 naar Anjewier
kinderen:
  a. Jan Annes Voolstra, gedoopt Luxwoude 16-05-1747   zie 72
 
146. Jochum Joukes, veenbaas in de Pein, arbeider te Gersloot, geboren Zwartveen ca. 1709, trouwt 1734 (3e proclamatie De Pein 03-01-1734
147. Wytske Jelles, afkomstig van Zaandam, geboren ca. 1714,
kinderen:
  a. Grietje Jochems, gedoopt Oudega (Smallingerland) 07-02-1740   zie 73
 
148. Douwe Tjisses, gedoopt Oudega (Smallingerland) 25-08-1671, overleden Drachten voor 1738, trouwt (1) Reinske Oedtses., trouwt (2) Jitske Johannes, trouwt (3) Drachten 12-11-1713
149. Antje Lammerts, gedoopt Ureterp op 16 maart 1689, overleden te Zuiderdrachten in 1771 of 1772
kinderen:
  a. Tjisse Douwes, schipper, gedoopt Drachten 27-12-1717, overleden 06-04-1800, trouwt Drachten 06-04-1755 Baukjen Roels, geboren te Noorderdrachten, overleden Drachten 1801
  b. Antje Douwes, koopvrouw, geboren Drachten 1719, overleden Noorderdrachten 1799, trouwt ca. 1740 Gerryt Lykels, schoenmaker en veenbaas, geboren Opende, gedoopt Doezum 25-03-1717, wonende te Noorderdrachten en te Drachten, overleden Noorderdrachten  ca. 1780/1781, zoon van Lykele Egberts en Reemke Gerryts
  c. Jan Douwes de Wagt   zie 74
 
158. Hans Libbes, trouwt
159. Trijntje N.N.
kinderen:
  a. Geesje Hanzes, geboren ca. 1742   zie 79
 
160. Hendrik Jans van Zwol, vervener, geboren Wanneperveen voor 1710, overleden Wanneperveen voor 04-04-1751, trouwt (2) Wanneperveen 26-08-1742 Aaltjen Times Nooij, geboren Noord Overijssel ca. 710, overleden Wanneperveen ca. 1780, trouwt (1) Wanneperveen ca. 1732
161. Jentje Hendriks, geboren Kop van Overijssel voor 1712, overleden Wanneperveen voor 1741
kinderen:
a. Hendrikjen Hendriks van Zwol, geboren Wanneperveen rond 1732
b. Jan Hendriks van Zwol, geboren Wanneperveen rond 1734   zie 80
c. Harmtjen Hendriks van Zwol, geboren Wanneperveen rond 1736, overleden aldaar
  d. Hendrik Hendriks van Zwol, geboren Wanneperveen rond 1738, trouwt Sint Johannesga 24-01-1773 [ondertrouw Giethoorn 30-12-1772 ] Annigjen Jans Smit, geboren Giethoorn 11-06-1752, overleden Sint Johannesga ca. 1808, dochter van Jan Harmens Smith en Willempje Jans
  e. Roelof Hendriks van Zwol, geboren Wanneperveen 02-11-1740, overleden aldaar voor 1742
     
162. Jacob Roelofs, trouwt
163. Aaltje Jans
kinderen:
  a. Roelofjen Jacobs De Groot, geboren Noord Overijssel ca. 1735   zie 81
     
164. Jeen Jolderts, boer, geboren Terwispel 1715, overleden Terwispel 1800, trouwt ca. 1742
165. Grietje Feitses, geboren Noorderdragten ca. 1720, overleden Terwispel ca. 1785
kinderen: 
  a. Feitse Jeens Jeninga, geboren Terwispel ca. 1744   zie 82
     
166. Jouke Jochems, trouwt
167. Jantje Jans
kinderen: 
  a. Ymke alias Emkjen Jochems   zie 83
     
168. Jacob Jans Leeuw, afkomstig uit Beulake, trouwt Beulake 13-02-1729
169. Geesje Bartelts, geboren Wanneperveen ca. 1700, trouwt (1) Klaas Coops, overleden voor 1729
kinderen: 
a. Bartelt Jacobs de Leeuw, gedoopt Beulake 12-02-1730   zie 84
b. Jan Jacobs (de Leeuw), gedoopt Beulake 03-05-1733
  c. Wijcher Jacobs (de Leeuw), gedoopt Beulake  10-05-1736, overleden tussen 1736 en 1748
     
170. Jan Theunis Dragt, gedoopt Beulake 26-12-1688, trouwt Beulake 23-09-1712
171. Geertjen Sanders, gedoopt Beulake 28-10-1692
kinderen: 
a. Jantien Dragt, gedoopt Beulake 06-10-1713
b. Teunis Dragt, gedoopt Beulake 25-08-1715, overleden aldaar 1743, trouwt Beulake 30-03-1739 Henrikje Geers, bij huwelijk jongedochter in de Beulake
c. Mense Dragt, gedoopt Beulake 21-11-1718
d. Jentien Dragt, gedoopt Beulake 08-09-1720
e. Mensien Dragt, gedoopt Beulake 15-08-1722
  f. Sander Jans Dragt, gedoopt Beulake 03-07-1725, overleden vermoedelijk Oudehaske (Haskerland) na 1784, trouwt Beulake 28-09-1743 Hendrikje Klaases Coobs, geboren Beulake 05-06-1724 en gedoopt aldaar 17-06-1724, overleden voor 1766, dochter van Claas Coobs en Geesien Bartels, trouwt (2) Terband 25-02-1766 Sjoukjen Jans, bij huwelijk afkomstig van Gersloot
g. Jan Jans Dragt, gedoopt Beulake 08-02-1728, overleden Zuidwolde 1811, trouwt Marchien Peters Voogd, geboren ca. 1728, overleden na 1773
h. Jantje Dragt, gedoopt Beulake 16-07-1730, trouwt Beulake 05-10-1749 Jochum Jans, geboren Beulake
i. Tymen Dragt, gedoopt Beulake 02-11-1732
  j. Meinsjen Jans Dragt (Meintje Jans), gedoopt Beulake 17-04-1735   zie 85
     
184. Jacobus Jeronimus (Pool), veenbaas in de Drachtster Kompenije, geboren Beesterzwaag ca.1690, overleden Drachtster Kompenije ca. 1780/1781, trouwt (1) ca. 1715 Akke Jans, gedoopt Drachten 27-03-1692, overleden Noorder-Drachten ca. 1724/1725, dochter van Jan Errits en Fookjen Wytses, trouwt (2) ca. 1725  Goytske Wybes, trouwt (4) Ureterp 14-05-1764 Antje Pieters, geboren Ureterp, overleden Drachtster Kompenije ca. 1778/1779, trouwt (3) ca. 1726 
185. Klaaske Klases, geboren Drachten 16-10-1692, overleden  Drachtster Kompenije ca. 1760/1761 
kinderen: 
  a. Klaas Jacobus Pool, huisman, veenbaas en arbeider, geboren Noorder Drachten ca. 1726, overleden Noorder Drachten ca. 1804/1805, trouwt Drachten 13-10-1754 Wytske Johannes, gedoopt Boornbergum 26-04-1734 te Boornbergum, overleden Noorder Drachten na 1784, dochter van Johannes Thyssens en Antje Durks
  b. Jan Jacobus Pool, veenbaas en boer, geboren Noorder Drachten ca. 1728, overleden Noorder Drachten ca. 1794/1795, trouwt Drachten 30-01-1752 Aalke Eisses, geboren Lippenhuizen 10-1727 te Lippenhuizen, overleden Noorder Drachten 1787/1788, dochter van Eisse Eisses en Aaltje Klaases
  c. Liefke Jacobus (Pool), geboren Drachtster Kompenije 1730, overleden Drachtster Kompenije 09-09-1815, trouwt Drachten 14-01-1759 Mindert Jeens, arbeider, veenbaas en huisman, geboren Zuiderdrachten 1730, overleden Zuiderdrachten ca. 1785/1786, zoon van Jeen Minderts en Lysbeth Melles 
d. Johannes Jacobus (Pool), geboren Noorder Drachten ca. 1732  zie 92
  e. Jannes Jacobus Pool, geboren Noorder Drachten ca. 1734
     
186. Rienk Jurjens, schipper, Zuider Drachten, trouwt Drachten 03-02-1743
187. Sybrig Scheltes, gedoopt Zuider Drachten 13-12-1722
kinderen: 
  a. Elisabeth Rienks (de Jong), geboren Noorder Drachten ca. 1745  zie 93
     
190. Jurjen Hylkes, veenarbeider, geboren Drachten ca. 1711, overleden aldaar ca. 1789, trouwt Drachten 1734
191. Taetske Durks, gedoopt Drachten 07-04-1713, overleden aldaar na 1760
kinderen: 
  a. Durk Jurjens Bijlma,  geboren ca. 1734, overleden Smallingerland 21-01-1823
  b. Metje Jurjens Bijlma, geboren Noorder Drachten ca. 1739  zie 95
     
220. Ate Dirks, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag, trouwt Beetsterzwaag 12-05-1748
221. Vroukje Alles, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag
kinderen: 
  a. Hinke Ates Reitsma, geboren ca. 1749, bij huwelijk afkomstig van Smalle Ee, overleden Smallingerland 13-04-1831, weduwe, trouwt Boornbergum 12-05-1768 Girbe Jelkes, bij huwelijk afkomstig van De Wilgen
  b. Durk Ates, geboren ca. 1751   zie 110
  c. Alle Ates Reidsma alias Reitsma, geboren ca, 1754, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, overleden Opsterland (mairie Beetsterzwaag) 24-01-1813, weduwnaar, trouwt Boornbergum 01-06-1777 Sjoukien Allerts, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum
     
226. Klaas Berends Mink, geboren ca. 1724, gedoopt op belijdenis Giethoorn 02-12-1743, trouwt Giethoorn 28-01-1750
227. Annigje Geerts
  a. Rentrien Klasen Mink, geboren Giethoorn 08-03-1757 en gedoopt aldaar 20-03-1757   zie 113
     
238. Joan van Aalburg trouwt
239. Catryne Homa
kinderen: 
  a. Catryna Elysabeth van Aalburg, geboren ca. 1755   zie 119
     
240. Jan Pieters trouwt
241. Aukjen Sjoerds
kinderen: 
    Louw Jans van der Meulen, geboren ca. 1750   zie 120
     
244. Sybe Jans Drijfhout alias Driefhout, Oldeboorn
245. N.N.
kinderen: 
a. Jan Sybes Drijfhout, geboren ca. 1765/1766
b. Jeltje Sybes Drijfhout, geboren ca. 1765/1766
c. Jitske Sybes Drijfhout, geboren ca. 1770, overleden Opsterland 13-09-1845, weduwe
  d. Jacob Sybes Drijfhout, geboren ca. 1772/1773  zie 122
     
252. Aucke Klaases, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, trouwt 1756
253. Tiet Ruerts, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken
kinderen: 
  a. Klaas Aukes van der Wal, geboren ca. 1760  zie 126
  b. Attje Aukes, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, trouwt Nijehaske 20-07-1767 Klaas Thomas, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken
     
- IX - (oudbetovergrootouders: nr. 256 t/m 511)
     
288. ? Tybbe Pieters, afkomstig van Lemmer, wonend te Gesloot 1711-1724, trouwt Gerecht Lemsterland 11-12-1689
289. ? Elcke Elckes, afkomstig van Oosterzee
kinderen: 
  a. Anne Tjebbes   zie 144
 
290. Jan Ruyrds, 1721/1723 te Gersloot, daarna boer te Luxwoude, trouwt
291. N.N.
kinderen: 
  a. Sytske Jans   zie 145
 
292. Jouke Roels, afkomstig van Zwartveen, veenbaas en boer in de Pein, trouwt (2) Oudega (Sm.) 29-05-1718 Antje Jouckes, trouwt (1) Oostermeer 21-03-1706
293. Folku Carsten, geboren Rottevalle ca. 1683, overleden Zwartveen voor 29-05-1718
kinderen:
  a. Jochum Joukes, geboren Zwartveen ca. 1709   zie 146
     
296. Tjisse Douwes, boer, geboren Oudega (Smallingerland) rond 1640, gedoopt aldaar 21-04-1671 op belijdenis, overleden Drachten voor 14 februari 1688, trouwt te Oudega (Smalingerland) 21-04-1671
297. Antje Minses, geboren rond 1645, gedoopt te Oudega/Sm 21-04-1671 op belijdenis, trouwt (2) Drachten 14-02-1688 Jan Hendriks
kinderen: 
a. Douwe Tjisses, gedoopt te Oudega 25-08-1671   zie 148
  b. Hendrik Tjisses, gedoopt Drachten 29-05-1680, overleden aldaar voor 1740, trouwt Drachten 05-03-1713 Antje Bruins, gedoopt Kortezwaag 7 mei 1682, overleden Drachten na 1744
     
298. Lammert Gosses, meester ijzersmid, afkomstig uit Drachten, wonende te Ureterp, trouwt Drachten 10-04-1687
299. Fokje Harmens, afkomstig uit Drachten, trouwt (1) Drachten 27-01-1678 Oeble Egberts, afkomstig uit Drachten
kinderen: 
  a. Antje Lammerts, gedoopt te Ureterp op 16 maart 1689   zie 149
     
320. Jan van Zwol, geboren Zwartsluis voor 1655, overleden Noord Overijssel voor 1730, trouwt
321. N.N
kinderen: 
  a. Hendrik Jans van Zwol, geboren Wanneperveen voor 1710  zie 160
     
328. Joldert Jeens, boer, trouwt 
329. Jinke Feddes
kinderen: 
  a. Jeen Jolderts, geboren Terwispel 1715  zie 164
     
330. Feitse Roelofs, arbeider, schipper en veenarbeider, trouwt
331. Piertje Brands
kinderen: 
  a. Grietje Feitses, geboren Noorderdragten ca. 1720  zie 165
     
338. Bartelt Gerrits trouwt
339. Coopien Jacobs
kinderen: 
    Geesje Bartelts, geboren Wanneperveen ca. 1700  zie 169
     
340. Teunis Jans Dragt, gedoopt Beulake 04-12-1650, trouwt Beulake 09-05-1680
341. Jantien Jans, gedoopt Beulake 01-01-1657, trouwt (1) Beulake 25-01-1672 Pieter Sok, overleden voor 1680, zoon van Sander Jans en Clara Peters
kinderen: 
  a. Jan Theunis Dragt, gedoopt Beulake 26-12-1688  zie 170
     
342. Sander Jacobs Sock trouwt
343. Mensse Sijmens
kinderen: 
     
    Jacob Sanders, gedoopt Beulake 25-12-1687
    Geertjen Sanders, gedoopt Beulake 28-10-1692  zie 171
     
368. Hieronymy Baltemewitz Dopkewitz (Jeronimus Bartholomeus Dopscheweijt), bij huwelijk afkomstig van Lippenhuizen, meester chirurgijn te Beetsterzwaag, overleden tussen 1702 en 1708, trouwt 1688 (1e proclamatie Kortezwaag 12-08-1688)
369. Liefien Pieters, geboren Kortezwaag, overleden Beesterzwaag na 1709
kinderen: 
  a. Jacobus Jeronimus Pool, geboren Beesterzwaag ca.1695  zie 184
     
370. Klaas Pieters, afkomstig van Bakkeveen, trouwt Drachten 17-02-1695
371. Antje Minnerts, van Drachten
kinderen: 
  a. Klaaske Klases, geboren Drachten  zie 185
     
372. Jurjen Foockes, veenbaas en boer, gedoopt Drachten 31-03-1684, overleden Drachten 1747/1748, trouwt (1) Drachten 14-10-1703 Martsen Alles, trouwt (2) Drachten 07-04-1720
373. Harmke Rienks, afkomstig van Drachten, overleden Drachten 1769/1770
kinderen: 
  a. Rienk Jurjens  zie 186
     
374. Schelte Pyters Rhoda, gedoopt Drachten 25-01-1691, trouwt Drachten 06-12-1711
375. Lysbeth Uylckes, van Drachten
kinderen: 
  a. Sybrig Scheltes, gedoopt Zuider Drachten 13-12-1722  zie 187
   
380. Hylcke Jans, boer en veenbaas, gedoopt Kortezwaag 09-04-1676, overleden Drachten na 1721, trouwt (10 Kortezwaag 31-01-1696 Rixt Herckes, trouwt (2) ca. 1702
381. Mettie Jurjens, overleden Drachten na 1718
kinderen:
 
  a. Jurjen Hylkes, veen arbeider, geboren Drachten ca. 1711  zie 190
     
382. Durck Jurriens, boer te Noorder Drachten, op belijdenis gedoopt Drachten 20-05-1705, overleden aldaar na 1730, trouwt Drachten 30-11-1704
383. Jitske Ynses, geboren Drachten ca. 1679, overleden aldaar na 1730
kinderen: 
  a. Taetske Durks, gedoopt Drachten 07-04-1713  zie 191
     
- X - (stamouders: nr. 512 t/m 1023)
     
576. ? Pieter Tjebbes, trouwt Follega 14-04-1667
577. ? Freerkjen Jans
kinderen: 
  a Tybbe Pieters  zie 288
     
584. Roeloff Rintses, veenbaas en boer, geboren de Pein ca. 1663, overleden Zwartveen voor 21-05-1729, trouwt (2) 1694 (3e proclematie 12-08-1694 Oostermeer) Lolkje Ridzerts, trouwt (2) Oostermeer 25-10-1711 Hylkje Sybes, weduwe van Johannes Pieters, trouwt (1) De Pein 13-04-1684 
585. Hencke (Rinske) Jouckes, van De Pein, belijdenis Oostermeer 24-02-1688, overleden Oostermeer voor 1694
kinderen: 
  a. Jouke Roels   zie 292
     
586. Karst Jochems, veenbaas in de Rottevalle, overleden Rottevalle voor 1699, trouwt
587. Gryet Sydses, overleden Rottevalle na 1708, trouwt (2) Tamme Thijsses, weduwnaar van Hiltje Sierds
kinderen: 
  a Folku Carsten, geboren Rottevalle ca. 1683   zie 293
     
592. Douwe Jaspers, volmacht voor Oudega in 1603, afkomstig uit Oudega (Sm), wonende aldaar, overleden voor 1649, trouwt
593. Agniet Douwes, overleden voor 1658
kinderen: 
  a. Tjisse Douwes, geboren te Oudega (Sm) rond 1640   zie 296
     
594. Mense Geeles, geboren rond 1590, wonende te Oudega (Sm)
595. N.N.
kinderen: 
  a.

Antje Minses, geboren rond 1645   zie 297

     
680. Jan Teunis Dragt
681. Femme Lamberts
kinderen:
 
  a. Teunis Jans Dragt, gedoopt Beulake 04-12-1650  zie 340
     
738 Pyter Jacobs, overleden Bakkeveen na 1694, trouwt
739. Claske Wygers, woont 13-06-1886 op het Foarwurk onder Bakkeveen, overleden aldaar voor 1689
kinderen: 
  a. Liefien Pieters, geboren Kortezwaag   zie 369
     
744. Foocke Upckes, veenbaas en boer te Drachten, overleden aldaar voor 1699, trouwt Drachten 11-07-1675
745. Jetske Aerns, overleden Zuider Drachten voor 15-01-1712, trouwt (2) Drachten 19-02-1699 Wopke Tjebbes
kinderen: 
  a. Jurjen Foockes gedoopt Drachten 31-03-1684   zie 372
     
748. Pyter Sybrandus de Roode/Rhoda, van Drachten, schipper te Stiens (1704) en Drachten na 1717, trouwt Drachten 23-03-1690
749. Baukje Scheltes, gedoopt Stiens 24-12-1665
kinderen: 
  a. Schelte Pyters Rhoda, gedoopt Drachten 25-01-1691   zie 374
     
750. ? Uilcke Ruirds, van Lippenhuizen, trouwt Langezwaag 06-03-1681
751. ? Antje Ymes, van Gorredijk
kinderen: 
  a. Lysbeth Uylckes   zie 375
     
760. Jan Dircks, boer te Kortezwaag, overleden aldaar voor 1705, trouwt (2) Kortezwaag 13-06-1689 Joukjen Jelles, weduwe van Sybren Sierdts, trouwt (1) Kortezwaag 12-11-1665
761. Froukjen Everts, overleden Kortezwaag voor 1680
kinderen: 
  a. Hylcke Jans, gedoopt Kortezwaag 09-04-1676   zie 380
     
762. Jurjen Jans, overleden Drachten na 1680, trouwt
763. Trijntje Derks
kinderen: 
a. Mettie Jurjens   zie 381
  b. Durck Jurriens   zie 382
     
764. = 762
765. = 763
     
766. Ynse Reinders, veenbaas en boer, overleden Noorder Drachten 1723/27, trouwt
767. Teetske Alles, gedoopt Oostermeer 04-09-1674, overleden Drachten na 1738
kinderen: 
  a. Jitske Ynses, geboren Drachten ca. 1679   zie 383
     
- XI - (stamgrootouders: nr. 1024 t/m 2047)
     
1152. Tyebbe Rouckes, Jistergea, trouwt
1153. N.N.
kinderen: 
  a. Pieter Tjebbes   zie 576
 
1168. Rintse Martens, van De Pein, trouwt Nijega (Sm.) 04-08-1661
1169. Aaltje Roelofs, van De Pein
kinderen: 
  a. Roeloff Rintses, geboren De Pein ca. 1663   zie 584
 
1170. Joucke Saackes, veenbaas, boer en diaken te De Pein, van Oostmeerderveen, gedoopt op belijdenis Oudega (Sm.) 25-06-1648, overleden voor 1683, trouwt (1) De Pein 23-07-1648 Auck Hendriks, trouwt (2) De Pein 29-06-1656
1171. Emcke Jacobs, belijdemis De Pein 26-08-1660, overleden voor 1690
kinderen: 
  a. Hencke (Rinske) Jouckes   zie 585
 
1172. Jochem Hanses, veenbaas te Rottevalle, overleden 1664, trouwt
1173. Mincke Gerloffs, overleden Rottevalle voor 24-03-1669
kinderen: 
  a. Karst Jochems   zie 586
 
1488. Upcke Feddricks, 24-05-1674 lidmaat te Zuider Drachten, overleden aldaar na 1680, trouwt
1489. Ebeltje Wytses, 24-05-1674 lidmaat te Zuider Drachten
kinderen: 
  a. Foocke Upckes   zie 744
 
1490. Aernt Wobbes, van Drachten, trouwt (ondertrouw Oudega - Sm. 03/04-1619)
1491. Siouck Sjoerds, van De Pein
kinderen: 
  a. Jetske Aerns   zie 745
 
1496. Sybrandus Jacobus de Rhoda, 1665 bakker te Dokkum - na 1674 te Drachten, geboren ca. 1638, overleden Drachten tussen 1698 en 1704, trouwt ca. 1655
1497. Catharina Paschiers Bolleman, afkomstig van Den Haag, overleden Drachten na 1674, trouwt (1) Den Haag (Grote Kerk) 29-11-1644 mr. Winant de Loose
kinderen: 
  a. Pyter Sybrandus de Roode/Rhoda   zie 748
 
1498. Schelte Pyters, gdoopt Stiens 28-09-1638, trouwt Stiens 29-11-1661
1499. Doedtie Thomassen, gedoopt Stiens 29-01-1636
kinderen: 
  a. Baukje Scheltes, gedoopt Stiens 24-12-1665   zie 749
 
1532. Reinder Lieuwes, overleden Grouw 1673/79, trouwt 1651 (attestatie van Oudega - Sm. 08-09-1651)
1533. Jetske Hendricks, van Nijega, trouwt (2) Grou 19-04-1679 Pyter Ruirdts, weduwnaar van Tzietske Pyters
kinderen: 
  a. Ynse Reinders   zie 766
 
1534. Alle Wierdts, boer te Oostermeer, overleden aldaar 1674, trouwt 1654 (ondertrouw Garijp 26-03-1654)
1535. Ipck Everts (Haxta), van Blije, 1667 lidmaat Ryptsjerk/Hurdegaryp, 1670 Oostermeer, 1680 Drachten, overleden Zuider Drachten voor 1684
kinderen: 
  a. Teetske Alles, gedoopt Oostermeer 04-09-1674   zie 767
 
- XII -  (stamovergrootouders: nr. 2048 t/m 4095)
 
2336. Marten Aebes, 1640 lidmaat De Pein, veenbaas, overleden voor 21-06-1647, trouwt rondom 1622
2337. Geeske Hendriks, 1640 lidmaat De Pein, overleden voor 21-06-1647
kinderen: 
  a. Rintse Martens   zie 1168
 
2338. ? Roelof Jans, boer te Rottevalle, trouwt
2339. ? Foock Maeuwes
kinderen: 
  a. Aaltje Roelofs   zie 1169
 
2340. Saacke Jouckes, boer te Oudega - Sm., overleden aldaar na 1647, trouwt
2341. Ryemck Rintses
kinderen: 
  a. Joucke Saackes   zie 1170
 
2344. Hans Hanses, de jonge, 1620 veenbaas te Oostermeer, trouwt
2345. Wypck Jochems, overleden na 1620
kinderen: 
  a. Jochem Hanses   zie 1172
 
2346. Gerloff Jacobs, veenbaas onder De Pein, overleden russen 02 en 06-1657, trouwt voor 1617
2347. Sijke Bauckesdr., overleden De Pein na 26-10-1658
kinderen: 
  a. Mincke Gerloffs   zie 1173
 
2978. Wythie Alles, kastelein, trouwt (1) Wycke Hylckes, trouwt (2)
2979. Sjouck Foockes
kinderen: 
  a. Ebeltje Wytses   zie 1489
 
2980. ? Wobbe Sierdts, boer te Drachten, w.s. overleden voor 1640, trouwt
2981. ? N.N.
kinderen: 
  a. Aernt Wobbes   zie 1490
 
2992. Jacob Alberts, 1662 te Driesumerzijl, trouwt
2993. Ded Ypes Adama, woont 1665 als weduwe te Birdaard
kinderen: 
  a. Sybrandus Jacobus de Rhoda   zie 1496
 
2994. Passchier Hendriks Bolleman (tekent met meedere compagnons op 05-02-1641 het kontrakt voor het graven van de Drachtster Vaart), van Drongelen, solliciteur en koopman te Den Haag, overleden Drachten 1654/1655, trouwt
2995. Janneke Willems, van Beest
kinderen:
  a. Catharina Paschiers Bolleman   zie 1497
 
2296. Pyter Pyters, 1640 te Stiens, trouwt
2297. N.N.
kinderen:
  a. Schelte Pyters, gedoopt Stiens 28-09-1638   zie 1498
 
2998. Thomas Claes, diaken en ouderling te Stiens, van Stiens, op belijdenis gedoopt Stiens 29-01-136, overleden na 1674, trouwt Stiens 16-01-1631
2999. Oedtske Pyters, van St. Annaparochie
kinderen:
  a. Doedtie Thomassen, gedoopt Stiens 29-01-1636   zie 1499
 
3064. Lieuwe Riencks, te Grouw, trouwt
3065. Jeltje Reinders
kinderen:
  a. Reinder Lieuwes   zie 1532
 
3066. ? Hendrick Hendricks, te Nijega - Sm., trouwt
3067. ? Rieucke Yntses
kinderen:
  a. Jetske Hendricks   zie 1533
 
3068. ? Wierdt Hedserts, 1640 Garijp, trouwt
3069. ? Rintsje AEbeles, overleden Garijp na 1633
kinderen:
  a. Alle Wierdts   zie 1534
 
3070. Evert Sjoerds (Haxta), boer, overleden (onthoofd) Leeuwarden 16-02-1633, trouwt (2) Jantje Jans, trouwt (1)
3071. Stijntje Wopckes, overleden Oostermeer voor 1628
kinderen:
a. Ipck Everts (Haxta)   zie 1535
 
- XIII -  (stambetovergrootouders: 4096 t/m 8191)
 
4672. Aebe Martens, woont Oostermeer 1631. trouwt
4673. Grietje Jacobs, w.s. afkonstig van het Vliet bij Leeuwarden
kinderen:
a. Marten Aebes   zie 2336
 
4674. ? Herndrick Reydts, boer te Oostermeer
4675. ? N.N.
kinderen:
Geeske Hendriks   zie 2337
 
4676. Jan Harckes, boer, woont te De Pein, overleden na 1647, trouwt
4677. Maaycke Andries, overleden na 1647
kinderen:
a. Roelof Jans   zie 2338
 
4688. Hans Hanses, de olde, 1620 te Oostermeer, trouwt
4689. N.N.
kinderen:
a. Hans Hanses   zie 2344
 
4692. Jacob Gerlofs, trouwt
4693. N.N.
kinderen:
a. Gerloff Jacobs   zie 2346
 
4694. Bauke Kartes, 1617 te De Wilgen, trouwt
4695. N.N.
kinderen:
a. Sijke Bauckesdr.   zie 2347
 
5956. Alle Bennes, boer, volmacht, armvader en diaken te Noorder Drachten, overleden aldaar na 1625, trouwt
5957. N.N.
kinderen:
a. Wythie Alles   zie 2978
 
5958. Foocke Jurjens, boer te Noorder Drachten, trouwt
5959. Auckjen Oedses
kinderen:
a. Sjouck Foockes   zie 2979
 
5986. Ype Sybrants Adama, boer te Westergeest, overleden voor 1657, trouwt
5987. Maeycke Pieters, overleden kort of voor 1662
kinderen:
a. Ded Ypes Adama   zie 2993
 
5988. Hendrick Passchiers Bolleman, 1637 te Den Haag, trouwt
5989. N.N.
kinderen:
a. Passchier Hendriks Bolleman   zie 2994
 
7140. Sjoerdt Gosses Haxta, boer op Haxta-state te Terzool, trouwt voor 1592
7141. Ypckjen Everts Heslinga
kinderen:
a. Evert Sjoerds (Haxta)   zie 3070
 
7141. Wopcke Hylckes, boer te Oostermeer, overleden aldaar na 1642, trouwt
7142. Neeltje Aedes, overleden Oostermeer na 1641
kinderen:
Stijntje Wopckes   zie 3071
 
- XIV -  (stamoudouders: nr. 8192 t/m 16383)
 
11912. Benne Alles, boer en armvader te Zuider Drachten, overleden aldaar 1578/81, mogelijk broer van Oedts Alles (11918), trouwt
11913. N.N.
kinderen:
a. Alle Bennes   zie 5956
 
11918. Oedts Alles, boer te Zuider Drachten, overleden na 1543, mogelijk broer van Benne Alles (11912), trouwt
11919. N.N.
kinderen:
a. Auckjen Oedses   zie 5959
 
11972. Sybren Epez Adama, 1589 te Ee, 1605 Kollumerzijl, overleden voor 1610, trouwt (2) voor 1589 Gryt Egberts, trouwt (1)
11973. Aelcke Michieldsdr., overleden voor 1584
kinderen:
a. Ype Sybrants Adama   zie 5986
 
14282. Evert Jacobs, boer te Terzool, trouwt
14283. Tjamck Gaeles Heslinga
kinderen:
a. Ypckjen Everts Heslinga   zie 7141
 
- XV - (stamoudgrootouders: nr. 16384 t/m 32767)
 
23944. Epe Sybrensz (Adama), boer op "Rytserabuyren" onder Sexbierum, overleden ca. 1553, trouwt ca. 1545
23945. Jeels Lolledr., overleden na 1571
kinderen:
a. Sybren Epez Adama   zie 11972
 
28566. Gaele Jarichs, geboren 1482/86, 1511 op Haxta-state te Terzool, 1543 op Heslinga-state te Poppenwier, overleden voor 1550, trouwt
28567. Luits Aylva, overleden na 1550
a. Tjamck Gaeles Heslinga   zie 14283
 
- XVI - (stamoudovergrootouders: nr. 32768 t/m 65535)
 
47888. Sybren Epis, boer op Adama-state te Bozum, overleden voor 1523, trouwt
47889. Eet N.N., trouwt (2) in of voor 1526 Hendrick Dircks; woonden op "Rytserabuyren" onder Sexbierum en werden later genoemd te IJlst (1546)
kinderen:
a. Epe Sybrensz (Adama)   zie 23944
 
47890. Lolle Epez, te Franeker, trouwt
47891. Rixt N.N.
kinderen:
a. Jeels Lolledr.   zie 23945
 
57132. Jarich N.N., boer op Haxta-sate te Terzool, trouwt 1482/86
57133. N. Gaelesdr., trouwt (1) Douwe Jelles Sjaarda, overleden  (vermoord) Poppenwier 27-02-1482
kinderen:
a. Gaele Jarichs   zie 28566
 
57134. Syurd Aylva, wonend te Skraard, verdronken bij de overstroming in 1509, trouwt
57135. Sits Walta, wonend te Skraard, overleden na 1531
kinderen:
a. Luits Aylva   zie 28567
 
- XVII - (stamoudbetovergrootouders: nr. 65536 t/m 131071)
 
95776. Eepa Backa, 1499 boer op Adama-sate, overleden voor 1511, trouwt
95777. N.N., overleden na 1525/26
kinderen:
a. Sybren Epis   zie 47888
 
114266. Gaela Buthe, geboren voor 1439, leeft 1464, trouwt
114267. N.N.
kinderen:
a. N. Gaelesdr.   zie 57133
 
114268. Epe Aylva, 1485 te Witmarsum, 1489 griettman van WŻnseradeel, overleden na 1468, trouwt
114269. Ebel Juusma
kinderen:
a. Syurd Aylva   zie 57134
 
114270. Watse Agges Walta, overleden voor 1479
114271. N.N.
kinderen:
a. Sits Walta   zie 57135
 
- XVIII - (edelouders: nr. 131072 t/m 262143 )
 
228532. Botthe Heslinghe, te Poppenwier, 1446 te Boornzwaag, trouwt
228533. Renke N.N.
kinderen:
a. Gaela Buthe   zie 114266
 
228536. Epe Aylva, te Witmarsum,  1456 griettman van WŻnseradeel, overleden na 1468, trouwt
228537. Teda Hermana, overleden voor 1456
kinderen:
a. Epe Aylva   zie 114268
 
- XIX - (edelgrootouders: nr. 262144 t/m 524287)
 
457072. Tiaerd Aylva, leeft omstreeks 1420, trouwt
457073. Swob Juwsma
kinderen:
a. Epe Aylva   zie 228536
 
457074. Wibrand Gerbranda, noemt zich naar zijn 1e vrouw Hermana, overleden 1427, trouwt (1) Sytz Tzierckdr. Hermana, trouwt (2)
457075. Gerland Ockinga, maakt 17-01-1456 wonend te Minnertsga een testament op
kinderen:
a. Teda Hermana   zie 228537
 
- XX - (edelovergrootouders: nr. 524288 t/m 1048575)
 
914144. Epe Doues Aylva, onstreeks 1416 te Witmarsum, trouwt
914145. N.N.
kinderen:
a. Tiaerd Aylva   zie 457072
     
914148. Hobbe Gerbranda, trouwt
914149 Katarina Wiarda
kinderen:
a. Wibrand Gerbranda   zie 457074
     
914150. Lolle Ockinga, trouwt
914151. Bauck Takodr. Camstra
kinderen:
a. Gerland Ockinga   zie 457075
     
     

Geraadpleegde bronnen/archieven:
Alt Liemburg Genealogie
Stamboom Familie de Leeuw
Kwartierstaat Diebrink-Werksma
Genlias
Tresoar
Historisch Centrum Leeuwarden
Kertiersteat fan Tina Annes Voolstra, Genealogysk Jierboek 1996, auteur Onno Hellinga, blz. 99 t/m 138
Gemeentearchief Opsterland
 

vernieuwd:  16-dec-2008 13:03

GenWar2002

     

disclaimer