GENEALOGIE WIERSMA


 


     
I. Pieter Anes, boer te Sexbierum, trouwt Sexbierum 24-03-1720 Doutsen Jacobs

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1720 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 24 maart 1720, Sexbierum
Man:             Pijter Anis
Vrouw:          Doutsen Jacobs

Quotisatiekohieren 1749 - Barradeel, fol. 41
Pyter Anes, Barradeel  /  Plaats: Sexbierum
Omschrijving: boer; kan kost winnen
Gezin volw: 4 en kind:  /  Aanslag: 72-10-9
Verhoging: --  /  Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ane, gedoopt Sexbierum 06-11-1720
  b. Tettie, gedoopt Sexbierum 02-04-1722
  c. Attie Pieters, gedoopt Sexbierum 17-12-1724, trouwt Sexbierum 12-05-1754 Abraham Gerrijts, bij huwelijk afkomstig van Sexbierum
  d. Riemer Pieters Wiersma, gedoopt Sexbierum 28-08-1729   volgt II
     
II. Riemer Pieter Wiersma, gedoopt Sexbierum 28-08-1729, trouwt (1) Sexbierum 07-08-1760 Maartje Clasens Kuik, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (1) Sexbierum 12-05-1771 Aafke Rinses Hofman, bij huwelijk afkomstig van Sexbierum

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1760 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding:    Attestatie afgegeven 6 september 1760, St. Jacobiparochie
Man:             Riemer Pyters Wiersma, Sexbierum
Vrouw:          Maartie Clases Kuik, St. Jacobiparochie

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1760 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 7 augustus 1760, Sexbierum
Man:             Riemer Anis Wiersma, Sexbierum
Vrouw:          Maartje Clasens Kuik, Sint Jacobiparochie

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1771 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 12 mei 1771, Sexbierum
Man:             Riemer Pijtters Wiersma, Sexbierum
Vrouw:          Aafke Rinses Hofman, Sexbierum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Doutjen, gedoopt Sexbierum 31-07-1761
  b. Doutjen, gedoopt Sexbierum 28-11-1762
  c. Grietje Riemers Wiersma, gedoopt Sexbierum 30-09-1764, trouwt Cornelis Jacobs Kuiken
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Pieter Riemers Wiersma, geboren Sexbierum 22-08-1772 en gedoopt aldaar 30-08-1772   volgt III
     
III. Pieter Riemers Wiersma, geboren Sexbierum 22-08-1772 en gedoopt aldaar 30-08-1772, overleden Barradeel 16-06-1845, weduwnaar, trouwt Sexbierum 27-05-1804 Janke Jelles Jukema, bij huwelijk afkomstig van Sexbierum

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1804 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 27 mei 1804, Sexbierum
Man:             Pieter Riemers Wiersma, Sexbierum
Vrouw:          Janke Jelles, Sexbierum

Familienamen 1811 - Mairie Sexbierum, deel 1, fol. 43
Wiersma, Pieter Riemers, Sexbierum
k. Riemer 5

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Riemer Pieters, geboren Sexbierum 26-02-1805 en gedoopt aldaar 24-03-1805, jong overleden
  b. Riemer Pieters Wiersma, geboren Sexbierum 19-05-1806 en gedoopt aldaar 08-06-1806   volgt IV.A
  c. Jelle Pieters, geboren Sexbierum 28-01-1809 en gedoopt aldaar 12-03-1809, jong overleden
  d. Jelle Pieters Wiersma, geboren mairie Sexbierum 22-07-1812   volgt IV.B
  e. Hiltje Pieters Wiersma, geboren Barradeel 26-03-1818, overleden aldaar 28-03-1818
     
IV.A Riemer Pieters Wiersma, geboren Sexbierum 19-05-1806 en gedoopt aldaar 08-06-1806, overleden Barradeel 30-04-1842, gehuwd,
trouwt Barradeel 25-04-1829 Jantje Pieters Ruim, geboren
Sexbierum 04-08-1808 en gedoopt aldaar 21-08-1808, overleden 2 maart 1884, dochter van Pieter Cornelis Ruim en Willemke Klaases

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Riemers Wiersma, geboren Barradeel 20-06-1830, overleden aldaar 12-11-1830
  b. Pieter Riemers Wiersma, geboren Barradeel 17-11-1831
  c. Janke Riemers Wiersma, geboren Barradeel 12-11-1833, trouwt Barradeel 15-05-1858 Jelle Eises van Keimpema,
  d. Pieter Ruim Wiersma, geboren Barradeel 11-05-1835, overleden aldaar 08-08-1835
  e. Wilhelmina Riemers Wiersma, geboren Barradeel 19-07-1836, trouwt Barradeel 21-05-1859 Harmen Pieters Westra
  f. Klaas Riemers Wiersma, geboren Barradeel 18-02-1839, overleden Leeuwarden 27-02-1918, gehuwd
     
IV.B Jelle Pieters Wiersma, geboren mairie Sexbierum 22-07-1812, overleden Barradeel 13-02-1846, trouwt Barradeel 21-02-1835 Antje Pieters Ruim, geboren mairie Sexbierum 19-09-1813, overleden Barradeel 21-02-1874, dochter van Pieter Cornelis Ruim en Willemke Klaases

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Jelles Wiersma, geboren Barradeel 26-07-1836   volgt V.A
  b. Cornelis Jelles Wiersma, geboren Barradeel 20-01-1839   volgt V.B
  c. Klaas Jelles Wiersma, geboren Barradeel 18-11-1840
  d. Riemer Jelles Wiersma, geboren Sexbierum 23-06-1843, overleden aldaar 25-01-1846
  e. Janke Jelles Wiersma, geboren Sexbierum 02-09-1845, overleden aldaar 10-10-1846
     
V.A Pieter Jelles Wiersma, geboren Barradeel 26-07-1836, trouwt Barradeel 20-05-1869 Antje Joukes Elsenga, geboren Sexbierum 05-04-1844, dochter van Jouke Gerrits Elsenga en Tjiettje Harmens van Dijk
     
V.B Cornelis Jelles Wiersma, geboren Barradeel 20-01-1839, trouwt Barradeel 24-05-1877 Hittje Tjipkes Hibma, geboren Sexbierum 18-02-1851, overleden 10-11-1931, dochter van Tjipke Sikkes Hibma en Antje Pieters Dijkstr
     
     

vernieuwd:  06-jun-2006 17:36


GenWar2002

disclaimer