GENEALOGIE VLASSINGA


 


     
I.

Pieter Pieters, bij huwelijk afkomstig van Dongjum, trouwt Franeker 20-05-1764 Janke Pieters, bij huwelijk afkomstig van Erkens (onder de klokslag van Franeker)

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1764 - DTB nr:    250, 1763 - 1782
Vermelding:    Ondertrouw van 28 april 1764
Man:             Pieter Pieters, Dongjum
Vrouw:          Janke Pieters, Franeker
NB:               zij komt van Erkens

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1764 - DTB nr:    263, 1732 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 mei 1764
Man:             Pieter Pieters, Dongjum
Vrouw:          Janke Pieters, Franeker
NB:               zij woont onder de klokslag van Franeker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Pieters Vlassinga, geboren ca. 1767   volgt II.A
  b. Sikke Pieters Vlassinga, geboren ca, 1775   volgt II.B
  c. Eeke Pieters Vlassinga, geboren Peins ca. 1782, overleden Franekeradeel 03-12-1824, gehuwd, trouwt Franekeradeel 23-11-1823 Symon Menzes Ouda, geboren Franeker 1779, zoon van Menze Johannes Ouda en Willemke Hendriks
     
II.A

Pieter Pieters Vlassinga, geboren ca. 1767, overleden Franeker 08-03-1825, ondertrouw Gerecht Franeker 05-11-1808 en trouwt Franeker 23-11-1808 Antje Jacobs de Groot, geboren 03-02-1786 en gedoopt Franeker 15-02-1786, overleden Franeker 21-06-1853, dochter van Jacob Ruurds de Groot en Johanna Sydses

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1808 - DTB nr:    264, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 23 november 1808
Man:             Pieter Pieters, Franeker
Vrouw:          Antje Jacobs, Franeker

Familienamen 1811 - Mairie Franeker, fol. 6
Vlassinga, Pieter Pieters, Franeker
k. Janke 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Pieters Vlassinga, geboren Franeker 15-09-1809, overleden  Franeker 19-03-1863, trouwt Leeuwarderadeel 4 december 1828 Jan Jans Deelstra ook genoemd Dijlstra, geboren Lekkum 10-06-1802, overleden 15-08-1853, zoon van Jan Hendriks Deelstra en Sijtske Jans van der Meer
  b. Pieter Pieters Vlassinga, geboren Franeker 14-10-1812   volgt III.A
  c. Jacob Pieters Vlassinga, geboren Franeker 26-09-1814   volgt III.B
  d. Johanna Vlassinga, geboren Franeker 20-07-1816, overleden Leeuwarden 08-08-1887, weduwe, trouwt Leeuwarden 25-11-1849 Frederik Visser, geboren Franeker 26-05-1819, zoon van Jelte Floris Visser en Elisabeth Gijl alias Giel
  e. Knierke Vlassinga, geboren Franeker 12-05-1820, overleden aldaar 01-06-1901, weduwe, trouwt Franeker 15-05-1842 Pieter Harmens de Vries, geboren Franeker 27-05-1815, zoon van Harmen de Vries en Anna Maria Poeder
  f. Ruurd Pieters Vlassinga, geboren Franeker 30-12-1821   volgt III.C
  g. Bouwe Vlassinga, geboren Franeker 13-01-1825
     
II.B Sikke Pieters Vlassinga, bij huweljk afkomstig van Peins, geboren ca. 1775, overleden Franeker 19-02-1816, gehuwd, trouwt Peins 19-05-1803 Minke Gerrits van den Burg, bij huweljk afkomstig van Peins

Trouwregister Hervormde gemeente Peins Zweins, 1803 -DTB nr:    281, 1699 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 19 mei 1803, Peins
Man:             Sikke Pijtters, Peins
Vrouw:          Menke Gerrijts, Peins

Familienamen 1811 - Mairie Franeker, fol. 40
Vlassinga, Sikke Pieters, Franeker
k. Gerben 7, Trijntje 3

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerben Sikkes Vlassinga, geboren ca. 1804, overleden Franeker 06-04-1828
  b. Trijntje Sikkes Vlassinga, geboren ca. 1808, overleden Franeker  24-04-1829
  c. Gerrit Sikkes Vlassinga, geboren Franeker 01-05-1812, overleden aldaar 06-02-1813
  d. Janke Sikkes Vlassinga, geboren Franeker 14-04-1814, trouwt Franeker 13-05-1838 Jan Oeges Bakker , geboren mairie Marssum 17-04-1815, zoon van Oege Alberts Bakker en Grietje Fokkes Boomsma
     
III.A Pieter Pieters Vlassinga, geboren Franeker 14-10-1812, overleden aldaar 18-03-1888, weduwnaar, trouwt (1) Franeker 02-03-1851 Akke Wybes Zoethout, geboren Baarderadeel 11-07-1821, overleden Franeker 18-01-1864, dochter van Wybe Reinders Soethout en Hiltje Jacobs Vink, trouwt (2) Franeker 9 oktober 1864 Jantje Bakker

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hiltje Vlassinga, geboren Franeker 25-01-1850 [erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 maart 1851]
     
III.B Jacob Vlassinga, geboren Franeker 26-09-1814, overleden aldaar 06-09-1887, gehuwd, trouwt Franeker 13-08-1848 Pietje Hoeder, geboren Franeker 26-09-1826, dochter van Maria Josephs Hoeder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Vlassinga, geboren Franeker 19-08-1849,overleden aldaar 23-12-1857
  b. Mieke Vlassinga, geboren Franeker 13-03-1852, overleden aldaar 26-02-1927, trouwt (1) Franeker 27-05-1877 Bauke Gerrits van Smeden, trouwt Franeker (2) 06-02-1898 Bauke Fokkens, geboren Wonseradeel 26-09-1857, overleden Leeuwarden 26-06-1933, zoon van Jan Jans Fokkens en Trijntje Baukes Stienstra
  c. Pieter Vlassinga, geboren Franeker 24-01-1855, overleden aldaar 24-02-1855
  d. Pieter Vlassinga, geboren Franeker 12-04-1856, overleden aldaar 25-09-1857
  e. Antje Vlassinga, geboren Franeker 02-11-1859, trouwt Franeker 16-11-1879 Marten Hamersma, geboren Franeker 08-09-1858, zoon van Auke Hamersma en Grietje Martens Faas
  f. Janke Vlassinga, geboren Franeker 13-02-1863, trouwt Nieuwer-Amstel 08-08-1888 Christoffel Houtkamp, werkman, geboren Amsterdam ca. 1865, zoon van Christoffel Houtkamp en Helena Varenkamp
  g. Knierke Vlassinga, geboren Franeker 02-10-1866
  h. Johanna Vlassinga, geboren Franeker 19-02-1870
     
III.C Ruurd Vlassinga, geboren Franeker 30-12-1821, trouwt Franeker 28 oktober 1849 Antje Meinderts Heerkens, geboren Wymbritseradeel 21-01-1821, overleden Franeker 01-01-1864, dochter van Meindert Heerkens en Fou Ykes Rippen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Vlassinga, geboren Franeker 23-12-1850   volgt IV.A
  b. Meindert Vlassinga, geboren Franeker 07-11-1854
     
IV.A Mieke Vlassinga, geboren Franeker 13-03-1852, overleden aldaar 26-02-1927, trouwt (1) Franeker 27-05-1877 Bauke Gerrits van Smeden, geboren Franeker 02-09-1835, zoon van Gerrit Baukes van Smeden en Jantje Folkerts Posthumus, trouwt Franeker (2) 06-02-1898 Bauke Fokkens, geboren Wonseradeel 26-09-1857, overleden Leeuwarden 26-06-1933, zoon van Jan Jans Fokkens en Trijntje Baukes Stienstra

kinder uit onbekende relatie:
 

  a. Albertje Vlassinga, geboren Franeker 12-03-1875, overleden aldaar 23-06-1887
     
IV.B Pieter Vlassinga, geboren  Franeker 23-12-1850, overleden aldaar 20-12-1912, trouwt Franeker 17-05-1874 Wypkje Kramer, geboren Franeker 27-01-1853, overleden aldaar 23-10-1920, dochter van Kornelis Rinses Kramer en Tjietske Wytses Bollema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjietske Vlassinga, geboren Franeker 03-10-1875, trouwt Franeker 04-04-1899 Pieter Gerrits de Boer, geboren Wonseradeel 06-04-1875, zoon van Gerrit de Boer en Alida Kuiper
  b. Antje Vlassinga, geboren Franeker 05-11-1878, overleden aldaar 06-09-1883
  c. Dirkje Vlassinga, geboren Franeker 21-10-1880
  d. Antje Vlassinga, geboren Franeker 05-03-1885
  e. Ruurdje Vlassinga, geboren Franeker 01-06-1888, , overleden aldaar 26-03-1889
  f. Ruurd Vlassinga, geboren 23 januari 1890, trouwt Franeker 29-10-1912 Grietje van der Veer
     
     

GenWar2002

     

disclaimer