GENEALOGIE VAN DER PLOEG


 


Voor voorgeslacht Tjeerd Alderts van der Ploeg zie: genealogie Ruird Tjallings
     
I. Tjeerd Alderts van der Ploeg, geboren Ferwerd 29-07-1792, overleden Ferwerderadeel 05-04-1859, trouwt Blija - Hogebeintum 12-08-1810 Jantje Liebes Haga ook vermeld als Hage, geboren ca. 1789, overleden Ferwerderadeel 24-07-1868, dochter van Liebe Hendriks Haga en Antje Pytters

Familienamen 1811 - Mairie Blija, fol. 4
Ploeg, Tjeerd Alderts van der, Blija

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Aldert van der Ploeg, geboren Hogebeintum 09-08-1812, overleden aldaar 02-10-1812
  b. Antje Tjeerds van der Ploeg, geboren Hogebeintum 05-11-1813, overleden Ferwerderadeel 25-12-1871, trouwt Ferwerderadeel 22-04-1837 Douwe Tijsses de Walle, arbeider, geboren Ferwerd ca. 1814, zoon van Tijs Tjisses de Walle en Fokje Jans de Vries
  c. Aldert van der Ploeg, geboren Ferwerd 17-07-1816, overleden aldaar 25-07-1816
  d. Ytje van der Ploeg, geboren Ferwerd 26-09-1817, overleden Ferwerderadeel 08-10-1845, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1845 Anne Jetzes ook genaamd Anne Kalverda, boerenknecht, geboren Bornwird 20-01-1818 overleden Ferwerderadeel 29-04-1875, zoon van niet genoemde vader en Baukje Jitses Kalverda
  e. Albertje van der Ploeg, geboren Ferwerd 30-04-1820, overleden Ferwerderadeel 22-01-1892, trouwt Ferwerderadeel 01-07-1841 Ate Jaspers Wijnstra, arbeider, geboren Ferwerd ca. 1813, zoon van Jasper Ates Wijnstra en Siemke Eeltjes Folkertsma
  f. Aldert van der Ploeg, geboren Ferwerd 07-12-1823   volgt II.A
  g. Jantje van der Ploeg, geboren Ferwerd 28-09-1826, overleden aldaar 30-11-1829
  h. Liebe van der Ploeg, geboren Ferwerd 17-09-1831   volgt II.B
  i. Jan van der Ploeg, geboren Ferwerd 30-05-1835, overleden Ferwerderadeel 14-09-1858
     
II.A Aldert van der Ploeg, arbeider, geboren Ferwerd 07-12-1823, trouwt Ferwerderadeel 11-03-1852 Adriaantje Pieters Nieuwsma geboren Hallum 04-01-1823  dochter van Pieter Renzes Nieuwsma en Sytske Hettes Miersma
     
II.B Liebe van der Ploeg, geboren Ferwerd 17-09-1831, overleden Ferwerderadeel 27-11-1899, trouwt Rauwerderhem 07-05-1857 Lijsbeth Siedses Hoitinga, geboren Roordahuizum ca. 1833, overleden Ferwerderadeel 09-06-1895, dochter van Sieds Johannes Hoitinga en Antje Lieuwes Schouwstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje van der Ploeg, geboren Ferwerd 31-10-1859, trouwt Menaldumadeel 15-05-1884 Wybe Visser, oud 25 jaar, geboren Menaldum 1859, zoon van Ate Jacobs Visser en Ymkje Wybes Looyenga
  b. Tjeerd van der Ploeg, geboren Ferwerderadeel 19-02-1863, overleden aldaar 13-06-1880
  c. Sieds van der Ploeg, geboren Ferwerderadeel  26-06-1866, overleden aldaar 26-12-1866
  d. Jantje van der Ploeg, geboren Ferwerderadeel 04-11-1867
  e. Sieds van der Ploeg, geboren Ferwerderadeel 06-01-1871
  f. Jan van der Ploeg, geboren Ferwerd 28-03-1874   volgt III
     
III. Jan van der Ploeg, geboren Ferwerd 28-03-1874, overleden Ferwerderadeel 03-05-1923, trouwt Tietjerksteradeel 20-10-1894 Jantje Sybrens de Boer, geboren Oenkerk ca. 1875, dochter van Sybren Klazes de Boer en Aaltje Sytzes van der Veen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Liebe van der Ploeg, geboren Leeuwarderadeel 08-01-1895
  b. Aaltje van der Ploeg, geboren Leeuwarderadeel 12-12-1896, overleden aldaar 14-05-1897
  c. Sybren van der Ploeg, geboren Leeuwarderadeel 16-07-1898
  d. Sieds van der Ploeg, geboren Leeuwarderadeel 21-10-1899
     

GenWar2002

disclaimer