GENEALOGIE VAN DER MEER


 


     
I. Jan Hoites van der Meer en Antje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hoite Jans, geboren ca. 1772   volgt II
  b. Sijtske Jans van der Meer, geboren Goutum 1777, overleden Lekkum 07-07-1840, trouwt Leeuwarden RK 17-05-1801 Jan Hendriks Deelstra, geboren Tietjerk 1775, overleden Lekkum 10-09-1850, zoon van Hendrik Jans en Ytje Tjisses
     
II. Hoite Jans van der Meer, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, geboren ca. 1772, overleden Menaldumadeel 30-01-1834, weduwnaar, ondertrouwt Leeuwarden NH 17-05-1799 en trouwt RK 02-06-1801 Eeke Pieters, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1799 - DTB nr:     1002, 1798 - 1809
Vermelding:     Ondertrouw van 17 mei 1799
Man:              Hoite Jans, Leeuwarden
Vrouw:          Eeke Pieters, Leeuwarden

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1799 - DTB nr:     1018, 1694 - 1812
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 2 juni 1799
Man:             Hoite Jans, Leeuwarden
Vrouw:          Eeke Pieters, Leeuwarden
NB:               gehuwd voor de Rooms Katholieke statie Over de Koornmarkt

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Hoites van der Meer, geboren Leeuwarden ca. 1800, trouwt Leeuwarderadeel 15-06-1837 Jan Franses Wybenga, geboren Dronrijp ca. 1815, zoon van Frans Jans Wybenga en Sibbeltje Ypes Kamsma
  b. Jan Hoites van der Meer, geboren Leeuwarden ca. 1805   volgt III
     
III. Jan Hoites van der Meer, geboren Leeuwarden ca. 1804, overleden Menaldumadeel 25-11-1857, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 29-04-1829 Oeke Wybes Hoekstra, geboren Huizum ca. 1804, dochter van Wybe Lucas Hoekstra en Antje Sikkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hoite Jans van der Meer, geboren Leeuwarden 20-02-1830   volgt IV.A
  b. Wybe Jans van der Meer, geboren Menaldum 08-04-1832, overleden aldaar 11-10-1848
  c. Antje Jans van der Meer, geboren Menaldum 21-11-1833, trouwt (1) Menaldumadeel 18-12-1861 Johannes Gerardus Bruggemeyer, geboren Harlingen ca. 1802, zoon van Bernardus Wilhelmus Bruggemeyer en Johanna Rouze, trouwt (2) Menaldumadeel 28-10-1880 Andries Ypes Wybenga, geboren Dronrijp ca. 1853, zoon van Ype Franzes Wybenga en Trijntje Andries Smeding
  d. Eeke Jans van der Meer, geboren Menaldum 03-07-1836, overleden aldaar 17-09-1858, ongehuwd
  e. Gerlof Jans van der Meer, geboren Menaldum 29-08-1839   volgt IV.B
  f. Minke Jans van der Meer, geboren Menaldum 27-03-1842, trouwt Menaldumadeel 10-05-1862 Semke Aukes de Haan, geboren Franeker ca. 1837, zoon van Auke Semkes de Haan en Johanna Thijsses Veltman
  g. Pieter Jans van der Meer, geboren Menaldum 13-08-1845, overleden aldaar 24-08-1847
  h. Pieter Jans van der Meer, geboren Menaldum 08-07-1848   volgt IV.C
     
IV.A Hoite Jans van der Meer, geboren Leeuwarden 20-02-1830, trouwt Leeuwarderadeel 17-05-1862 Jantje Sibles Postma, geboren Swichum ca. 1827, dochter van Sible Sibles Postma en Trijntje Symens van der Zee
     
IV.B Gerlof Jans van der Meer, geboren Menaldum 29-08-1839, trouwt Leeuwarderadeel 17-05-1865 Lijsbeth Pieters Thee, geboren Huizum ca. 1834, dochter van Pieter Pieters Thee en Trijntje Gerbens Stelpstra
     
IV.C Pieter Jans van der Meer, geboren Menaldum 08-07-1848, trouwt Menaldumadeel 20-05-1880 Afke Eeltjes Kapper, geboren Wirdum ca, 1852, dochter van Eeltje Eelko's Kapper en Baukje Ates van der Zee
     

GenWar2002

    

disclaimer