GENEALOGIE STIP - STIPP


 


     
I. Everhard Rudolph Stip, bij huwelijk afkomstig van Makkum, trouwt Cornwerd 12-05-1748 Antje Ynses Wonsma of Wolsma, bij huwelijk afkomstig van Makkum

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Makkum, 1748 - DTB nr:    834, 1724 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 5 mei 1748, Cornwerd
Man:             Everhard Rudolph Stip, Makkum
Vrouw:          Antie Inses Wonsma, Makkum

Trouwregister Hervormde gemeente Makkum, 1748 - DTB nr:    814, 1740 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 12 mei 1748, Cornwerd
Man:             Everhard Rudolph Stip, Makkum
Vrouw:          Antie Wolsma, Makkum
 

  a. Grijttie, geboren 14-08-1751 en gedoopt Makkum 26-08-1751
  b. J(oh)an DaniŽl Stip(p), geboren 25-12-1754 en gedoopt Makkum 16-01-1755   volgt II
  c. Inse, geboren 01-10-1756 en gedoopt Makkum 21-10-1756
  d. Sophia Geertruida Stip(p), geboren 27-01-1765 en gedoopt Makkum 05-04-1765, overleden Workum 06-03-1814, gehuwd, trouwt Makkum 22-03-1789 Bauke Ulbes Hilversum, bij huwelijk afkomstig van Workum, kofschipper, geboren ca. 1758, overleden Workum 08-12-1818
     
II. J(oh)an DaniŽl Stip(p), geboren 25-12-1754 en gedoopt Makkum 16-01-1755, trouwt Makkum 01-05-1785 Jeltje Piers van der Zee, bij huwelijk afkomstig van Makkum, geboren 08-11-1766 en gedoopt Makkum 04-12-1766, dochter van Pier Piers Postumus en Rinske Siebrens

Trouwregister Hervormde gemeente Makkum, 1785 - DTB nr:    814, 1740 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 1 mei 1785, Makkum
Man:             Johan DaniŽl Stip, Makkum
Vrouw:          Jeltie Piers van der Zee, Makkum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinsche, geboren 02-12-1786 en gedoopt Makkum 10-12-1786, jong overleden
  b. Everhard Rudolph, geboren 02-08-1788 en gedoopt Makkum 31-08-1788, jong overleden
  c. Rinske J(oh)ans Stip(p), geboren 19-04-1796 en gedoopt Makkum 05-05-1796 , overleden Wonseradeel 23-01-1842, trouwt Wonseradeel 21 mei 1820 Jurjen Heeres (Herres) Drijfhout, geboren ca. 1798, overleden Wonseradeel 25-01-1883, zoon van Heere Dirks Drijfhout en Marijke Jurjens Kleinhout
  d. Pier, geboren 06-10-1798 en gedoopt Makkum 14-10-1798
  c. Everhard Rudolph Stip, geboren 23-01-1807 en gedoopt Makkum 08-02-1807   volgt III
     
III. Everhard Rudolph Stipp alias Evert Johans Stip, geboren ca. 1806, overleden Wonseradeel 23-01-1873, trouwt Wonseradeel 30-09-1837 Rinske Posthuma alias Rinske Symons Postma, geboren Wonseradeel 16-09-1811, overleden 12-07-1862, dochter van Symon Symons Posthuma en Wytske Rinses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske Everts Stip, geboren Wonseradeel 17-06-1838, overleden Franeker 15-04-1875, trouwt Wonseradeel 10-05-1862 Paulus Siebes Rekker, , geboren Bolsward 02-10-1836, overleden 02-02-1930, zoon van Siebe Paulus Rekker en Trijntje Lieuwes Vos
  b. Jeltje Everhards Stip, geboren Wonseradeel 28-12-1839, overleden aldaar 23-09-1861
  c. Johan Stip, geboren Wonseradeel 09-02-1842   volgt IV
  d. Symontje Everts Stipp, geboren Wonseradeel 20-05-1845, overleden aldaar 20-08-1848
  e. Symon Everts Stipp, geboren Wonseradeel 28-12-1853, overleden 25-02-1856
     
IV. Johan Stip, geboren Wonseradeel 09-02-1842, trouwt Wonseradeel 12-05-1866 Sytske Alberts Alberda, geboren Franeker 04-12-1838, dochter van Albert Jans Alberda en Doutje Huites Tjeerdema

1912 Workum, notaris C. Tjebbes Kzn - Inv. nr. 141114 repertoire nr. 90 d.d. 21 juni 1912
Boelgoed - Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 99
- Johan Stip te Workum
- Hotze Bakker te Groningen
- Jouke Kamstra te Amsterdam

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinske Stip, geboren Wonseradeel 10-02-1867, trouwt Workum 25-04-1891 Hotse Bakker, geboren Dantumadeel 12-12-1867, zoon van Teye Fokkes Bakker en Elisabeth Willems Boyenga
  b. Albert Stip, geboren Wonseradeel 24-12-1868, overleden aldaar 31-12-1868
  c. Albert Stip, geboren Wonseradeel 16-06-1875, overleden aldaar 19-09-1879
  d. Doutzen Stip, geboren Wonseradeel 08-07-1877, trouwt Workum 10-08-1907 Jorke Kamstra, geboren Wonseradeel 24-02-1868, zoon van Bauke Harmens Kamstra en Aukje Jorkes Altena
     
     
vernieuwd:  06-jun-2006 17:36

GenWar2002

disclaimer