GENEALOGIE STEENBERGEN


             


     
I. Jan NN trouwt NN

uit dit huwelijk:
 

  a. Willem, geboren Harlingen ca. 1752   volgt II
  b. Wybe Jans Steenbergen, geboren Harlingen ca. 1762, overleden Harlingen 20-03-1814 (huwelijksgetuige {oom bruid} bij huwelijk van J. H. Holmans en F. W. Steenbergen
     
II.

Willem Jans Steenbergen, geboren Harlingen ca. 1752, overleden Harlingen 10-07-1824, weduwnaar, trouwt Harlingen 28-07-1776 Grietje Yzaks van der Werf ook vermeld als Grietje Ysaks van Gruisen, gedoopt Dokkum 26-11-1752, overleden Harlingen 11-03-1830, dochter van Isaac Jogchums en Grietje Freerks

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1776 - DTB nr:    335, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 28 juli 1776
Man:             Willem Jans
Vrouw:          Grietje Isaaks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wypkje Willems Steenbergen, geboren Harlingen 08-12-1776 en gedoopt aldaar 07-01-1777, overleden Harlingen 20-02-1837, weduwe, trouwt Harlingen 04-12-1796 Sytse Martens, geboren Harlingen 10-08-1772 en gedoopt aldaar 18-08-1772, overleden Harlingen 06-11-1824,
  b. Ysaak, geboren Midlum 24-04-1778 en gedoopt aldaar 10-05-1778
  c. Grietje Willems Steenbergen, geboren Midlum 07-06-1783 en gedoopt aldaar 06-07-1783, overleden Harlingen 12-04-1817, gehuwd, trouwt Harlingen 1804 Gerlof Wates, zoon van Wate Johannes en Rigtje Tietes
  d. Jan, geboren Midlum 13-06-1786 en gedoopt aldaar 02-07-1786
  e. Fokje Willems Steenbergen, geboren Midlum 18-08-1788 en gedoopt aldaar 14-09-1788, overleden Harlingen 20-04-1847, trouwt Harlingen 27-12-1811 Jan Harmanus Holmans, geboren ca. 1790, overleden Harlingen 20-02-1836, zoon van Harmanus Holmans en Trijntje Yedes
  f. Lolke, geboren Midlum 29-07-1791 en gedoopt aldaar 21-08-1791
  g. Jantje Willems Steenbergen, geboren Harlingen 17-03-1794 en gedoopt aldaar 08-04-1794, overleden Franeker 12-01-1848,
gehuwd
, trouwt Franeker 17-11-1822 Jan Jans Piebenga,
     

GenWar2002

    

disclaimer