GENEALOGIE SIKKE BAUKES


 


   

 

I.

Sikke Baukes, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, overleden voor 1780, trouwt Harlingen 20-01-1771 Lysbeth Abels, bij huwelijk afkomstig van Harlingen
Lysbert Abels trouwt (2) Harlingen 12-03-1780 Poppe Jans
van der Hout, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, gedoopt Harlingen 03-12-1743, overleden Harlingen 27-03-1816

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1771 - DTB nr:    334, 1739 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20-01-1771
Man:             Sikke Baukes, Harlingen
Vrouw:          Lysbeth Abels, Harlingen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Abel, gedoopt Harlingen 15-09-1771
  b. Lutske Sikkes, geboren Harlingen 15-12-1772 en gedoopt Harlingen 03-01-1773, overleden aldaar 29-08-1842, ondertrouw Gerecht Harlingen 20-07-1793 en trouwt aldaar NH 04-08-1793 Watse Eeltjes Nauta, gedoopt Harlingen 11-09-1770, lidmaat Ned. Herv. Kerk op belijdenis Harlingen 16-04- 1795 als Watze Eeltjes - Zoutsloot, overleden Harlingen 23-12-1855, zoon van Eeltje Doedes en G(e)ertje Watzes
  c. Sjouwkje, geboren 01-11-1774 en gedoopt Harlingen 20-11-1774
  d. Bauke, geboren 02-06-1777 en gedoopt Harlingen 20-07-1777, jong overleden
  e. Bauke, geboren 11-11-1778 en gedoopt Harlingen 29-11-1778
     
     

GenWar2002

disclaimer