GENEALOGIE MINNE HEERES


 


     
I. Minne Heeres, bij huwelijk afkomstig van Tzum, lidmaat op belijdenis 07-08-1701, trouwt Tzum 7-11-1697 Trijntje Jans, bij huwelijk afkomstig van Tzum, gedoopt Tzum 07-10-1677, lidmaat op belijdenis 07-08-1701, dochter van Jan Jakobs en NN

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1697 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 november 1697
Man:          Minne Heres, Tzum
Vrouw:       Trijntje Jans, Tzum

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Antje, gedoopt Tzum 25-12-1698
    Gertje, gedoopt Tzum 01-05-1701
    Trijntje Minnes, geboren 11-1703 en gedoopt Tzum 02-11-1703, trouwt Tzum 22-05-1721 Joris Joukes, bij huwelijk afkomstig van Tzum
    Here, gedoopt Tzum 22-06-1710
    Japke, gedoopt Tzum 23-07-1713
    Jantje, gedoopt Tzum 17-01-1717
     
II.  
     
     
     
     
III.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.A  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.B  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.C  
     
     
     
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

GenWar2002

disclaimer