DEELGENEALOGIE LANDMAN


 


Voor voorgeslacht Douwe Ruurds zie: genealogie Ruird Tjallings
     
I. Douwe Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 17-11-1741, zoon van Ruird Feijes en Lysbeth Pieters, eerste proclamatie Marrum 21-04-1764 en trouwt Hallum 13-05-1764 Grietje Klazes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Eerste proclamatie op 21 april 1764 in Marrum
Man          : Douwe Ruurds afkomstig van Marrum
Vrouw       : Grietje Clases afkomstig van Hallum
Opmerking  : getrouwd op 13 mei 1764 te Hallum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 - Inventarisnr.: 236
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 mei 1764 in Hallum
Man          : Douwe Ruurds afkomstig van Marrum
Vrouw       : Grietje Klazes afkomstig van Hallum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ruurd, gedoopt Hallum 21-03-1765
  b. Lijsbet, gedoopt Hallum 06-03-1768
  c. Jeltje, gedoopt Hallum 12-08-1769
  d. Lijsbet Douwes Landman, geboren Hallum 01-05-1773 en gedoopt aldaar 16-05-1773, overleden aldaar 09-03-1848, trouwt Marrum 15-05-1803 Harmen Pieters Hoekstra, geboren Marrum 26-02-1776 en overlden aldaar 15-05-1814, zoon van Pieter Harmens en Pytje Thyssens
  e. Vroukje Douwes Landman, geboren Hallum 03-10-1776 en gedoopt aldaar 10-10-1776, overleden Ferwerderadeel 25-01-1835, trouwt Hallum 13-05-1810 Lolke Liepkes van der Meulen, weduwnaar van Jentje Jacobs, geboren ca. 1762, overleden Ferwerderadeel 09-10-1827
  f. Pieter, geboren Hallum 13-10-1779 en gedoopt aldaar 32-10-1779   volgt II.A
  g. Klaas, geboren Hallum 07-02-1784  en gedoopt aldaar 07-03-1784   volgt II.B  
     
II.A Pieter Douwes Landman, geboren Hallum 13-10-1779 en gedoopt aldaar 32-10-1779, overleden aldaar 10-03-1827, trouwt Hallum 29-11-1801 Geertje Hendriks Hoekstra, gedoopt Hallum 21-11-1779, overleden aldaar 26-02-1827, dochter van Hendrik Sjoukes Hoekstra en Grietje Willems

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 -Inventarisnr.: 236
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 november 1801 in Hallum
Man          : Pieter Douwes afkomstig van Hallum
Vrouw       : Geertje Hendriks afkomstig van Hallum

Familienamen 1811 - Mairie Hallum, fol. 17v
Landman, Pieter Douwes, Hallum
k. Grietje 9, Hendrikje 7, Dieuke 4

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Pieters Landman, geboren Hallum 06-02-1802 en gedoopt aldaar 28-02-1802, trouwt Leeuwarderadeel 13-06-1833 Johannes Johannes Kok, geboren Utrecht ‎29-01-1803, zoon van Johannes Kok en Bartha Kouwenhoven
  b. Hendrikje Pieters Landman, geboren Hallum 25-09-1804 en gedoopt aldaar 14-10-1804, trouwt Het Bildt 18-05-1828 Jan Tijssen de Groot, oud 25 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Tijs Jans de Groot en Janke Pieters
  c. Dieuke Pieters Landman, geboren Hallum 21-07-1807 en gedoopt aldaar 26-07-1807, trouwt (1) Leeuwarderadeel 14-08-1833 Symon Siedzes de Vries, oud 27 jaar, geboren Finkum, zoon Sieds Bouwes de Vries en Bieuwkje Klazes, trouwt (2) Leeuwarderadeel 18-07-1850 Arjen Jans Wijngaarden, oud 45 jaar, geboren Finkum, zoon van Jan Willems Wijngaarden en Meino Arjens de Jong
  d. Douwe Landman, geboren Hallum 03-05-1812, overleden Rosmalen 13-10-1832
  e. Hendrik Landman, geboren Hallum 22-09-1815
  f. Ventje (Fentje) Landman, geboren Hallum 02-01-1819, trouwt Ferwerderadeel 26-08-1841 Rinse Ędes Pasma,  boerenknecht, oud 26 jaar, geboren Marrum, zoon van Ęde Ędes Pasma en Antje Berends
     
II.B Klaas Douwes Landman, geboren Hallum 07-02-1784  en gedoopt aldaar 07-03-1784, overleden Tzummarum 07-11-1866, trouwt Hallum 18-05-1807 Antje Pieters de Jong, geboren ca. 1788, overleden Tzummarum 11-06-1864, dochter van Pieter Oedzes en Grietje Tijssens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Attestatie afgegeven op 17 mei 1807 in Marrum
Man          : Klaas Douwes afkomstig van Hallum
Vrouw       : Antje Pieters afkomstig van Marrum
Opmerking  : attestatie naar Hallum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 -Inventarisnr.: 236
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 18 mei 1807 in Hallum
Man          : Klaas Douwes afkomstig van Hallum
Vrouw       : Antje Pieters afkomstig van Marrum

Familienamen 1811 - Mairie Hallum, fol. 53
Landman, Klaas Douwes, Hallum
k. Douwe 4, Pieter 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe Klazes Landman, geboren Vrouwenparochie ca. 1807   volgt III.A
  b. Pieter, geboren Vrouwenparochie ca. 1809
  c Ruurd Klazes Landman, geboren Hallum 08-03-1816   volgt III.B
     
III.A Douwe Klazes Landman, geboren Vrouwenparochie ca. 1807, trouwt Het Bildt 17-11-1834 Yttje Tjeerds Kolk, geboren Vrouwenparochie ca. 1809, dochter van Tjeerd Douwes Kolk en Trijntje Ypes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Landman, geboren Vrouwenparochie 30-10-1835, trouwt Het Bildt 25-05-1871 Froukje de Jong, oud 25 jaar, geboren Roodkerk, dochter van Jouke Sijes de Jong en Gertje Dirks Mulder
  b. Trijntje Landman, geboren Vrouwenparochie 13-07-1838, trouwt Het Bildt 17-05-1866 Lieuwe Post, oud 30 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Jan Jans Post en Meintje Lieuwes Kas
  c. Antje Landman, geboren Het Bildt 13-05-1841
  d. Tjeerd Landman, geboren Het Bildt 13-05-1844, overleden Franeker 23-09-1888
  e. Pieter Landman, geboren Het Bildt 01-08-1849, overleden aldaar 03-08-1849
     
III.B Ruurd Klazes Landman, geboren Hallum 08-03-1816, overleden Ferwerderadeel 09-11-1884, trouwt Het Bildt 12-05-1836 Het Bildt 12-05-1836 Minkje Alberts Pot, geboren Vrouwenparochie ca. 1812, dochter van Albert Tjeerds Pot en Trijntje Johannes Kuiper
     

GenWar2002

disclaimer