GENEALOGIE JASPER HENDRIKS


 


     
I. Jasper Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Oosterbierum, derde proclamatie van Piertersbierum 19-03-1741 en trouwt Oosterbierum? 1741 Geertje Jans, bij huwelijk afkomstig van Pietersbierum

Trouwregister Hervormde gemeente Pietersbierum, 1741 - DTB nr:    104, 1719 - 1812
Vermelding:    Derde proclamatie van 19 maart 1741, Piertersbierum
Man:            Jasper Hendriks, Oosterbierum
Vrouw:         Geertje Jans, Pietersbierum
NB:              Met attestatie naar Oosterbierum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reintje Jaspers, geboren Pietersbierum 16-01-1742 en gedoopt aldaar 21-01-1742, overleden Barradeel 13-01-1820, gehuwd, trouwt Pietersbierum 01-05-1763 Gerben Tjerds, bij huwelijk afkomstig van Pietersbierum
  b. Antje Jaspers, geboren Pietersbierum 11-12-1746 en gedoopt aldaar 08-01-1746, trouwt Piertersbierum 24-04-1774 Jan Annes, bij huwelijk afkomstig van Pietersbierum
  c. Jan Jaspers, gedoopt Pietersbierum 14-12-1749, jong overleden
  d. Jan Jaspers, gedoopt Pietersbierum 15-08-1751
  e. Jetske Jaspers, gedoopt Pietersbierum 19-05-1755, overleden 17-11-1773
  f. Jantje Jaspers, geboren Pietersbierum 18-10-1757 en gedoopt aldaar 08-01-1758, overleden voor 1811, trouwt Sexbierum 15-05-1780 Gerryt Abrahams Boonstra, gedoopt Sexbierum 13-05-1759, overleden Oosterbierum 09-02-1815, zoon van Abraham Gerrijts en Attie Pieters
  g. Jeltje Jaspers, geboren 31-07-1760 en gedoopt Pietersburum 07-09-1760, overleden Barradeel 10-12-1829, weduwe, trouwt Sexbierum 15-06-1783 Pieter Riemers, bij huwelijk afkomstig van Sexbierum
     
     

vernieuwd:  06-jun-2006 17:36


GenWar2002

disclaimer