GENEALOGIE HETTENVAN


 


     
I. Pieter N.N.trouwt N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Taede, geboren ca. 1744   volgt II
     
II.

Taede Pieters Hettenvan, bij huwelijk afkomstig van Achlum, geboren ca. 1744, overleden Franekeradeel 28-11-1819, weduwnaar, trouwt Achlum 01-12-1776 Atje Ruurds, bij huwelijk afkomstig van Achlum

Trouwregister Hervormde gemeente Achlum Hitzum, 1776 - DTB nr:     275, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 december 1776, Achlum
Man:          Teede Pieters, Achlum
Vrouw:       Atje Ruurds, Achlum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Attje Taedes Hettenvan, geboren Achlum 16-08-1778 en gedoopt aldaar 06-09-1778, overleden Franekeradeel 14-01-1850, trouwt Achlum 29-05-1803 Sjouke Foppes Donjema ook genaamd Dongjema, geboren 54-12-1775 en gedoopt Harlingen 23-01-1776, overleden Franekeradeel 06-03-1829, zoon van Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes
     

GenWar2002

disclaimer