gerlofsma.htm

GENEALOGIE GERLOFSMA


 


     
I. Gerlof Gerrits, bij huwelijk afkomstig van "op 't Vliet" onder Franeker, trouwt Franeker 28-10-1770 Jeltje Jelles, bij huwelijk afkomstig van "op 't Vliet" onder Franeker

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1770 - DTB nr:    263, 1732 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 28 oktober 1770
Man:             Gerlof Gerrits, Franeker
Vrouw:          Jeltje Jelles, Franeker
NB:               beiden op 't Vliet onder Franeker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle, geboren 02-06-1770 en gedoopt Franeker 04-11-1772   volgt II.A
  b. Gerrit, geboren 28-09-1772 en gedoopt Franeker 04-11-1772   volgt II.B
  c. Hendrik, geboren 07-04-1775 en gedoopt Franeker 26-04-1775, jong overleden
  d. Hendrik , geboren Franeker 12-06-1776   volgt II.C
     
II.A

Jelle Gerlofs Gerlofsma, geboren 02-06-1770 en gedoopt Franeker 04-11-1772, overleden Franeker 27-02-1814,  trouwt Franeker 24-04-1796 Hiltje Johannes, bij huwelijk afkomstig van Franeker, geboren ca. 1774, overleden Franeker 13-11-1814

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1796 - DTB nr:    264, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 24 april 1796
Man:             Jelle Gerlofs, Franeker
Vrouw:          Hiltje Johannes, Franeker

Familienamen 1811 - Mairie Franeker, fol. 40
Gerlofsma, Jelle Gerlofs, Franeker
k. Jeltje 13, Aukje 12, Johannes 9

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Jelles Gerlofsma, geboren Franeker ca. 1799, trouwt Franekeradeel 04-05-1828 Lodewijk Arends van der Pijp, geboren Harlingen ca. 1798, zoon van Arend Lodewijks van der Pijp en Antje Jakobs Kuiper
  b. Aukje Jelles Gerlofsma, geboren Franeker ca. 1800, overleden Barradeel 08-07-1843, gehuwd, trouwt Barradeel 10-03-1827 Sipke Wiebes Hiemstra
  c. Johannes Jelles Gerlofsma, geboren Franeker ca. 1803   volgt III.A
     
II.B Gerrit Gerlofs Gerlofsma, geboren 28-09-1772 en gedoopt Franeker 04-11-1772, overleden Franekeradeel 18-04-1851, trouwt Achlum 20-05-1798 Riemke Rients, geboren Kimswerd 03-01-1767 en gedoopt aldaar 18-01-1767, dochter van Rients Douwes en Trijntie Melchers

Trouwregister Hervormde gemeente Achlum Hitzum, 1798 - DTB nr:    275, 1772 - 1811
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 20 mei 1798, Achlum
Man:              Gerrijt Gerlofs, Achlum
Vrouw:           Riemke Rientzes, Achlum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerlof, geboren Achlum 18-04-1799 en gedoopt aldaar 19-05-1799   volgt III.B
  b. Trijntje, geboren Achlum 21-11-1801 en gedoopt aldaar 067-12-1801
  c. Jeltje Gerrits Gerlofsma, geboren Achlum 18-06-1805 en gedoopt aldaar 07-07-1805, overleden Franeker 28-05-1857, trouwt Franeker 10 juni 1832 Valentijn Tjepkes Vellinga, geboren ca. 1799, overleden Franeker 27-03-1863, zoon van Tjepke Valentijn Vellinga en Antje Wijgers Hiemstra
     
II.C Hendrik Gerlofs Gerlofsma, geboren Franeker 12-06-1776, overleden aldaar 15-10-1838, weduwnaar, trouwt Franeker 15-11-1801 Grietje Tjeerds, bij huwelijk afkomstig van Franeker

Trouwregister Doopsgezinde gemeente Franeker, 1801 - DTB nr:    270, 1798 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 15 november 1801
Man:             Hendrik Gerlofs, Franeker
Vrouw:          Grietje Tjeerds, Franeker

Familienamen 1811 - Mairie Franeker, fol. 40
Gerlofsma, Hendrik Gerlofs, Franeker
k. Jeltje 9, Tjeerd 8, Gerlof 6

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje, geboren Franeker 10-09-1802 en gedoopt aldaar 06-10-1802, overleden Franeker 10-06-1819
  b. Tjeerd, geboren Franeker 17-12-1803 en gedoopt aldaar 18-01-1804   volgt III.C
  c. Gerlof, geboren Franeker 27-11-1805 en gedoopt aldaar 29-12-1805, overleden Franeker 20-06-1815
     
III.A Johannes Jelles Gerlofsma, geboren Franeker ca. 1803, overleden Barradeel 08-01-1837, trouwt Barradeel 22-11-1828 Metje Gerrits Dijkstra, geboren ca, 1801, overleden Barradeel 27-06-1886

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiltje Johannes Gerlofsma, geboren Barradeel 17-09-1828, trouwt Barradeel 25-04-1854 Cornelis Westra
     
III.B Gerlof Gerryts Gerlofsma, geboren Achlum 18-04-1799 en gedoopt aldaar 19-05-1799, trouwt Franekeradeel 12-06-1825 Murkje Hyltjes Scheltinga, geboren Achlum ca. 1798, dochter van Hyltje Scheltes Scheltinga en Yttje Wouters Scheltinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hyltje Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 20-03-1826, overleden aldaar 04-11-1827
  b. Gerrit Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 09-12-1827   volgt IV.A
  b. Gerlof Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 18-01-1829   volgt IV.B
     
III.C Tjeerd Hendriks Gerlofsma, geboren 17-12-1803 en gedoopt Franeker 18-01-1804, overleden aldaar 05-07-1832, trouwt Franeker 16-07-1826 Wilhelmina Hendriks Ouda, geboren ca. 1805, overleden Franeker 10-10-1827, dochter van Hendrik Menses Ouda en N.N.
     
IV.A Gerrit Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 09-12-1827, overleden Franeker 30-08-1912, trouwt Franekeradeel 15-05-1858 Japke Klazes Hemkes, geboren Hallum 27-08-1825, overleden Franeker 21-05-1897, dochter van Klaas Hendriks Hemkes en Jetske Jans van der Meer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Murkje Gerrits Gerlofsma, geboren Franeker 02-04-1859, overleden aldaar 26-12-1885, trouwt Franeker 15-05-1881 Tjepke Baukes Steinfort, geboren Franeker 02-07-1859, overleden aldaar 17-08-1936, zoon van Bauke Pieters Steinfort en Atje Tjeerds Koster
   - levenloos kind (zoon); Franekeradeel 07-10-1863
  b. Jetske Gerrits Gerlofsma, geboren Franeker 08-08-1865, overleden aldaar 01-03-1869
   - levenloos kind (dochter); Franekeradeel 09-04-1867
     
IV.B Gerlof Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 18-01-1829, overleden Franekeradeel 22-12-1908, trouwt (1) Franekeradeel 30-01-1852 Trijntje Oepkes Bonnema, geboren Achlum ca. 1829, dochter van Oepke Zytzes Bonnema en Baukje Jans Bangma, trouwt (2) Franekeradeel 25-11-1867 Doetje Cuperus, geboren Baijum ca. 1811, dochter van Yetske Klazes Cuperus

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); Franekeradeel 17-03-1852
  a. Oepke Gerlofs Gerlofsma, geboren Hitzum 04-05-1853   volgt V.A
  b. Baukje Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 27-12-1855, trouwt Franekeradeel 15-05-1880 Rients Bergsma, geboren Arum ca. 1855, zoon van IJsbrand Hessels Bergsma en Leentje Symons de Vries
  c. Jantje Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 16-01-1860, overleden aldaar 06-12-1862
   - levenloos kind (dochter); Franekeradeel 29-08-1862
  d. Hyltje Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 11-04-1861, overleden aldaar 02-05-1861
  e. Hyltje Gerlofs Gerlofsma, geboren Achlum 27-03-1864   volgt V.B
     
V.A Oepke Gerlofs Gerlofsma, los arbeider, geboren Hitzum 04-05-1853, overleden Oudendijk 21-03-1907, gehuwd, trouwt Franekeradeel 24-05-1879 Doutje Falkena, geboren Pingjum ca. 1858, dochter van Douwe Foekes Falkena en Hinke Djurres Nieuwenhuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe Oepkes Gerlofsma, machinist, geboren Achlum 23-12-1880, trouwt Oudendijk 17-03-1907 Hendrikje Koster, geboren Oudendijk ca. 1882, dochter van Manus Koster en Aafje Visser
  b. Hinke Oepkes Gerlofsma, geboren Achlum 27-02-1882, trouwt [legitimatie een kind] Franekeradeel 26-03-1921 Geert Annes van der Leest, geboren Suameer ca. 1882, zoon van Anne Geerts van der Leest en Aaltje Folkerts de Jong
  c. Trijntje Oepkes Gerlofsma, geboren Achlum 06-04-1885, trouwt Franekeradeel 15-07-1916 Tjalling de Vries, oud 29 jaar, geboren Franeker ca. 1887, zoon van Jacobus de Vries en Elisabeth van der Ploeg
  d. Gerlof Opekes Gerlofsma, geboren Achlum 25-03-1886, overleden aldaar 29-05-1886
  e. Gerlof Oepkes Gerlofsma, geboren Achlum 23-06-1889, overleden Franekeradeel 03-06-1934, gehuwd, trouwt Franekeradeel 18-11-1916 Reintje Terpstra, geboren Tzummarum ca. 1891, dochter van Sije Terpstra en Eke Steenstra
  f. Feike Oepkes Gerlofsma, geboren Achlum 26-06-1895, overleden aldaar 04-09-1895
     
V.B Hyltje Gerlofs Gerlofsma, landbouwer, geboren Achlum 27-03-1864, trouwt Franekeradeel 10-05-1890 Antje Algra, geboren Welsrijp ca. 1866, dochter van Fokke Reinders Algra en Tjitske Jans Bijlstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerlof Gerlofsma, geboren Franekeradeel 21-03-1891, overleden aldaar 11-07-1897
  b. Tjitske Gerlofsma, geboren Franekeradeel 12-10-1892, overleden Arnhem 16-01-1934, trouwt Arnhem 13-09-1922 Rik Busser, arbeider, geboren Apeldoorn ca. 1891, zoon van Gijsbert Busser en Elisabeth Geurts
  c. Oepke Gerlofsma, geboren Franekeradeel 22-03-1896, trouwt Barradeel 20-05-1916 Baukje Feenstra
  d. Gerlof Gerlofsma, geboren Wonseradeel 05-12-1897, overleden aldaar 11-06-1898
  e. Trijntje Gerlofsma, geboren Wonseradeel 26-03-1901
     

GenWar2002

disclaimer