GENEALOGIE BOUMA

 


 


Voor voorgeslacht Jan Ruurds Bouma: genealogie Ruird Tjallings
     
I. Jan Ruurds Bouma, gedoopt Marrum 11-06-1747, overleden Ferwerd 19-04-1822, zoon van Ruird Feijes en Lysbeth Pieters, trouwt Antje Cornelis, geboren ca. 1744, overleden Ferwerd 01-03-1814, dochter van Cornelis Geerts en Grietje Symons

Familienamen 1811 - Mairie Ferwerd, fol. 28v
Bouma, Jan Ruurds, Ferwerd
k.   Cornelis 41, Ruurd 38, Pieter 35, Symon 32, Jacob 28
kk.   van Cornelis: Jan 16, Antje 11, Grietje 9, Jasper 7, Symke 5, Claaske 3,
       van Ruurd: Antje 12, Baukje 10, Jan 8, Maike 6, Gelt 4, Symon 2,
       van Jacob: Syberen 4, Jan 2,
       van Pieter: Tettje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis, gedoopt Ferwerd 31-03-1771   volgt II.A
  b. Ruurd, geboren Ferwerd 22-11-1773 en gedoopt aldaar 19-12-1773   volgt II.B
  c. Pieter, geboren Ferwerd 05-09-1776 en gedoopt aldaar 29-09-1776    volgt II.C
  d. Sijmen, geboren Ferwerd 06-06-1779 en gedoopt aldaar 27-06-1779    volgt II.D
  e. Jacob, gedoopt Ferwerd 25-01-1783 en gedoopt aldaar 02-03-1783   volgt II.E
     
II.A Cornelis Jans Bouma, gedoopt Ferwerd 31-03-1771, trouwt Ferwerd 17-05-1795 Grietje Joekes van der Velde, bij huwelijk afkomstig van Ferwerd, dochter van Joeke Sipkes en Antje Klazes 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ferwerd 1772-1811 - Inventarisnr.: 231
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 mei 1795 in Ferwerd
Man          : Cornelis Jans afkomstig van Ferwerd
Vrouw       : Grietje Joekes afkomstig van Ferwerd
 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Kornelis Bouma, geboren Blija 20-12-1795 en gedoopt aldaar 17-01-1796, overleden Gent 16-09-1816
  b. Joeke, geboren Blija 05-12-1797 en gedoopt aldaar 14-01-1798, overleden voor 1811
  c. Antje Kornelis Bouma, geboren Blija 25-05-1800 en gedoopt aldaar 15-06-1800, overleden 16-10-1849, trouwt Ferwerderadeel 16-05-1835 Tjalling Minses Buursma, gardenier, geboren Ferwerd 07-09-1809, overleden Ferwerderadeel 22-05-1873, zoon van Minse Douwes Buursma en Hiltje Gerrits Walker
  d. Grietje Kornelis Bouma, geboren Blija 11-07-1802 en gedoopt aldaar 11-07-1802, trouwt (1) Ferwerderadeel 12-03-1823 Pieter Wigles Boersma, landbouwer, geboren ca. 1796, overleden Ferwerderadeel 23-08-1828, zoon van Wigle Sybes Boersma en Trijntje Anes, trouwt (2) Ferwerderadeel 13-10-1836 Meindert Hilbrands van Dijk, gardenier, geboren Marrum 06-10-1795, zoon van Hilbrand Baukes van Dijk en Dieuke Jans
  e. Jasper Kornelis Bouma, geboren Blija 31-03-1804 en gedoopt aldaar 15-04-1804, overleden Ferwerderadeel 07-01-1830
  f. Simke Kornelis Bouma, geboren Blija 30-04-1806 en gedoopt aldaar 11-05-1806, overleden Ferwerderadeel 03-09-1856, trouwt Ferwerderadeel 12-10-1833 Sake Jans Holwerda, arbeider, geboren Hallum 09-04-1800, overleden Ferwerderadeel 07-11-1846, zoon van Jan Sakes Holwerda en Lijsbeth Cornelis Dijkstra
  g. Klaaske Kornelis Bouma, geboren Blija 12-07-1808 en gedoopt aldaar 31-07-1808, overleden Ferwerderadeel 23-01-1855
     
II.B Ruurd Jans Bouma, geboren Ferwerd 22-11-1773 en gedoopt aldaar 19-12-1773, overleden Ferwerderadeel 21-12-1847, trouwt Blija 12-05-1799 Wintje Gelts Koopman, geboren ca, 1775, overleden Ferwerderadeel 16-04-1848, zoon van Gelt Pieters en Baukje Gerbens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811 - Inventarisnr.: 227
Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 12 mei 1799 in Blija
Man           : Ruurd Jans afkomstig van Ferwerd
Vrouw        : Wintje Gelts afkomstig van Blija
 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Ruurds Bouma, geboren Blija 18-02-1800 en gedoopt aldaar 23-03-1800, overleden Ferwerderadeel 23-01-1845, trouwt Dantumadeel 16-05-1824 Binne Geerts Hamstra, geboren ca. 1793, overleden Ferwerderadeel 25-12-1856, zoon van Geert Oebeles Hamstra en Berber Klazes
  b. Baukje Ruurds Bouma, geboren Blija 12-01-1802 en gedoopt aldaar 31-01-1802, overleden Ferwerderadeel 13-07-1848, trouwt Ferwerderadeel 15-05-1828 Atte ook genaamd Otte Johannes Verbeek, boerenknecht, geboren Blija ca. 1800,  overleden Ferwerderadeel 10-02-1846, zoon van Johannes Attes Verbeek en Ytje Jacobs Klok
  c. Jan, geboren Blija 30-08-1803 en gedoopt aldaar 25-09-1803   volgt III.A
  d. Maaike Ruurds Bouma, geboren Ferwerd 14-04-1805 en gedoopt aldaar 05-05-1805, overleden Ferwerderadeel 31-08-1887, trouwt Ferwerderadeel 10-07-1834 Pieter Folkerts Wierda, gardenier, geboren Blija ca. 1806, overleden Ferwerderadeel16-06-1848, zoon van Folkert Eintes Wierda en Japke Doekes Zijlstra
  e. Gelt, geboren Ferwerd 30-03-1808 en gedoopt aldaar 10-05-1808   volgt III.B
  f. Sijmen, geboren Ferwerd 20-02-1810 en gedoopt aldaar 25-03-1810   volgt III.C
     
II.C Pieter Jans Bouma ook genaamd Bouwma, geboren Ferwerd 05-09-1776 en gedoopt aldaar 29-09-1776, overleden Ferwederadeel 04-01-1831, trouwt Blija 20-05-1810  Sybrigje Sybrens Stienstra ook genaamd Akkringa, geboren ca 1791, overleden Ferwerderadeel 11-12-1867, dochter van Sybren Hessels Stienstra en Tetje Piers Akkringa

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ferwerd 1772-1811 - Inventarisnr.: 231
Vermelding: Derde proclamatie op 15 mei 1810 in Ferwerd
Man       : Pieter Jans afkomstig van Ferwerd
Vrouw     : Siebrigje Sieberens afkomstig van Ferwerd
Opmerking : getrouwd op 20 mei 1810 te Blya

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811 - Inventarisnr.: 227
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1810 in Blija
Man       :  Pieter Jans afkomstig van Ferwerd
Vrouw     : Sybrigje Sybrens afkomstig van Ferwerd

kinderen uit dit huwelijk:
 
 

  a. Tetje Pieters Bouma, geboren Blija 14-04-1811 en gedoopt 05-05-1811, overleden aldaar 24-05-1812
  b. Tetje Pieters Bouwma ook genaamd Bouma, geboren Blija 20-09-1813, overleden Ferwerderadeel 26-04-1900, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1841 Johannes Sijes Wiersma, arbeider, geboren Marrum ca. 1813, overleden Ferwerderadeel 02-02-1883, zoon van Sije Dirks Wiersma en Dirkje Pieters
  c. Jan Pieters Bouma, geboren Ferwerd 21-01-1821, overleden aldaar 27-02-1821
     
II.D Sijmen Jans Bouma ook genaamd Bouwma, gardenier, geboren Ferwerd 06-06-1779 en gedoopt aldaar 27-06-1779, overleden Ferwerderadeel 22-03-1835, trouwt Ferwerderadeel 11-09-1811 Tjitske Sipkes Rijpstra, geboren ca. 1784, overleden Ferwerderadeel 30-06-1864, dochter van Sipke Ruurds Rijpstra en Antje Harmens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Symens Bouwma ook genaamd Bouma, geboren Blija 16-04-1813, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1840 Jan Symens Klompstra, boerenknecht, geboren Aalsum ca. 1809, zoon van Symen Jans Klompstra en Grietje Douwes
  b. Sypke Symens Bouma, arbeider, geboren Ferwerd 11-09-1814   volgt III.D
    Antje Bouwma ook genaamd Bouwma, geboren Blija 16-09-1816, trouwt Ferwerderadeel 13-05-1843 Lolke Pieters Braaksma, gardenier, geboren Ferwerd ca. 1819, zoon van Pieter Jippes Braaksma en Tytje Gerbens
  c. Jan Siemens Bouma, geboren Ferwerd 06-08-1819, overleden aldaar 24-08-1822
  d. Harmen Siemens Bouma, geboren Ferwerd 05-08-1822, overleden aldaar 27-10-1823
  e. Jantje Siemens Bouma, geboren Ferwerd 15-01-1827, trouwt Ferwerderadeel 19-05-1849 Eibert Eiberts Postma, boerenknecht, geboren Ferwerd ca 1826, oon van Eibert Eiberts Postma en Tjitske Sijes Wiersma
     
II.E Jacob Jans Bouma ook genaamd Bouwma, gedoopt Ferwerd 25-01-1783 en gedoopt aldaar 02-03-1783  overleden Ferwerderadeel 12-01-1855, trouwt Ferwerd 09-11-1806 Rinske Sybrens Stienstra ook genaamd Akkringa, geboren Blija 21-06-1789, overleden Ferwerderadeel 15-04-1859, dochter van Sybren Hessel Stienstra en Tetje Piers Akkringa

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ferwerd 1772-1811 - Inventarisnr.: 231
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 november 1806 in Ferwerd
Man          : Jacob Jans afkomstig van Ferwerd
Vrouw       : Rinske Sybrens afkomstig van Ferwerd

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sybren, geboren Blija 17-01-1808 en gedoopt 31-01-1808
  b. Jan Jacobs Bouma, geboren Blija 25-11-1809 en gedoopt 17-12-1809   volgt III.E
  c. Pier Jacobs Bouma, geboren Blija 17-04-1812   volgt III.F
  d. Kornelis Jacobs Bouwma, geboren Blija 19-01-1815   volgt III.G
  e. Anne Jakobs Bouma, geboren Blija 13-10-1817   volgt III.H
  f. Hesseltje Jakobs Bouma, geboren Blija 02-11-1820, overleden Sneek 12-03-1891, trouwt Baarderadeel 20-08-1846 Jan Emkes Rienstra, geboren Ferwoude ca, 1814, zoon van Emke Rienks Rienstra en Lykeltje Bouwes van Dijk
  g. Antje Jakobs Bouma, geboren Blija 23-03-1824, overleden Ferwerderadeel 29-08-1892, trouwt Ferwerderadeel 08-05-1845 Rindert Tjeerds de Boer, arbeider, geboren Schalsum ca. 1818, overleden Ferwerderadeel 20-01-1888, zoon van Tjeerd Pieters de Boer en Antje Rinderts Lelia
  h. Tetje Bouma, geboren Blija 10-04-1827, trouwt Het Bildt 21-05-1857 Jan Dankert, geboren Sint Annaparochie ca. 1827, zoon van Taeke Jans Dankert en Tjitske IJsbrands Hoekstra
  i. Ruurd Jakobs Bouma, geboren Blija 10-05-1830   volgt III.I
     
III.A Jan Ruurds Bouma, boerenknecht, geboren Blija 30-08-1803 en gedoopt aldaar 25-09-1803, overleden Ferwerderadeel 17-09-1847, trouwt Ferwerderadeel 15-05-1834 Wytske Pieters Westerbaan, geboren Blija ca. 1807, overleden Ferwerderadeel 28-02-1885, dochter van Pieter Lieuwes Westerbaan en Grietje Pieters Wiegersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Bouma, arbeider, geboren Blija 09-01-1837   volgt IV.A
  b. Ruurd Bouma, arbeider, geboren Blija 12-04-1840   volgt IV.B
  c. Riemke Bouma, geboren Blija 29-06-1845, overleden Ferwerderadeel 12-07-1845
     
III.B Gelt Ruurds Bouma, boerenknecht, geboren Ferwerd 30-03-1808 en gedoopt aldaar 10-05-1808, overleden Ferwerderadeel 07-04-1847, trouwt Ferwerderadeel 06-12-1832 Trijntje Annes Hellinga, geboren Blija ca. 1807, overleden Westdongeradeel 07-03-1876, dochter van Anne Symens Hellinga en Sjoerdtje Jitzes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anne Bouma, geboren Blija 01-03-1835   volgt IV.C
  b. Wentje Bouma, geboren Blija 09-04-1837, overleden Ferwerderadeel 29-10-1846
  c. Ruurd Bouma, geboren Blija 02-03-1840   volgt IV.D
  d. Simon Bouma, geboren Blija 25 augustus 1842, overleden Ferwerderadeel 22-12-1859
  e. Sjoerdtje Bouma, geboren Blija 6 mei 1845, treouwt Westdongeradeel 20-05-1876 Gauke Klazes de Haan, geboren Westdongeradeel 15-03-1841. zoon van Klaas Gaukes de Haan en Maaike Jans Havinga
     
III.C Sijmen Ruurds Bouma, gardenier, geboren Ferwerd 20-02-1810 en gedoopt aldaar 25-03-1810, overleden Ferwerderadeel 06-07-1848, trouwt Ferwerderadeel 05-12-1833 Geertje Gerrits Beintema, geboren Hogebeintum ca. 1811, overleden Ferwerderadeel 01-02-1869, dochter van Gerrit Willems Beintema en Ytje Fransen Tamminga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Siemens Bouma, geboren Blija 10-08-1834   volgt IV.E
  b. Wentje Siemens Bouma, geboren Blija 02-11-1836, overleden Ferwerderadeel 20-10-1901, trouwt Ferwerderadeel 01-05-1858 Gerben Andries van der Ploeg, oud 29 jaar, schippersknecht, geboren Ferwerd, zoon van Andries Hilbrands van der Ploeg en Ybeltje Gerbens Broekens
     
III.D Sypke Symens Bouma, arbeider, geboren Ferwerd 11-09-1814, overleden Ferwerderadeel 15-02-1892, trouwt Ferwerderadeel 19-11-1840 Maaike Annes Dorhout, geboren Ferwerd ca, 1814, overleden Ferwerderadeel 06-12-1898, dochter van Anne Joekes Dorhout en Tjitske Hendriks van Dijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske Bouma, geboren Ferwerd 22-11-1836 (erkend bij huwelijk ouders d.d. 19-11-1840), overleden Ferwerderadeel 01-12-1912, trouwt Ferwerderadeel 26-09-1863 Jan Steensma, oud 20 jaar, arbeider, geboren Ferwerd, zoon van Marten Jans Steensma en Grietje Dirks Boonstra
  b. Symen Bouma, geboren Ferwerd 17-05-1840 (erkend bij huwelijk ouders d.d. 19-11-1840)   volgt IV.F
  c. Anne Bouma, geboren Ferwerd 01-10-1841   volgt IV.G
  d. Harmen Bouma, geboren Ferwerd 03-11-1843   volgt IV.H
  e. Janke Bouma, geboren Ferwerd 14-04-1851, overleden Ferwerderadeel 05-05-1913, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1875 Sjoerd Kok, oud 24 jaar, arbeider, geboren Drachten, zoon van Jan Johannes Kok en Antje Sjoerds Beekema
     
III.E Jan Jacobs Bouma, boerenknecht, geboren Blija 25-11-1809 en gedoopt 17-12-1809, overleden Ferwerderadeel 04-01-1847, trouwt Ferwerderadeel 06-12-1832 Jeltje Sjoerds Dijkstra, geboren Holwerd ca. 1811, overleden Westdongeradeel 25-12-1889, dochter van Sjoerd Reitzes Dijkstra en Antje Gosses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Bouma, geboren Holwerd 08-09-1833, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1864 Jan Hamstra, oud 27 jaar, arbeider, geboren Ferwerd, zoon van Sytze Harmens Hamstra en Doetje de Vries
  b. Renske Bouma, geboren Westdongeradeel 12-11-1835, overleden aldaar 06-07-1836
  c. Jacob Bouma, geboren Ferwerderadeel 05-05-1844   volgt IV.I
  d. Sjoerd Bouma, geboren Ferwerderadeel 15-10-1846, overleden Westdongeradeel 23-01-1847
     
III.F Pier Jacobs Bouma, arbeider, geboren Blija 17-04-1812, trouwt Ferwerderadeel 30-04-1842 Jetske Hendriks Hemkes, weduwe van Doede Jelles Braaksma, geboren Hallum ca. 1809, dochter van Hendrik Jans Hemkes en Japke Klases

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Japke Bouma, geboren Ferwerderadeel 07-11-1842, , overleden aldaar 17 december 1844
  b. Jacob Bouma, geboren Ferwerderadeel 25-11-1845
  c. Jan Bouma, geboren Ferwerderadeel 22-08-1850
     
III.G Kornelis Jacobs Bouwma, geboren Blija 19-01-1815, overleden Leeuwarderadeel 10-07-1878, trouwt Leeuwarderadeel 24-05-1845 Baukje Pieters de Jong, geboren Finkum 08-05-1820, dochter van Pieter Jacobs de Jong en Rinske Dirks Kuik
     
     
III.H Anne Jakobs Bouma, geboren Blija 13 oktober 1817, trouwt Barradeel 09-05-1846 Nampkje Teekeles Wiersma, geboren Barradeel 21-03-1825, dochter van Teekele Douwes Wiersma en Akke Kornelis Hoekstra
     
     
III.I Ruurd Jakobs Bouma, geboren Blija 10-05-1830, trouwt Wymbritseradeel 21-04-1854 Dieuwke Haantjes Ypma, geboren Wymbritseradeel 05-07-1835, dochter van Haantje Lieuwes Ypma en Harmke Pieters de Boer
     
     
IV.A Pieter Bouma, arbeider, geboren Blija 09-01-1837, overleden Ferwerderadeel 24-11-1916, trouwt Ferwerderadeel 09-07-1864 Marijke Lykeles Wagenaar, oud 21 jaar, geboren Ferwerd, dochter van Lykele Mients Wagenaar en Joukje Ouwes Boersma
     
     
IV.B Ruurd Bouma, arbeider, geboren Blija 12-04-1840, overleden Ferwerderadeel 24-07-1922, trouwt Ferwerderadeel 25-05-1867 Jitske Johannes Boersma, geboren Blija ca. 1842, dochter van Johannes Everts Boersma en Antje Tiedes Wouwenaar
     
     
IV.C Anne Bouma, arbeider, geboren Blija 01-03-1835, overleden Ferwerderadeel 03-11-1909, trouwt (1) Ferwerderadeel 16-06-1858 Meiltje Jans Roeda, geboren Blija ca. 1832, dochter van Jan Dirks Roeda en Hendrikje Fransens Dijkstra, trouwt (2) Ferwerderadeel 16-05-1863 Sjouwkje Jakobs Wierstra, oud 41 jaar, geboren Westernijkerk, dochter van Jakob Gerbens Wierstra en Lieuwkje Mennes Vierstra
     
     
IV.D Ruurd Bouma, geboren Blija 02-03-1840, trouwt Ferwerderadeel 19-05-1866 Mientje Hendriks Wagenaar, oud 28 jaar, geboren Ferwerd, dochter van Hendrik Mients Wagenaar en Hiltje Menzes Buursma
     
     
IV.E Gerrit Siemens Bouma, arbeider, geboren Blija 10-08-1834, trouwt Ferwerderadeel 30-03-1861 Baukje Klazes Wielinga, oud 22 jaar, geboren Blija, dochter van Klaas Douwes Wielinga en Trijntje Wiebes Faber
     
     
IV.F Symen Bouma, arbeider, geboren Ferwerd 17-05-1840 (erkend bij huwelijk ouders d.d. 19-11-1840), overleden Ferwerderadeel 26-07-1899, trouwt Ferwerderadeel 13-05-1865 Klaaske Jacobs Jonkman, oud 22 jaar, geboren Ferwerd, dochter van Jacob Wybes Jonkman en Antje Bernardus Gorter
     
     
IV.G Anne Bouma, geboren Ferwerd 01-10-1841, overleden Ferwerderadeel 23-07-1896, trouwt Ferwerderadeel 27-05-1865 Sytske Botes Folkertsma, oud 24 jaar, geboren Ferwerd, dochter van Bote Eeltjes Folkertsma en Antje Folkertsma
     
     
IV.H Harmen Bouma, arbeider, geboren Ferwerd 03-11-1843, trouwt Ferwerderadeel 18-03-1865 Lena Hotses Dijkstra, oud 21 jaar, geboren Ferwerd, dochter van Hotse Hendriks Dijkstra en Aaltje Johannes Kok
     
     
IV.I Jacob Bouma, geboren Ferwerderadeel 5 mei 1844, trouwt Westdongeradeel 08-08-1868 Trijntje Jacobs de Vries, geboren Holwerd 19-11-1843, dochter van Jacob Popes de Vries en Sybrigje Pieters Aagtjes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sybrigje Bouma, geboren Holwerd 03-05-1867 (erkend bij huwelijk ouders d.d. 08-08-1868)
  b. Jeltje Bouma, geboren Holwerd 29-01-1870
  c. Jan Bouma, geboren Holwerd 26-07-1873
  d. Hittje Bouma, geboren Holwerd 26-07-1873
  e. Jacob Bouma, geboren Holwerd 02-07-1877
  f. Antje Bouma, geboren Holwerd 02-07-1877
  g. Sjoerd Bouma, geboren Holwerd 15-08-1879
  h. Renske Bouma, geboren Holwerd 26-08-1883
  i. Ekke Bouma, geboren Holwerd 26-08-1883
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

GenWar2002

disclaimer